Zaproszenie do złożenia oferty
2016-03-18 15:03:12
Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi: "Załadunek, transport i unieszkodliwianie odpad&oacu  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty
2016-03-18 08:14:41
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Sukcesywne dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2016 r."  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty
2016-03-14 09:08:58
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „ Opracowanie dokumentacji projektowej: Zadanie I: Przebudowa/remont drogi gminnej nr 001396T - ul. Prosta w Kunowie - dł. ok. 500 mb. Zada  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty
2016-03-11 13:02:02
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale nieruchomości położonych w miejscowości Boksycka o nr ewid. 192, 62, 63, 64, 66  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2016-03-03 15:16:03
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zaprasza do złożenia oferty na: "Sukcesywne dostawy artykułów b  ...więcej

Sprostowanie nr 1
2016-03-03 07:58:10
Sprostowanie Nr 1 do Zapytania ofertowego - znak sprawy GP.271.BU.2.2016 z dnia 29.02.2016 r. dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na: Wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale nieruchomości położonych w miejscowośc  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2016-02-29 14:25:48
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie usług geodezyjnych po  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2016-02-29 14:18:07
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zaprasza do złożenia oferty na: „ Opracowanie dokumentacji projek  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty
2016-02-22 14:12:28
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Sukcesywne dostawy środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2016 r.".  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2016-02-10 12:45:11
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywne dostawy środkó  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty
2016-02-04 13:57:10
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Przebudowa i adaptacja budynku świetlicy w Kolonii Inwalidzkiej na mieszkania socjalno/komunalne i świ  ...więcej

Unieważnienie
2016-02-03 14:50:53
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej: Zadanie I: Przebudowa/remont drogi gminnej nr 001396T - ul. Prosta w K  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty
2016-01-27 13:15:38
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na : "Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy - badania wstępne, okresowe i kontrolne na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2016 r.".  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2016-01-13 11:55:58
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie     art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zaprasza do złożenia oferty na: „Świadcz  ...więcej

Zaproszenie do złożenia ofert
2016-01-13 09:35:17
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów działając jako Zamawiający w trybie postępowania art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: opracowania dokumentacji technicznej pn. „Przebudowa i a  ...więcej

Pokazano 21 - 35 z 35
poprzednie