Informacja

 Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie informuje:


na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie ul.Warszawska45B, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do najmu na cele usługowe, obejmujący 1 pomieszczenie o pow. 17,10m2 oraz komunikację o pow. 12,7m2 i wc o pow. 3,0m2, usytuowane na parterze w budynku Stołówki przy Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 3, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 3890/3 o pow. 0,4362ha, dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI 1O/00046205/1.Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu najmu podano w wykazie. Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45B w Referacie Gospodarki Przestrzennej pokój 213 tel.41-2613-174.

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-17 13:51:25.
Data wprowadzenia: 2012-10-17 13:51:25
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
« powrót