Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
° 2002r.
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r .
° 2014 r. - Kadencja 2014-2018
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2018 r. - Kadencja 2018 - 2023
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Podatki i opłaty
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2007r. strona główna 

2007r.
Uchwała Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007 r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów  2007r. cz.1  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 07:53:17 Informację zaktualizowano 2008-09-10 08:29:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007 r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2007 r. cz 2 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 07:57:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007 r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2007r. cz3  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 07:59:29 Informację zaktualizowano 2008-09-10 08:19:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007 r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2007r. cz4  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 08:09:28 Informację zaktualizowano 2008-09-10 08:21:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2007r. zał1a  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 08:15:20 Informację zaktualizowano 2008-09-10 08:24:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała NrV\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia
26 stycznia 2007r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2007r. zał1b  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 08:28:28 Informację zaktualizowano 2008-09-10 08:36:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2007r. zał2a Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 08:33:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 07r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2007r. zał2b Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 08:40:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2007r. zał2c Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 08:43:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2007r. zał2d Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 08:48:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2007r. zał2e Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 08:52:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2007r. zał3a Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 08:55:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2007r. zał3b Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 08:57:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2007r. zał3c Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 08:59:26 Informację zaktualizowano 2008-09-10 09:00:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2007r. zał4  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 09:03:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.

W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2007r. zał5

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 09:07:02 Informację zaktualizowano 2008-09-10 09:15:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na2007r. zał6 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 09:08:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2007r. zał7a Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 09:17:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.

W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2007r. zał7b

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 09:19:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2007r. zał8 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 09:22:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2007r. zał9 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 09:25:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.

W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2007r. zał10 

 Do pobrania (*pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 09:30:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2007r.  zał11  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 09:32:44 Informację zaktualizowano 2008-09-10 09:34:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2007 r. zał12 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 09:36:16 Informację zaktualizowano 2008-09-10 09:37:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2007r. zał13 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 09:39:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2007r. Prognoza Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 09:41:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\24\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.

W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2007 rok. cz.1

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 09:52:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\24\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.
W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2007 rok. cz.2  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 09:55:57 Informację zaktualizowano 2008-09-10 10:00:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\24\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.
W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiazywania  Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2007 rok. cz.3 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 09:59:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\24\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.
W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2007 rok. cz.4 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 10:27:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\24\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.

W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2007 rok. zał1a

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 10:36:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\24\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.
W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2007 rok.pl zał1b Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 10:48:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\25\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w  Uchwale XXIX/197/04 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 10:53:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\26\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007r.

W sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości rolnej oznaczonej nr działki 258/2 o powierzchni 0.71ha położonej w miejscowości Prawęcin od Agencji Nieruchomości  Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie zabudowaną stacją wodociągową oraz ujęciem wody niezbędnej do realizacji zadań własnych gminy w zakresie wodociągó i zaopatrzenia w wodę.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 11:02:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr V\26\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 styczeń 2007r.

W sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości rolnej oznaczonej nr działki 258/2 o powierzchni 0.71ha położonej w miejscowości Prawęcin od Agencji Nieruchomości  Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie zabudowaną stacją wodociągową oraz ujęciem wody niezbędnej do realizacji zadań własnych gminy w zakresie wodociągó i zaopatrzenia w wodę. komentarz

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 11:05:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr V\27\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 styczeń 2007r.
W sprawie: przyjęcia  planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2007 rok. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 11:10:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr V\27\07 Rady Miejskiej w Kunowie zdnia
26 styczeń 2007r.
W sprawie: przyjęcia  planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2007 rok. zał1a Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 12:52:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr V\27\07 Rady Miejskiej w Kunowie zdnia
26 styczeń 2007r.
W sprawie: przyjęcia  planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2007 rok. zał1b Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 12:54:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr V\27\07 Rady Miejskiej w Kunowie zdnia
26 styczeń 2007r.
W sprawie: przyjęcia  planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2007 rok. zał1c Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 12:55:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\28\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 styczeń 2007 r.
W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bużdetu i Finansów Rady Miejskiej na 2007 rok. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 13:03:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\28\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007 r.
W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bużdetu i Finansów Rady Miejskiej na 2007 rok. zał1a Do pobrania (*pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 13:06:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\28\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007 r.
W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bużdetu i Finansów Rady Miejskiej na 2007 rok. zał1b Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 13:08:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\28\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007 r.
W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bużdetu i Finansów Rady Miejskiej na 2007 rok. zał1c  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 13:15:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\29\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007 r.
W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2007 r.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 13:19:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\29\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007 r.
W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2007 r. zał1a  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 13:21:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\29\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007 r.
W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2007 r. zał1b  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 13:23:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\29\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007 r.
W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2007 r. zał1c  Do pobrania (*.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 13:24:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\29\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007 r.
W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2007 r. zał1d  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 13:25:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\29\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007 r.
W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2007 r. zał1e  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 13:27:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\30\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007 r.

