Zaproszenie do złożenia oferty

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z usługą nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach oraz rozliczenie finansowe zadania pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-16 14:27:02.

Zobacz:
 Ogłoszone powyżej 30 tys. euro .  Ogłoszone poniżej 30 tys. euro . 
Data wprowadzenia: 2016-12-16 14:27:02
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
« powrót