Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2013-09-12 14:51:59
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Gminy Kunów.   ...więcej

Sprostowanie nr 1
2013-09-11 12:36:55
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kunów i jednostek organizacyjnych gminy w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2017 r.  ...więcej

Wyjaśnienia nr 1
2013-09-11 12:25:28
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Gminy Kunów   ...więcej

Ogłoszenie
2013-09-10 13:51:04
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 11  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2013-09-10 12:27:31
„Dostawę i montaż wyposażenia do budynku remizy OSP w Nietulisku Małym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nietulisko Małe ”  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2013-09-10 10:24:40
Dostawa zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem do siedziby jednostek podległych Gminie oraz komputerów przenośnych wraz z podstawowym oprogramowaniem do gospodarstw domowych wraz z modernizacją, serwisem, kosztami odtworzeniow  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2013-09-10 09:36:34
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka 793/3 o pow. 0.23ha obrębu Janik gm. Kunów o założonej księdze wieczystej KI1O/00050035/9.  ...więcej

Ogłoszenie
2013-09-05 13:37:11
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Gminy Kunów   ...więcej

Ogłoszenie
2013-09-04 14:25:29
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów. Przetarg pierwszy z dn.28.03.2013r. i drugi z dn.14.08.2013r. zakończone wynikiem negatywnym. Prze  ...więcej

Wyjaśnienie nr 1
2013-08-30 09:30:56
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów”   ...więcej

Ogłoszenie
2013-08-30 09:07:33
Zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów piśmienniczych w ramach projektu systemowego pt. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Kunów”   ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2013-08-28 08:53:59
Gmina Kunów ponownie zaprasza do złożenia oferty na zadanie:Wykonanie trawników dywanowych na nowo urządzonym zieleńcu rynkowym - Plac Wolności w Kunowie  ...więcej

Sprostowanie nr 1
2013-08-27 09:15:31
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów”   ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2013-08-26 08:30:16
Konserwacja boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy   ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2013-08-22 12:38:38
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ) informuje, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie rozpatrzenia ofert na wykona  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2013-08-22 07:57:27
dot. nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka 129/3 o pow 0.03 ha obrębu Nietulisko Duże gm. Kunów o założonej księdze wieczystej KI1O/00059198/2   ...więcej

Ogłoszenie
2013-08-21 13:23:18
Dostawa zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem do siedziby jednostek podległych Gminie oraz komputerów przenośnych wraz z podstawowym oprogramowaniem do gospodarstw domowych wraz z modernizacją, serwisem, kosztami odtworzeniow  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2013-08-16 12:22:35
Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Gimnazjum w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku i Publicznego Przedszkola w Kunowie w roku szkolnym 2013/2014   ...więcej

Wyjaśnienia nr 1
2013-08-12 14:13:14
Dostawę i montaż wyposażenia do budynku remizy OSP w Nietulisku Małym w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Nietulisko Małe.   ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2013-08-08 13:42:23
Dostawę i montaż wyposażenia do budynku remizy OSP w Nietulisku Małym w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Nietulisko Małe.   ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 117
poprzednie     następne