Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do
publicznej wiadomości informację o wyniku
przetargu.
 

1.Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu :

26 listopada 2010r. Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45B

I publiczny przetarg ustny nieograniczony.

2.Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru

nieruchomości i księgi wieczystej:

nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka 8 o pow. 0.06ha obrębu Miłkowska Karczma gm. Kunów o założonej księdze wieczystej KI1O/00056860/3.

3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa

w przetargu:

osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu- jedna,

osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu-brak.

4.Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

cena wywoławcza - 28.400 zł plus należny podatek VAT wg.obowiązujacych stawek,

cena osiągnięta w przetargu - nie dokonano postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

5.Imię nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:


przetarg zakończony wynikiem negatywnym


 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2010-11-30 13:10:09.
Data wprowadzenia: 2010-11-30 13:10:09
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
« powrót