Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Kontrola Zarządcza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
- Ogłoszone powyżej 30 tys. euro
- Ogłoszone poniżej 30 tys. euro
° 2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności strony internetowej
Koordynator do spraw dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia > 2020 > Ogłoszone poniżej 30 tys. euro strona główna 

Ogłoszone poniżej 30 tys. euro
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawa opału w sezonie grzewczym 2020/2021 do kotłowni mieszczącej się w budynku administracyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie” (znak sprawy: ZP.II.271.22.2020).


 

Ogłoszenie o wyborze oferty (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-05 13:57:04, wprowadzający: Krzysztof Król
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Usługi w zakresie medycyny pracy na rzecz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz członków Ochotniczych straży Pożarnych” (znak sprawy: ZP.II.271.24.2020).

Ogłoszenie o wyborze oferty (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-23 15:48:48, wprowadzający: Krzysztof Król
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2021 r.” (znak sprawy: ZP.II.271.21.2020).

Ogłoszenie o wyborze oferty (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-21 15:15:28, wprowadzający: Krzysztof Król
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kunów i jednostek organizacyjnych Gminy Kunów w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.” (znak sprawy: ZP.II.271.23.2020).

Ogłoszenie o wyborze (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-21 15:11:06, wprowadzający: Krzysztof Król
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawa opału w sezonie grzewczym 2020/2021 do kotłowni mieszczącej się w budynku administracyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie” (znak sprawy: ZP.II.271.22.2020)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (*.doc)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu kompetencji i uprawnień (*.doc)

Załącznik nr 3 - Wykaz usług (*.doc)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO (*.docx)

Załącznik nr 5 - Wzór umowy (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-18 15:59:05, wprowadzający: Krzysztof Król
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza do złożenia oferty na: „Usługi w zakresie medycyny pracy na rzecz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych ” (znak sprawy: ZP.II.271.24.2020)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (*.doc)

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowy (*.doc)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu kompetencji i uprawnień (*.doc)

Załącznik nr 4 - Wykaz usług (*.doc)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie RODO (*.docx)

Załącznik nr 6 - Wzór umowy (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-17 13:43:47, wprowadzający: Krzysztof Król
Wyjaśnienie nr I treści Zapytania ofertowego

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2021 r.” (znak: ZP.II.271.21.2020)

Wyjaśnienie nr I treści Zapytania ofertowego (*.pdf)

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Formularz cenowy po zmianach z dnia 16.12.2020 r. (*.xlsx)

Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego - wzór umowy po zmianach z dnia 16.12.2020 r. (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-17 07:52:14, wprowadzający: Krzysztof Król
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2021 r.” (znak sprawy: ZP.II.271.21.2020)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Formularz oferty (*.doc)

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy (*.xlsx)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu kompetencji i uprawnień (*.doc)

Załącznik nr 5 - Wykaz usług (*.doc)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie RODO (*.docx)

Załącznik nr 7 - Wzór umowy (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-11 13:40:46, wprowadzający: Krzysztof Król
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza do złożenia oferty na: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kunów i jednostek organizacyjnych Gminy Kunów w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.” (znak sprawy: ZP.II.271.23.2020)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (*.doc)

Załącznik nr 1a - Wykaz jednostek (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu kompetencji i uprawnień (*.doc)

Załącznik nr 3 - Wykaz usług (*.doc)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO (*.docx)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-11 12:44:44 Informację zaktualizowano 2020-12-11 13:22:51, wprowadzający: Krzysztof Król
Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty


Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami, położonymi w obrębie 0007 – Kolonia Inwalidzka, gmina Kunów, tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 134, a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 122/2” (znak sprawy: IGP.II.271.20.2020)


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-10 15:20:04, wprowadzający: Krzysztof Król
Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty


Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 poz.1086) zaprasza do złożenia oferty na: „Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami, położonymi w obrębie 0007 – Kolonia Inwalidzka, gmina Kunów, tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 134, a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 122/2” (znak sprawy: ZP.II.271.20.2020)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-20 14:13:38, wprowadzający: Krzysztof Król
Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty


Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020 roku” (znak sprawy: ZP.II.271.19.2020).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-08 12:38:01, wprowadzający: Krzysztof Król
Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty


Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na. „Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami, położonymi w obrębie 0012 – Nietulisko Duże, gmina Kunów, tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 655/2, a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 654” (znak sprawy: ZP.II.271.14.2020)

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-07 13:28:19, wprowadzający: Krzysztof Król
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami, położonymi w obrębie 0007 – Kolonia Inwalidzka, gmina Kunów, tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 134, a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 122/2” (znak sprawy: ZP.II.271.16.2020)

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-01 12:35:57, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 


Gmina Kunów zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie podziału nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr działki 605/2, położonej w  obrębie 0006 - Janik gmina  Kunów” (znak sprawy: ZP.II.271.15.2020)

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-29 14:48:56 Informację zaktualizowano 2020-09-30 17:00:13, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Wyjaśnienie nr I treści zapytania ofertowego z
dnia 22.09.2020 r.

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020 roku” (znak sprawy: ZP.II.271.19.2020)


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-28 11:42:58 Informację zaktualizowano 2020-09-28 11:48:25, wprowadzający: Krzysztof Król
Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty


Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Utwardzenie terenu na działce nr 308/100 przy ul. Prostej w Kunowie” (znak sprawy: ZP.II.271.18.2020).


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-22 13:23:19, wprowadzający: Krzysztof Król
Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty


Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza ponownie do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020 r.” (znak sprawy: ZP.II.271.19.2020).

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

Załącznik nr 5 (*.pdf)

Załącznik nr 6 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-22 12:41:35, wprowadzający: Krzysztof Król
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020 roku” (znak sprawy: ZP.II.271.17.2020).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-22 07:41:38, wprowadzający: Krzysztof Król
Wyjaśnienie nr II treści zapytania ofertowego z
dnia 11.09.2020 r.

Wyjaśnienie nr II treści zapytania ofertowego z dnia 11.09.2020 r.


Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020 roku” (znak sprawy: ZP.II.271.17.2020)

Wyjaśnienie nr II (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.doc)

Załącznik nr 2 (*.doc)

Załącznik nr 3 (*.doc)

Załącznik nr 4 (*.doc)

Załącznik nr 5 (*.doc)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-17 13:49:25 Informację zaktualizowano 2020-09-17 13:55:20, wprowadzający: Krzysztof Król
Wyjaśnienie nr I treści zapytania ofertowego z
dnia 11.09.2020 r.

Wyjaśnienie nr I treści zapytania ofertowego z dnia 11.09.2020 r.


Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020 roku” (znak sprawy: ZP.II.271.17.2020)

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-16 07:43:46, wprowadzający: Krzysztof Król

Zaproszenie do złożenia oferty


 Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza do złożenia oferty na: „Utwardzenie terenu na działce nr 308/100 przy ul. Prostej w Kunowie” (znak sprawy: ZP.II.271.18.2020)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

Załącznik nr 5 (*.pdf)

Załącznik nr 6 (*.pdf)

Załącznik nr 7 (*.pdf)

Załącznik nr 8 (*.pdf)

Załącznik nr 9 (*.pdf)

Załącznik nr 10 (*.xls)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-14 13:14:54, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty


Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami, położonymi w obrębie 0007 – Kolonia Inwalidzka, gmina Kunów, tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 134, a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 122/2” (znak sprawy: ZP.II.271.16.2020)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-11 15:43:18 Informację zaktualizowano 2020-09-11 15:46:16, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty


Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami, położonymi w obrębie 0012 - Nietulisko Duże, gmina Kunów, tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 655/2, a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 654” (znak sprawy: ZP.II.271.14.2020)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-11 15:26:39 Informację zaktualizowano 2020-09-11 15:27:20, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty


Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020 r.” (znak sprawy: ZP.II.271.17.2020).

