bip.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Kunów kunow.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 

2006 r.
Nr 1-2006 z dnia 2 stycznia 2006 r
w sprawie : ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 175/4 o pow.0.1018 ha położonej w Kunowie przy ulicy Małachowskiej.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-19 10:19:06, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 2-2006 z dnia 6 stycznia 2006 r
w sprawie: akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 05 stycznia 2006r. W zakresie zbycia przez Gminę Kunów nieruchomości gruntowej położonej we wsi Małe Jodło oznaczonej nr działki 35/6 o powierzchni 2.7103ha na rzecz Aleksandry i Albina Edwarda małż. Korus za kwotę 8060zł / słownie: osiem tysięcy sześćdziesiąt złotych /.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-19 10:19:40, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 3-2006 z dnia 10 stycznia 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-19 10:20:14, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 4-2006 z dnia 10 stycznia 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-19 10:54:55, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 5-2006 z dnia 12 stycznia 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-19 10:58:42, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 6-2006 z dnia 12 stycznia 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-19 11:09:22, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 7-2006 z dnia 12 stycznia 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-19 11:12:25, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 8-2006 z dnia 12 stycznia 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-19 11:21:04, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 9-2006 z dnia 16 stycznia 2006 r
w sprawie: powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:16:15, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 10-2006 z dnia 16 stycznia 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:17:07, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 11-2006 z dnia 16 stycznia 2006 r
w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Chocimów gmina Kunów, zajętych wybudowaną droga gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:18:51, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 12-2006 z dnia 16 stycznia 2006 r
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: „Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w Kunowie”.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:19:37, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 13-2006 z dnia 24 stycznia 2006 r
w sprawie: ryczałtu miesięcznego dla Komendanta Gminnego Straży Pożarnych w Kunomie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:21:24, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 14-2006 z dnia 24 stycznia 2006 r
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:22:27, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 15-2006 z dnia 25 stycznia 2006 r
w sprawie: wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 93a/03 Szefa Obrony Cywilnej-Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 10 września 2003 roku w sprawie powołania i funkcjonowania Gminnego Zespołu Reagowania. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:25:06, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 16-2006 z dnia 27 stycznia 2006 r
w sprawie: powierzenia realizacji zadania utrzymania czystości na terenie Gminy Kunów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:27:07, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 18-2006 z dnia 27 stycznia 2006 r
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 17 lutego 2006r następujących przetargów: I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego mającego na celu sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej nr 175/4 o pow.0.1018ha położonej w mieście Kunowie przy ul. Małachowskiej. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części z działek nr 2764, nr 2784, nr 2786, nr 2796, nr 2806, nr 2810 o pow. Około 1,25ha położonych w Kunowie z przeznaczeniem pod wyciąg narciarski. kolejnego publicznego przetargu ustnego ograniczonego obejmującego sprzedaż czternastu działek budowlanych położonych w Kunowie przy ulicy Langiewicza i Krzywej.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:29:12, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 19-2006 z dnia 27 stycznia 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:29:48, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 20-2006 z dnia 27 stycznia 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:30:26, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 21-2006 z dnia 27 stycznia 2006 r
w sprawie: powierzenia realizacji zadania konserwacji budynku UmiG w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:31:43, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 22-2006 z dnia 6 lutego 2006 r
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługi transportowe w zakresie dowozu szlaki oraz materiałów na bieżące utrzymanie dróg i cele inwestycyjne dla Gminy Kunów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:32:32, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 23-2006 z dnia 6 lutego 2006 r
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:33:22, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 24-2006 z dnia 6 lutego 2006 r
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Doły Biskupie- Kunów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:34:18, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 25-2006 z dnia 7 lutego 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:35:07, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 26-2006 z dnia 7 lutego 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:35:57, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 27-2006 z dnia 7 lutego 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:36:50, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 28-2006 z dnia 7 lutego 2006 r
w sprawie: akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 05 stycznia 2006 r. i wyboru oferty na wynajęcie lokalu użytkowego będącego w posiadaniu Gminy Kunów znajdującego się w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Nietulisko Małe z przeznaczeniem na cele usługowe- sklep.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:37:38, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 29-2006 z dnia 10 lutego 2006 r
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:38:19, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 30-2006 z dnia 14 lutego 2006 r
w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:40:08, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 31-2006 z dnia 14 lutego 2006 r. cz2
w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006.  
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:42:00, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 32-2006 z dnia 14 lutego 2006 r
w sprawie: planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie.  
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:43:42, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 35-2006 z dnia 14 lutego 2006 r
w sprawie: zatwierdzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 34/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 31.03.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:44:59, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 36-2006 z dnia 14 lutego 2006 r. cz1
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Klubu Integracji Społecznej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:47:55, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 36-2006 z dnia 14 lutego 2006 r. cz2
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Klubu Integracji Społecznej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:50:34, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 37-2006 z dnia 20 lutego 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:58:04, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 38-2006 z dnia 20 lutego 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 13:01:59, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 39-2006 z dnia 20 lutego 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 13:03:18, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 40-2006 z dnia 20 lutego 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 13:05:26, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 41-2006 z dnia 20 lutego 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 13:13:56, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 42-2006 z dnia 21 lutego 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 13:15:17, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 43-2006 z dnia 21 lutego 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 13:16:37, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 44-2006 z dnia 21 lutego 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 13:17:32, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 45-2006 z dnia 21 lutego 2006 r
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 13:19:03, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 46-2006 z dnia 22 lutego 2006 r
w sprawie:akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 17 lutego 2006 roku w zakresie zbycia przez Gminę Kunów nieruchomości gruntowej położonej w mieście Kunowie oznaczonej numerem działki 175/4 o pow. 0.1018 ha na rzecz Grzegorza Kalisty za kwotę 19129,60 zł brutto.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 13:20:20, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 47-2006 z dnia 24 lutego 2006 r. cz1
w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie: pomocy społecznej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 13:22:35, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 47-2006 z dnia 24 lutego 2006 r. cz2
w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie: pomocy społecznej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 13:24:06, wprowadzający: Paweł Maj

Zobacz:
 2002 r. .  2003 r. .  2004 r. .  2005 r. .  2006 r. .  2007 r. .  2008 r. .  2009 r. .  2010 r. .  2011 r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014 r. .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kunow.pl