ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności następujących nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek:


1) 129/3 o pow. 0,03 ha, położona w miejscowości Nietulisko Duże gmina Kunów, objęta księgą wieczystą KI1O/00059198/2.


Przedmiotowa nieruchomość gruntowa znajduje się w części od strony drogi na obszarze oznaczonym symbolem L17MN/RM jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, a w dalszej części na obszarze L43PE jako potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej.


2) 793/3 o pow. 0,23 ha, położona w miejscowości Janik gmina Kunów, objęta księgą wieczystą KI1O/00050035/9.


Przedmiotowa nieruchomość gruntowa znajduje się w części na obszarze oznaczonym symbolem G85RZ jako teren zieleni, a w dalszej części na obszarze oznaczonym symbolem G71R jako teren rolniczy, w części w strefie ochronnej cmentarza.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-06 12:38:35.
Data wprowadzenia: 2012-09-06 12:38:35
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
« powrót