Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do
publicznej wiadomości informację o wyniku
przetargu.
1.Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu :
30 czerwca 2011r. Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45B III publiczny przetarg ustny nieograniczony.
2.Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka 8 o pow. 0.06ha obrębu Miłkowska Karczma gm. Kunów o założonej księdze wieczystej KI1O/00056860/3 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-07-12 10:43:57.
Data wprowadzenia: 2011-07-12 10:43:57
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
« powrót