Zawiadomienie nr 1
2012-08-31 13:37:56
Dotyczy zaproszenia do składania ofert: „Dostawę dwóch kotłów typu KWM-S o mocy 250 kW każdy dla potrzeb budynku  Urzędu Miasta i Gminy Kunów”  ...więcej

Zawiadomienie nr 1
2012-08-31 13:34:43
Dotyczy zaproszenia do składania ofert: „Dostawę dwóch bramek do piłki nożnej o wymiarach 5,0x2,0m z siatkami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Miłkowskiej Karczmie ”  ...więcej

Zawiadomienie nr 2
2012-08-30 08:19:59
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup energii elektrycznej” Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w: BZP nr 180205  – 2012  ...więcej

Zaproszenie do złożenia ofert
2012-08-27 15:47:57
Dostawa dwóch bramek do piłki nożnej o wymiarach 5,0 x 2,0 m z siatkami dla Szkoły Podstawowej w Miłkowskiej Karczmie  ...więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
2012-08-24 13:40:13
ZP.10.2012 – Przebudowa pomieszczeń biurowych i łazienek w budynku Urzędu  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert
2012-08-24 12:26:51
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunów zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznym (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759) zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania do 14 000 EURO: Dostawa dwóch kotłów typu KWM-S   ...więcej

Zawiadomienie nr 1
2012-08-23 10:00:49
ZP.11.2012 - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
2012-08-23 08:33:24
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłosza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego na I piętrze w budynku Gimnazjum w Kunowie, na okres 3 lat  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2012-08-21 12:08:39
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul Warszawska 45B,27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113  ...więcej

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU USTNYM N I E O G R A N I C Z O N Y M
2012-08-20 10:03:26
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dworskim wchodzącym w skład zabytkowego zespołu dworsko-parkowego, stanowiącej własność Gminy Kunów oznaczone  ...więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
2012-08-14 08:14:41
Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Gimnazjum w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie i Publicznego przedszkola w Kunowie w roku szkolnym 2012/2013  ...więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
2012-08-14 08:01:42
Nadzór inwestorski na zadaniu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2012-08-08 10:27:39
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul Warszawska 45B,27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2012-08-03 13:40:54
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap II (realizacja na terenie gminy Kunów)  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2012-08-02 13:52:45
Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Nietulisku Małym na wydzielonych odcinkach.  ...więcej

Sprostowanie nr 1
2012-08-01 16:00:43
Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Gimnazjum w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie i Publicznego Przedszkola w Kunowie w roku szkolnym 2012/2013  ...więcej

Ogłoszenie
2012-07-31 14:23:25
Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Gimnazjum w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie i Publicznego przedszkola w Kunowie w roku szkolnym 2012/2013  ...więcej

Zawiadomienie nr 1
2012-07-27 22:32:10
„Przebudowa pomieszczeń biurowych i łazienek w budynku Urzędu"  ...więcej

Wyjaśnienia
2012-07-26 17:06:20
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap II.   ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2012-07-24 16:17:52
na nieruchomość zabudowaną dawnym budynkiem dworskim wchodzącym w skład zabytkowego zespołu dworsko-parkowego, oznaczona jako działka 369/1 o pow. 2.3231ha obrębu Chocimów gm. Kunów o założonej księdze wieczystej KI1O/00054739/2.  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 92
poprzednie     następne