Zawiadomienie
2011-06-29 07:18:51
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na  „ Naprawa odwodnienie na drodze gminnej Bukowie -Kozianka w Gminie Kunów  ”   ...więcej

Zawiadomienie
2011-06-22 14:43:54
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na : " Udzielenie Gminie Kunów kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kw  ...więcej

Ogłoszenie
2011-06-21 13:59:43
Dowóz dzieci z gminy Kunów do Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Kunowie, Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Św. oraz w ramach wyjazdów okolicznościowych, na terenie Powiatu Ostrowieckiego, organizowanych przez szkoły z te  ...więcej

Zawiadomienie
2011-06-20 10:06:50
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na: " Nadzór inwestorski na zadaniu pn: Wykonania boisk sportowych w ramach budowy kompleksu" Moje Boisko - Orlik 2012"  ...więcej

Zawiadomienie
2011-06-10 10:50:37
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na: Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Kunowie   ...więcej

Zawiadomienie
2011-06-08 13:21:58
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie: „ Uregulowanie prawne spływu wód powierzchniowych z istniejących urządzeń i urządzeń projektowanych na terenie miasta Kunów- ul Łączna ”  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2011-06-03 13:18:47
Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy ul. Warszawska 45 b, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający w trybie postępowania z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zaprasza do   ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2011-06-03 13:17:27
Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy ul. Warszawska 45 b, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający w trybie postępowania z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zaprasza do   ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2011-06-02 13:04:04
Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy ul. Warszawska 45 b, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający w trybie postępowania art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zaprasza do z  ...więcej

Zaproszenie
2011-05-27 14:12:14
ZP.10.2011 – Zaproszenie do złożenia ofert na: Nadzór inwestorski na zadaniu pn: “Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu moje boisko - Orlik 2012”  ...więcej

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU USTNYM
2011-05-25 07:27:10
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów,/pierwszy przetarg z dnia 26 listopada 2010r.,drugi przetarg z dn.10 marca 2011r., zako  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu
2011-05-17 14:19:41
Kunów: BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 (BOISKO PIŁKARSKIE ORAZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM) W KUNOWIE Numer ogłoszenia: 140015 - 2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OG  ...więcej

Przetarg ZP.9.2011 - Załadunek transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Kunów
2011-05-12 14:33:20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 styc  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2011-04-29 14:06:52
Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) dla za  ...więcej

Udzielenie Gminie Kunów kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniejzaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 5 000 000,00 PLN
2011-04-21 12:27:36
Pliki do pobrania na stronie http://kunow.pl/index.php?id=35&lan=pl  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - TI.ZP.4.11 - Remont budynku Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie
2011-03-22 14:42:19
Pliki do pobrania: http://kunow.pl/index.php?id=35&lan=pl  ...więcej

Ogłoszenie
2011-03-14 13:43:09
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.   ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2011-03-04 13:41:12
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 72277 - 2011 data 03.03.2011 r. Szczegóły w załącznikach.   ...więcej

Remont
2011-03-03 14:22:11
Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi gminnej 001370T Prawęcin Dolny do drogi Kunów Chocimów o długości 0,320 km. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: Remont drogi gminnej na odcinku 0,320 km polegający na: -wykonaniu robót przygotowawcz  ...więcej

Ogłoszenie
2011-03-03 12:14:39
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kunów . Przetarg obejmuje : lokal użytkowy położony w miejscowości Kolonia Piaski gm.Kunów znajduj  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 46
poprzednie     następne