Unieważnienie
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania TI ZP 18/10

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy Kunów działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

Remont drogi dojazdowej wewnętrznej na działkach nr 308/95, 308/83, 308/55 w m. Kunów.

UZASADNIENIE

Unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa zamówień publicznych z uwagi na fakt, że nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.


 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2010-10-21 07:13:00.
Data wprowadzenia: 2010-10-21 07:13:00
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
« powrót