Ogłoszenie
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty na
TI.ZP.18.2011 - Remont pomieszczeń sali konferencyjnej i ciągów komunikacyjnych dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej.

Ogłoszenie (*.pdf)

Dokumenty do pobrania(*.zip)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-08-12 14:25:30.
Data wprowadzenia: 2011-08-12 14:25:30
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
« powrót