Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z usługą nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach oraz rozliczenie finansowe zadania pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalniścieków w Kunowie”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-03 10:45:36.

Zobacz:
 Ogłoszone powyżej 30 tys. euro .  Ogłoszone poniżej 30 tys. euro . 
Data wprowadzenia: 2017-01-03 10:45:36
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
« powrót