Ogłoszenie - TI.ZP.24.2011 Remont drogi gminnej -
ul. Szkolna w Kunowie, dł. odcinka 148,00 mb
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty na:

TI.ZP.24.2011 Remont drogi gminnej - ul. Szkolna w Kunowie, dł. odcinka 148,00 mb

Ogłoszenie(*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Przedmiar(*.pdf)

Kosztorys ofertowy (*pdf)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (*.pdf)

Mapa (*.jpg)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-08-11 09:09:26.
Data wprowadzenia: 2011-08-11 09:09:26
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
« powrót