Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
- Ogłoszone powyżej 30 tys. euro
- Ogłoszone poniżej 30 tys. euro
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia > 2020 > Ogłoszone poniżej 30 tys. euro strona główna 

Ogłoszone poniżej 30 tys. euro
Wyjaśnienie nr I treści zapytania ofertowego z
dnia 22.09.2020 r.

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020 roku” (znak sprawy: ZP.II.271.19.2020)


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-28 11:42:58 Informację zaktualizowano 2020-09-28 11:48:25, wprowadzający: Krzysztof Król
Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty


Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Utwardzenie terenu na działce nr 308/100 przy ul. Prostej w Kunowie” (znak sprawy: ZP.II.271.18.2020).


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-22 13:23:19, wprowadzający: Krzysztof Król
Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty


Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza ponownie do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020 r.” (znak sprawy: ZP.II.271.19.2020).

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

Załącznik nr 5 (*.pdf)

Załącznik nr 6 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-22 12:41:35, wprowadzający: Krzysztof Król
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020 roku” (znak sprawy: ZP.II.271.17.2020).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-22 07:41:38, wprowadzający: Krzysztof Król
Wyjaśnienie nr II treści zapytania ofertowego z
dnia 11.09.2020 r.

Wyjaśnienie nr II treści zapytania ofertowego z dnia 11.09.2020 r.


Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020 roku” (znak sprawy: ZP.II.271.17.2020)

Wyjaśnienie nr II (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.doc)

Załącznik nr 2 (*.doc)

Załącznik nr 3 (*.doc)

Załącznik nr 4 (*.doc)

Załącznik nr 5 (*.doc)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-17 13:49:25 Informację zaktualizowano 2020-09-17 13:55:20, wprowadzający: Krzysztof Król
Wyjaśnienie nr I treści zapytania ofertowego z
dnia 11.09.2020 r.

Wyjaśnienie nr I treści zapytania ofertowego z dnia 11.09.2020 r.


Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020 roku” (znak sprawy: ZP.II.271.17.2020)

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-16 07:43:46, wprowadzający: Krzysztof Król

Zaproszenie do złożenia oferty


 Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza do złożenia oferty na: „Utwardzenie terenu na działce nr 308/100 przy ul. Prostej w Kunowie” (znak sprawy: ZP.II.271.18.2020)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

Załącznik nr 5 (*.pdf)

Załącznik nr 6 (*.pdf)

Załącznik nr 7 (*.pdf)

Załącznik nr 8 (*.pdf)

Załącznik nr 9 (*.pdf)

Załącznik nr 10 (*.xls)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-14 13:14:54, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty


Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami, położonymi w obrębie 0007 – Kolonia Inwalidzka, gmina Kunów, tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 134, a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 122/2” (znak sprawy: ZP.II.271.16.2020)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-11 15:43:18 Informację zaktualizowano 2020-09-11 15:46:16, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty


Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami, położonymi w obrębie 0012 - Nietulisko Duże, gmina Kunów, tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 655/2, a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 654” (znak sprawy: ZP.II.271.14.2020)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-11 15:26:39 Informację zaktualizowano 2020-09-11 15:27:20, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty


Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020 r.” (znak sprawy: ZP.II.271.17.2020).

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

Załącznik nr 5 (*.pdf)

Załącznik nr 6 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-11 14:59:53 Informację zaktualizowano 2020-09-11 15:00:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zaproszenie do złożenia oferty

 


Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie podziału nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr działki 605/2, położonej w obrębie 0006 – Janik, gmina Kunów” (znak sprawy: ZP.II.271.15.2020)


Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik Nr 1 (*.pdf)

Załącznik Nr 2 (*.pdf)

Załącznik Nr 3 (*.pdf)

Załącznik Nr 4 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-11 09:37:36 Informację zaktualizowano 2020-09-11 09:41:58, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów zawiadamia o unieważnieniu postępowania na: „Przeprowadzenie podziału nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr działki 605/2, położonej w obrębie 0006 – Janik, gmina Kunów.” (znak sprawy: ZP.II.271.13.2020)

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-27 14:58:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Przeprowadzenie podziału nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr działki 605/2, położonej w obrębie 006 – Janik, gmina Kunów” (znak sprawy: ZP.II.271.13.2020)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-31 15:07:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przeprowadzenie podziału nieruchomości ” (znak sprawy: ZP.II.271.11.2020, ZP.II.271.12.2020)

do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-24 10:14:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przeprowadzenie podziału nieruchomości ” (znak sprawy: IGP.II.271.3.2020, ZP.II.271.9.2020)

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-19 14:44:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami, położonymi w obrębie 0013 - Nietulisko Małe, gmina Kunów, tj. nieruchomością oznaczoną, jako działka nr 237/6 i 237/8, a nieruchomością oznaczoną, jako działka nr 238” (znak sprawy: IGP.II.271.8.2019)

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 11:45:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Przeprowadzenie oddziału nieruchomości” (znak sprawy: ZP.II.271.11.2020, ZP.II.271.12.2020)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 10:48:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020/2021 roku” (znak sprawy: ZP.II.271.10.2020).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 07:42:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawa 21 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na realizację nauki zdalnej dla szkół” (znak sprawy: ZP.III.271.6.2020).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-08 09:51:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020/2021 roku” (znak sprawy: ZP.II.271.8.2020).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-03 15:07:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Wyjaśnienie nr I treści rozeznania cenowego z
dnia 26.05.2020 r.

