Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych
"Odtworzenie starego układu urbanistycznego z zagospodarowaniem zieleńca rynkowego Plac Wolności - Podgórze w Kunowie "
Szczegóły http://www.kunow.pl/przetgminy.html

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2009-08-28 13:54:41.
Data wprowadzenia: 2009-08-28 13:54:41
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
« powrót