Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
° 2002r.
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r .
° 2014 r. - Kadencja 2014-2018
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2018 r. - Kadencja 2018 - 2023
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2006r. strona główna 

2006r.
U-Nr L-348-06 z dnia 27 stycznia 2006 r cz4
 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2006. 
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 07:35:22, wprowadzający: Paweł Maj
U-Nr L-348-06 z dnia 27 stycznia 2006 r cz3
 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2006. 
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 07:37:40, wprowadzający: Paweł Maj
U-Nr L-348-06 z dnia 27 stycznia 2006 r cz2
 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2006. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 07:40:45, wprowadzający: Paweł Maj
U-Nr L-348-06 z dnia 27 stycznia 2006 r cz1
 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2006. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 07:50:21, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr. 29/2006 z dnia 16 lutego 2006 r.
w sprawie: opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego stanowiącej załącznik do uchwały Nr. LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na rok 2006. I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 07:52:21, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr. 28/2006 z dnia 16 lutego 2006 r.
 w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu założonego w uchwale budżetowej Nr LI/348/06 I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 07:54:51, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LII/370 z dnia 24 luty 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/55/2003 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Kunów do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 07:55:36, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LII/369 z dnia 24 luty 2006 r.
w sprawie: nabycia nieruchomosci gruntowej połozonej w Kunowie oznaczonej numerami działek 2736 o pow. 0,5762 ha, nr 2737 o pow. 0,7012 ha, nr 2739 o pow. 0,1753ha, nr 2740 o pow. 0,2210 ha, nr 2842 o pow. 1,6070ha oraz nr 2843 o pow. 1,1682 ha dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiag Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi ksiegi wieczyste KW 17306, KW 22922, KW 20164 od Agencji Nieruchomosci Rolnych z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 07:58:37, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LII/368 z dnia 24 luty 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr LI/349/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2006 rok do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:00:52, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LII/367 z dnia 24 luty 2006 r.
 w sprawie: uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kunów w granicach do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:05:14, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LI/366 z dnia 27 stycznia 2006 r.
 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2006 rok. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:05:56, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LI/365 z dnia 27 stycznia 2006 r.
 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2006 rok. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:07:11, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LI/364 z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2006 rok. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:08:55, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LI/363 z dnia 27 stycznia 2006 r.
 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:12:09, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LI/362 z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2006 rok. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:14:03, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LI/361 z dnia 27 stycznia 2006 r.
 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2005 rok do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:14:58, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LI/360 z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:20:34, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LI/359 z dnia 27 stycznia 2006 r.
 w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kunów do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:21:48, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LI/358 z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem działki 305/1 o powierzchni 37 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajetej wybudowaną drogą gminną do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:24:40, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LI/357 z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem działki 227/1 o powierzchni 417 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajetej wybudowaną drogą gminną do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:29:11, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LI/356 z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem działki 238/1 o powierzchni 74 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajetej wybudowaną drogą gminną do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:30:13, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LI/355 z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem działki 246/1 o powierzchni 217 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajetej wybudowaną drogą gminną do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:32:14, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LI/354 z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem działki 247/1 o powierzchni 520 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajetej wybudowaną drogą gminną do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:34:09, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LI/353 z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem działki 234/1 o powierzchni 135 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajetej wybudowaną drogą gminną do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:34:52, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LI/352 z dnia 27 stycznia 2006 r.
 w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/141/04 Rady Miejskiej w Kunowie do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:35:35, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LI/351 z dnia 27 stycznia 2006 r.
 w sprawie: ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:36:07, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LI/350 z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia dopłat do biletów dla emerytów i rencistów mieszkańców Miasta i Gminy Kunów na środki lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Kunów. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:37:22, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LI/349 z dnia 27 stycznia 2006 r.
 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie KUnów na 2006 rok do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:38:05, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LIV/382 z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem działki 306/6 o powierzchni 59 m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajetej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:38:42, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LIV/381 z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem działki 148/3 o powierzchni 16 m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajetej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:40:14, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LIV/380 z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem działki 137/1 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajetej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:41:37, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LIV/379 z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem działki 136/1 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajetej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:42:43, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LIV/378 z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem działki 124/1 o powierzchni 123 m2, położonej w msc. Chocimów gmina Kunów, zajetej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:43:36, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LIV/377 z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:44:50, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LIV/376 z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie: wprowadzenie zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 08:51:42, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LIV/375 z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie: wprowadzenie zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2006 r. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 09:06:56, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LIII/374 z dnia 18 marca 2006 r.
 w sprawie: odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kunowie do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 09:09:38, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LII/373 z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 289/1 o powierzchni 14 m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 09:11:20, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LII/372 z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 239/1 o powierzchni 74 m2 oraz 286/1 o powierzchni 27 m2, położonych w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 09:13:04, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LII/371 z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 09:15:19, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LVII/396 z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 09:15:56 Informację zaktualizowano 2007-07-11 10:29:44, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała Nr LVII/395 z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 09:16:38, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LVII/394 z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 245/1 o powierzchni 93 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 09:17:30, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LVII/393 z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 306/11 o powierzchni 70 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 09:18:22, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LVII/392 z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr LI/359/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kunów do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 09:18:53, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LVII/391 z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr LI/349/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2006 rok. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 09:19:20, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LVII/390 z dnia 31 maja 2006 r.