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

Załącznik nr 5 (*.pdf)

Załącznik nr 6 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-11 14:59:53 Informację zaktualizowano 2020-09-11 15:00:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zaproszenie do złożenia oferty

 


Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie podziału nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr działki 605/2, położonej w obrębie 0006 – Janik, gmina Kunów” (znak sprawy: ZP.II.271.15.2020)


Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik Nr 1 (*.pdf)

Załącznik Nr 2 (*.pdf)

Załącznik Nr 3 (*.pdf)

Załącznik Nr 4 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-11 09:37:36 Informację zaktualizowano 2020-09-11 09:41:58, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów zawiadamia o unieważnieniu postępowania na: „Przeprowadzenie podziału nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr działki 605/2, położonej w obrębie 0006 – Janik, gmina Kunów.” (znak sprawy: ZP.II.271.13.2020)

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-27 14:58:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Przeprowadzenie podziału nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr działki 605/2, położonej w obrębie 006 – Janik, gmina Kunów” (znak sprawy: ZP.II.271.13.2020)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-31 15:07:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przeprowadzenie podziału nieruchomości ” (znak sprawy: ZP.II.271.11.2020, ZP.II.271.12.2020)

do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-24 10:14:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przeprowadzenie podziału nieruchomości ” (znak sprawy: IGP.II.271.3.2020, ZP.II.271.9.2020)

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-19 14:44:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami, położonymi w obrębie 0013 - Nietulisko Małe, gmina Kunów, tj. nieruchomością oznaczoną, jako działka nr 237/6 i 237/8, a nieruchomością oznaczoną, jako działka nr 238” (znak sprawy: IGP.II.271.8.2019)

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 11:45:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Przeprowadzenie oddziału nieruchomości” (znak sprawy: ZP.II.271.11.2020, ZP.II.271.12.2020)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 10:48:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020/2021 roku” (znak sprawy: ZP.II.271.10.2020).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 07:42:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawa 21 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na realizację nauki zdalnej dla szkół” (znak sprawy: ZP.III.271.6.2020).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-08 09:51:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020/2021 roku” (znak sprawy: ZP.II.271.8.2020).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-03 15:07:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Wyjaśnienie nr I treści rozeznania cenowego z
dnia 26.05.2020 r.

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Dostawa 21 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na realizację nauki zdalnej dla szkół” (znak sprawy: ZP.III.271.6.2020)

Wyjaśnienie nr I treści rozeznania cenowego z dnia 26.05.2020 r. (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-03 11:11:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami, położonymi w obrębie 0013 - Nietulisko Małe, gmina Kunów, tj. nieruchomością oznaczoną, jako działka nr 237/6 i 237/8, a nieruchomością oznaczoną, jako działka nr 238” (znak sprawy: IGP.II.271.8.2019)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-29 10:05:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Przeprowadzenie podziału nieruchomości” (znak sprawy: IGP.II.271.3.2020, ZP.II.271.9.2020)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-27 08:07:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów w ramach rozeznania cenowego zaprasza Państwa do złożenia oferty na: „Dostawa 21 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na realizację nauki zdalnej dla szkół” (znak sprawy: ZP.III.271.6.2020).

Rozeznanie cenowe (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-26 15:18:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020/2021 roku.” (znak sprawy: ZP.II.271.10.2020).

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

Załącznik nr 5 (*.pdf)

Załącznik nr 6 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-21 15:00:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020/2021 roku.” (znak sprawy: ZP.II.271.8.2020).

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

Załącznik nr 5 (*.pdf)

Załącznik nr 6 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-21 14:50:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Wykonanie prac archiwizacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie” (znak sprawy: IGP.II.271.7.2020).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-22 14:31:45 Informację zaktualizowano 2020-04-22 14:32:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Usługa polegająca na spakowaniu, załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Kunów” (znak sprawy: IGP.II.271.6.2020).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-22 14:17:49 Informację zaktualizowano 2020-04-22 14:18:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawa 20 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na realizację nauki zdalnej dla szkół” (znak sprawy: IGP.III.271.4.2020).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-22 14:11:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Wyjaśnienie nr I treści Zapytania ofertowego

