Ogłoszenie

GMINA KUNÓW  - URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Warszawska 45 b

27-415 Kunów

tel. / fax  ( 0-41 )  26-13-174; wew. 51

e- mail: inwestycje@kunow.pl

zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu -nieograniczonego, ogłoszonego w ...................................., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, na stronie internetowej UMiG Kunów z dnia .................................r., którego przedmiotem jest:

 

„ Remont drogi gminnej Doły Biskupie –Gębice’’

 

oraz przekazuje, zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami)

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-07-14 11:15:19 | Data modyfikacji: 2008-07-14 11:21:33.
Data wprowadzenia: 2008-07-14 11:15:19
Data modyfikacji: 2008-07-14 11:21:33
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
« powrót