Ponowne zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Biechów o dł. 480 mb”.

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-14 12:26:46.

Zobacz:
 Ogłoszone powyżej 30 tys. euro .  Ogłoszone poniżej 30 tys. euro . 
Data wprowadzenia: 2016-09-14 12:26:46
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
« powrót