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie prac archiwizacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie” (znak: IGP.II.271.7.2020)

Wyjaśnienie nr I treści Zapytania ofertowego (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-15 12:58:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza ponownie do złożenia oferty na: „Wykonanie prac archiwizacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie” (znak sprawy: IGP.II.271.7.2020)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu kompetencji i uprawnień (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Wykaz usług (*.pdf)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO (*.pdf)

Załącznik nr 5 - Wzór umowy (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-09 10:45:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów w ramach rozeznania cenowego zaprasza Państwa do złożenia oferty na: „Dostawa 20 laptopów wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na realizację nauki zdalnej dla szkół”.

Rozeznanie cenowe (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-07 14:04:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Usługa polegająca na spakowaniu, załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Kunów” (znak sprawy: IGP.II.271.6.2020).

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu kompetencji i uprawnień (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Wykaz usług (*.pdf)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO (*.pdf)

Załącznik nr 5 - Wzór umowy (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-02 13:15:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020/2021 roku” (znak sprawy: IGP.II.271.5.2020).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 12:19:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020/2021 roku.”.

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

Załącznik nr 5 (*.pdf)

Załącznik nr 6 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-19 15:14:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Promocja projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów” obejmująca:emisję 2 ogłoszeń prasowych w wydaniachlokalnych obejmujących co najmniej powiatostrowiecki, w tym gminę Kunów, w wydaniutygodniowym, dotyczących realizacji projektu(znak sprawy: IGP.III.271.2.2020).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-17 10:32:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Promocja projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów” obejmująca: zaprojektowanie i wykonanie 1 szt. trwałego plakatu informacyjnego dotyczącego realizacji projektu (znak sprawy: IGP.III.271.1.2020).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-17 10:31:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów w ramach rozeznania cenowego zaprasza Państwa do złożenia oferty na: Promocja projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów" obejmująca: zaprojektowanie i wykonanie 1 szt. trwałego plakatu informacyjnego dotyczącego realizacji projektu.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-04 09:01:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów w ramach rozeznania cenowego zaprasza Państwa do złożenia oferty na : Promocja projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów" obejmująca: emisję 2 ogłoszeń prasowych w wydaniach lokalnych obejmujących co najmniej powiat ostrowiecki, w tym gminę Kunów, w wydaniu tygodniowym, dotyczących realizacji projektu.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-04 08:54:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Usługi w zakresie medycyny pracy na rzecz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz członków Ochotniczych straży Pożarnych” (znak sprawy: IGP.II.271.2.2020).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-29 09:26:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac archiwizacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie” (znak sprawy: IGP.II.271.1.2020).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-22 21:00:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Wyjaśnienie nr II treści Zapytania ofertowego

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie prac archiwizacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie” (znak: IGP.II.271.1.2020)

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-20 13:22:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Usługi w zakresie medycyny pracy na rzecz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych ” (znak sprawy: IGP.II.271.2.2020)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowy (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu kompetencji i uprawnień (*.pdf)

Załącznik nr 4 - Wykaz usług (*.pdf)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie RODO (*.pdf)

Załącznik nr 6 - Wzór umowy (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-17 08:02:29 Informację zaktualizowano 2020-01-17 08:03:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Wyjaśnienie nr I treści Zapytania ofertowego

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie prac archiwizacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie” (znak: IGP.II.271.1.2020)

Wyjaśnienie nr I treści Zapytania ofertowego (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-16 15:39:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie prac archiwizacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie” (znak sprawy: IGP.II.271.1.2020)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu kompetencji i uprawnień (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Wykaz usług (*.pdf)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO (*.pdf)

Załącznik nr 5 - Wzór umowy (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-15 14:07:01 Informację zaktualizowano 2020-01-15 14:07:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński

Zobacz:
 Ogłoszone powyżej 30 tys. euro .  Ogłoszone poniżej 30 tys. euro . 
wersja do druku