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Dostawa 21 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na realizację nauki zdalnej dla szkół” (znak sprawy: ZP.III.271.6.2020)

Wyjaśnienie nr I treści rozeznania cenowego z dnia 26.05.2020 r. (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-03 11:11:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami, położonymi w obrębie 0013 - Nietulisko Małe, gmina Kunów, tj. nieruchomością oznaczoną, jako działka nr 237/6 i 237/8, a nieruchomością oznaczoną, jako działka nr 238” (znak sprawy: IGP.II.271.8.2019)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-29 10:05:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Przeprowadzenie podziału nieruchomości” (znak sprawy: IGP.II.271.3.2020, ZP.II.271.9.2020)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-27 08:07:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów w ramach rozeznania cenowego zaprasza Państwa do złożenia oferty na: „Dostawa 21 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na realizację nauki zdalnej dla szkół” (znak sprawy: ZP.III.271.6.2020).

Rozeznanie cenowe (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-26 15:18:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020/2021 roku.” (znak sprawy: ZP.II.271.10.2020).

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

Załącznik nr 5 (*.pdf)

Załącznik nr 6 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-21 15:00:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020/2021 roku.” (znak sprawy: ZP.II.271.8.2020).

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

Załącznik nr 5 (*.pdf)

Załącznik nr 6 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-21 14:50:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Wykonanie prac archiwizacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie” (znak sprawy: IGP.II.271.7.2020).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-22 14:31:45 Informację zaktualizowano 2020-04-22 14:32:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Usługa polegająca na spakowaniu, załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Kunów” (znak sprawy: IGP.II.271.6.2020).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-22 14:17:49 Informację zaktualizowano 2020-04-22 14:18:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawa 20 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na realizację nauki zdalnej dla szkół” (znak sprawy: IGP.III.271.4.2020).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-22 14:11:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Wyjaśnienie nr I treści Zapytania ofertowego

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie prac archiwizacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie” (znak: IGP.II.271.7.2020)

Wyjaśnienie nr I treści Zapytania ofertowego (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-15 12:58:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza ponownie do złożenia oferty na: „Wykonanie prac archiwizacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie” (znak sprawy: IGP.II.271.7.2020)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu kompetencji i uprawnień (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Wykaz usług (*.pdf)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO (*.pdf)

Załącznik nr 5 - Wzór umowy (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-09 10:45:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów w ramach rozeznania cenowego zaprasza Państwa do złożenia oferty na: „Dostawa 20 laptopów wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na realizację nauki zdalnej dla szkół”.

Rozeznanie cenowe (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-07 14:04:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Usługa polegająca na spakowaniu, załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Kunów” (znak sprawy: IGP.II.271.6.2020).

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu kompetencji i uprawnień (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Wykaz usług (*.pdf)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO (*.pdf)

Załącznik nr 5 - Wzór umowy (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-02 13:15:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020/2021 roku” (znak sprawy: IGP.II.271.5.2020).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 12:19:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020/2021 roku.”.

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

Załącznik nr 5 (*.pdf)

Załącznik nr 6 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-19 15:14:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Promocja projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów” obejmująca:emisję 2 ogłoszeń prasowych w wydaniachlokalnych obejmujących co najmniej powiatostrowiecki, w tym gminę Kunów, w wydaniutygodniowym, dotyczących realizacji projektu(znak sprawy: IGP.III.271.2.2020).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-17 10:32:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Promocja projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów” obejmująca: zaprojektowanie i wykonanie 1 szt. trwałego plakatu informacyjnego dotyczącego realizacji projektu (znak sprawy: IGP.III.271.1.2020).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-17 10:31:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów w ramach rozeznania cenowego zaprasza Państwa do złożenia oferty na: Promocja projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów" obejmująca: zaprojektowanie i wykonanie 1 szt. trwałego plakatu informacyjnego dotyczącego realizacji projektu.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-04 09:01:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów w ramach rozeznania cenowego zaprasza Państwa do złożenia oferty na : Promocja projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów" obejmująca: emisję 2 ogłoszeń prasowych w wydaniach lokalnych obejmujących co najmniej powiat ostrowiecki, w tym gminę Kunów, w wydaniu tygodniowym, dotyczących realizacji projektu.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-04 08:54:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Usługi w zakresie medycyny pracy na rzecz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz członków Ochotniczych straży Pożarnych” (znak sprawy: IGP.II.271.2.2020).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-29 09:26:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac archiwizacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie” (znak sprawy: IGP.II.271.1.2020).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-22 21:00:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Wyjaśnienie nr II treści Zapytania ofertowego

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie prac archiwizacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie” (znak: IGP.II.271.1.2020)

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-20 13:22:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Usługi w zakresie medycyny pracy na rzecz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych ” (znak sprawy: IGP.II.271.2.2020)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowy (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu kompetencji i uprawnień (*.pdf)

Załącznik nr 4 - Wykaz usług (*.pdf)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie RODO (*.pdf)

Załącznik nr 6 - Wzór umowy (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-17 08:02:29 Informację zaktualizowano 2020-01-17 08:03:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Wyjaśnienie nr I treści Zapytania ofertowego

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie prac archiwizacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie” (znak: IGP.II.271.1.2020)

Wyjaśnienie nr I treści Zapytania ofertowego (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-16 15:39:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie prac archiwizacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie” (znak sprawy: IGP.II.271.1.2020)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu kompetencji i uprawnień (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Wykaz usług (*.pdf)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO (*.pdf)

Załącznik nr 5 - Wzór umowy (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-15 14:07:01 Informację zaktualizowano 2020-01-15 14:07:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński

Zobacz:
 Ogłoszone powyżej 30 tys. euro .  Ogłoszone poniżej 30 tys. euro . 
wersja do druku