Ogłoszenie
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul Warszawska 45B,27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:

TI.ZP.14.2013 - Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Opis przedmiotu zamówienia (*.pdf)

Przedmiary (*.rar)

Kosztorysy ofertowe (*.xlsx)

Dokumentacja projektowa (*.rar)

Specyfikacja techniczna (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-12-23 14:04:27 | Data modyfikacji: 2013-12-23 14:14:09.
Data wprowadzenia: 2013-12-23 14:04:27
Data modyfikacji: 2013-12-23 14:14:09
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
« powrót