 w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji Kunów do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 09:20:15, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LVII/389 z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie połączenia gmin Kunów i Waśniów w celu utworzenia ogręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 09:20:41, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LVII/388 z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie na okres pięciu lat pracowni internetowej (sala nr 1) oraz sali nr 2 o ogólnej pow. użytkowej 65,28m2 usytuowanych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we wsi Wymysłów na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego "Przyjazna Szkoła" na prowadzenie pozalekcyjnej świetlicy środowiskowej. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 09:24:25, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LVII/387 z dnia 15 maja 2006 r.
 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 09:27:11, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LVI/386 z dnia 15 maja 2006 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa stołówki dla potrzeb Gimnazjum w Kunowie w tym termomodernizacja budynku stołówki." do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 09:28:39, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LVI/385 z dnia 15 maja 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 09:29:16, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LV/384 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 09:29:46, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LIV/383 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 09:30:38, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LVIII/398 z dnia 30 czerwca 2006 r.
 w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego PZOZ Ośrodek Zdrowia w Kunowie do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 09:31:06, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LVII/397 z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 09:31:33, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LVIII/400 z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem działki 126/1 o powierzchni 125 m2, położonej w msc. Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 09:32:02, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr LVIII/399 z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr LI/349/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2006 rok do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-02 09:32:28, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLVIII/401/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 153/1 o powierzchni 229 m2, położonej w msc. Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. Do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-11 08:12:03, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała NrLVIII/402/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 283/1 o powierzchni 105 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. 
Data wprowadzenia informacji 2007-07-11 08:16:14, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała NrLVIII/403/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 278/1 o powierzchni 105 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. Do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-11 08:20:27, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała NrLVIII/404/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 280/3 o powierzchni 11 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  Do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-11 08:23:32 Informację zaktualizowano 2007-07-11 10:26:20, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała NrLVIII/405/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 298/1 o powierzchni 2 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. Do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-11 10:15:22, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała NrLVIII/406/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 292/1 o powierzchni 104 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. Do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-11 10:17:36, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała NrLVIII/407/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 254/10 o powierzchni 7 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. Uch-LVIII-407-06.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-07-11 10:19:51, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała NrLVIII/408/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: wprowadzenie zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 Do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-11 10:23:27, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała NrLVIII/409/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: wprowadzenie zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 Do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-07-11 10:25:46, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Uchwała NrLX/410/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale nr. LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 13:06:47 Informację zaktualizowano 2007-10-17 13:10:49, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLX/411/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 13:10:14, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLX/412/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 13:13:16, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLX/413/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań przekraczających wysokość ustaloną przez Radę Miejską na realizacje w 2006 roku zadań remontowych. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 13:15:50, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLX/414/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 296/1 o powierzchni 40m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 13:18:43 Informację zaktualizowano 2007-10-17 13:23:58, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLX/415/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 299/1 o powierzchni 19m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 13:20:11 Informację zaktualizowano 2007-10-17 13:24:08, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLX/416/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 236/1 o powierzchni 156m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 13:21:23 Informację zaktualizowano 2007-10-17 13:24:41, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLX/417/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 209/1 o powierzchni 82m2 oraz 259/1 o powierzchni 100m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 13:23:26, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLX/418/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie: upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie do podjęcia czynności mających na celu wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przekazanie nieodpłatnie prawa własności nieruchomości zabudowaną stacją wodociągową Kunów - Bukowska Góra oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kunowa numerami działek 2226/1, 2225/1, 2222/1 i 2224/1 o powierzchni ogólnej 830 m2 objętych księgą wieczystą nr KW 47108 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kunów. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 13:32:21, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLX/419/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie: Powołania Kierowinka  USC w Kunowie. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 13:34:02, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLX/420/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 13:35:36, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXI/421/06 z dnia 29 września 2006 r.

