Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Posiedzenia
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Kontrola Zarządcza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Rejestry i ewidencje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Inspektor Ochrony Danych
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności strony internetowej
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Koordynator do spraw dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
SPIS POWSZECHNY NSP 2021
Informacja o spisie
Serwis
Wyszukiwarka
Administrator Biuletynu
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strona główna  

Dane
KUNÓW
NAZWA GMINY  Gmina Kunów
RODZAJ  gmina miejsko-wiejska
LOKALIZACJA   świętokrzyskie, pow. ostrowiecki
KOD   27-415
MIEJSCOWOŚĆ  Kunów, ul. Warszawska 45b
KONTAKT  tel./fax (+48 41) 26-13-174
 e-mail: urzad@kunow.pl
 

 

Burmistrz  Lech Łodej
 tel.: +48 (41) 2613174 wew. 31, tel.kom. 667919808
 fax: +48 (41) 2613174 wew. 60
 e-mail: urzad@kunow.pl
Przewodniczący
Rady Miejskiej

 Piotr Bek
 tel.: +48 (41) 2613174
 e-mail: urzad@kunow.pl

Sekretarz Gminy  Aneta Szloser - Tyczyńska
 
tel.: +48 (41) 2613174 wew.42
 fax: +48 (41) 2613174 wew.60
 e-mail: sekretarz@kunow.pl  
Skarbnik Gminy

 Danuta Fijas
 tel.: +48 (41) 2613174 wew.40
 fax: +48 (41) 2613174 wew.60
 e-mail: skarbnik@kunow.pl

 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-08-25 10:25:54 Informację zaktualizowano 2021-07-06 12:21:11, wprowadzający: Krzysztof Król
wersja do druku