w  sprawie: udzielenia poręczenia dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów ,,Janik" Spółka z.o.o do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

 do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 13:38:37, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXI/422/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IX/74/03 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania Radt Społecznej działającej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Kunowie. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 13:41:50, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXI/423/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr LI/349/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2006 rok. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 13:44:30, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXI/424/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 256/1 o powierzchni 3m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 13:45:53, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXI/425/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 258/6 o powierzchni 24m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 13:46:56, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXI/426/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 255/5 o powierzchni 22m2 oraz 255/7 o powierzchni 27m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 13:53:54, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXI/427/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 247/1 o powierzchni 195m2 oraz 247/2 o powierzchni 114m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 13:55:10, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXI/428/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 284/9 o powierzchni 43m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 13:56:19, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXI/429/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 215/1 o powierzchni 86m2 oraz 264/1 o powierzchni 50m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 13:57:31, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXI/430/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 248/1 o powierzchni 82m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 13:58:43, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXI/431/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 266/1 o powierzchni 130m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 13:59:56, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXI/432/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 293/3 o powierzchni 115m2 oraz 293/5 o powierzchni 115m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 14:01:40, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXI/433/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 304/1 o powierzchni 30m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 14:06:27, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXI/434/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 277/1 o powierzchni 136m2 oraz 282/1 o powierzchni 124m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowana drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 14:16:06, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXI/435/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 155/1 o powierzchni 130m2, położonej w msc. Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 14:30:43, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXI/436/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działek: 152/5 o pow. 86m2, 152/7 o pow. 89m2, 152/9 o pow. 90m2 położonej w msc. Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 14:35:30, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXI/437/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 157/1 o powierzchni 112m2, położonej w msc. Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 14:38:17, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXI/438/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 566 o pow. 0.35 ha mającej założoną księgę wieczystą KI10/00050035/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świętokrzyskim, położonej w Janiku. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 14:41:51, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXI/439/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 14:47:39, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXI/440/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 14:49:12, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXI/441/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-19 08:53:40, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXI/442/06 z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-19 08:54:39, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXII/443/06 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: woli nabycia na rzecz Gminy Kunów prawa wieczystego użytkowania działek położonych w Kunowie oznaczonych numerami 308/41 o pow.0.2325ha, nr 308/42 o pow.0.8948ha części działki 308/48 o pow.0.0150ha, część działki 308/10 o pow.0.30ha wraz z budynkiem byłej kompresorowni oraz działki nowo wydzielone stanowiące drogi na terenie byłej fabryki od Syndyka Masy Upadłości POLIMEX S.A z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-19 09:03:23, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXII/444/06 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kolonii Inwalidzkiej gmina Kunów oznaczonej numerem 81 o powierzchni 1.07ha od Stefana i Janiny małż. Kowalskich z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-19 09:06:32, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXII/445/06 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: przystąpienia do sparządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-19 09:08:51, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXII/446/06 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Kunowie do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-19 09:10:54, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXII/447/06 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-19 09:14:00, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXII/448/06 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie : szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-19 12:19:28, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXII/449/06 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-19 12:20:54, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXII/450/06 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-19 12:21:59, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NrLXII/451/06 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. do pobrania (zip)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-19 12:23:23, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NR I/1/06 z dnia 24.11.2006r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Miejskiej. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-29 14:27:46, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NR I/2/06 z dnia 24.11.2006r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie.

 do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-29 14:30:41, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NR I/3/06 z dnia 24.11.2006r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-29 14:34:35, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NR I/4/06 z dnia 24.11.2006r.
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-29 14:36:24, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NR I/5/06 z dnia 24.11.2006r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej w Kunowie do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-29 14:38:14, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NR II/6/06 z dnia 4.12.2006r.
w sprawie: ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-29 14:42:08, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NR III/7/06 z dnia 8.12.2006r.
w sprawie: określenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Kunowie do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-29 14:44:58, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NR III/8/06 z dnia 8.12.2006r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-29 14:47:17, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NR III/9/06 z dnia 8.12.2006r.
w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-29 14:49:54, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NR III/10/06 z dnia 8.12.2006r.
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-29 14:52:10, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NR III/11/06 z dnia 8.12.2006r.
w sprawie: okreslenia wysokosci stawek podatku na nieruchomosci na 2007 rok do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-30 09:43:32, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NR III/12/06 z dnia 8.12.2006r.
w sprawie: zwolnien w podatku od nieruchomosci stanowiacych pomoc regionalna na wspieranie nowych lub tworzenia nowych miejsc pracy zwiazanych z nowa inwestycja. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-30 09:51:34, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NR III/13/06 z dnia 8.12.2006r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wode do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-30 09:54:33, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NR III/14/06 z dnia 8.12.2006r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzenie ścieków. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-30 09:58:33, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NR IV/15/06 z dnia 29.12.2006r.
w sprawie: zasad wynagrodzenia nauczycieli oraz wysokości i szczegółowych warunkach przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia na rok 2007. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-30 10:32:55, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NR IV/16/06 z dnia 29.12.2006r.
w sprawie: Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i innymi podiomtami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-30 10:53:56, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NR IV/17/06 z dnia 29.12.2006r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Komisariatu Policji w Kunowie do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-30 11:10:11, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NR IV/18/06 z dnia 29.12.2006r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III/8/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 8 grudnia 2006r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-30 11:20:59, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NR IV/19/06 z dnia 29.12.2006r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-30 12:22:26, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NR IV/20/06 z dnia 29.12.2006r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/348/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-30 12:41:17, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NR IV/21/06 z dnia 29.12.2006r.
w sprawie: wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-30 12:54:13, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała NR IV/22/06 z dnia 29.12.2006r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-30 13:26:55, wprowadzający: Paweł Maj
wersja do druku