W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2007 rok.

  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 13:30:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\31\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007 r.
W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2007 rok.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 13:36:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\31\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007 r.
W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2007 rok. zał1a  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 13:37:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\31\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007 r.
W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2007 rok. zał1b  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 13:38:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\31\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 stycznia 2007 r.
W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2007 rok. zał1c  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 13:39:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VI\32\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 27 lutego 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwaleNr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007. cz1    Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 13:45:31 Informację zaktualizowano 2008-09-10 14:15:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VI\32\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 27 lutego 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwaleNr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007. cz2   Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 13:46:44 Informację zaktualizowano 2008-09-10 14:15:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VI\32\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 27 lutego 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwaleNr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007. zał1a   Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 13:47:43 Informację zaktualizowano 2008-09-10 14:16:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VI\32\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 27 lutego 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwaleNr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007. zał1b   Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 13:48:51 Informację zaktualizowano 2008-09-10 14:16:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\33\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 27 lutego 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.    Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 13:50:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VI\33\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 27 lutego 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwaleNr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007. cz.2   Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 13:53:39 Informację zaktualizowano 2008-09-10 14:17:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V\33\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 27 lutego 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.   zał1a  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 13:55:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VI\33\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 27 lutego 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.   zał2   Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 13:58:13 Informację zaktualizowano 2008-09-10 14:17:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VI\33\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 27 lutego 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.   zał1b  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 14:02:07 Informację zaktualizowano 2008-09-10 14:18:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VI\34\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 27 lutego 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVI/257/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie: ustalenia poboru podatku w formie nkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 14:12:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VI\34\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 27 lutego 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVI/257/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie: ustalenia poboru podatku w formie nkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso.  zał1 Do Pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 14:21:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII\35\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 5 marca 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.     Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 14:25:58 Informację zaktualizowano 2008-09-10 14:39:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII\35\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 5 marca 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.   cz.2   Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 14:32:30 Informację zaktualizowano 2008-09-10 14:40:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII\35\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 5 marca 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.  cz3   Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 14:33:47 Informację zaktualizowano 2008-09-10 14:40:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII\35\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 5 marca 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.   zał1a   Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 14:35:09 Informację zaktualizowano 2008-09-10 14:42:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII\35\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 5 marca 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.  zał1b   Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 14:36:11 Informację zaktualizowano 2008-09-10 14:42:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII\35\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 5 marca 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.   zał2   Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 14:36:49 Informację zaktualizowano 2008-09-10 14:41:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII\35\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 5 marca 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.   zał3  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 14:38:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII\36 \07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 5 marca 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.   cz.1  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 14:50:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII\36 \07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 5 marca 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.   cz.2  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 14:53:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII\36 \07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 5 marca 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.   zał1a  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 11:40:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII\36 \07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 5 marca 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.   zał1b  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 11:42:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII\36 \07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 5 marca 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.   zał2  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 11:44:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII\37\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 5 marca 2007 r.

W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.  cz.1

  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 11:47:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII\37\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 5 marca 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.   cz.2  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 11:48:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII\37\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 5 marca 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.   zał 1  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 11:52:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII\37\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 5 marca 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.   zał 2  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 11:54:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII\38\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: określenia stawek opłat za korzystanie z kortów tenisowych wchodzących w skład urządeń rekreacyjno-sportowych usytuowanych przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym gm. Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 12:07:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII\38\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: określenia stawek opłat za korzystanie z kortów tenisowych wchodzących w skład urządeń rekreacyjno-sportowych usytuowanych przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym gm. Kunów. Komentarz Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 12:09:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII\39\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLI/285/05 z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju wsi Bukowie na lata 2005-2013"  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 12:14:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII\39\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLI/285/05 z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju wsi Bukowie na lata 2005-2013"  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 12:16:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII\39\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLI/285/05 z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju wsi Bukowie na lata 2005-2013"  zał1 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 12:17:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\40\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 12:20:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\41\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 12:26:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\41\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów. reg1 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 12:28:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\41\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów.  reg2 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 12:29:32 Informację zaktualizowano 2008-09-11 12:31:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\41\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów. reg3 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 12:30:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\41\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów. reg4 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 12:35:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\41\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów. reg5 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 12:36:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\41\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów. regulamin Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 12:37:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\41\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów. zał1a Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 12:39:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\41\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów. zał1b Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 12:41:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\41\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów. zał1c Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 12:44:47 Informację zaktualizowano 2008-09-11 12:47:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\41\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów. zał1d  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 12:46:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\41\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów. zał2a Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 12:48:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\41\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów. zał2b Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 12:49:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\41\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów. zał2c Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 12:50:48 Informację zaktualizowano 2008-09-11 12:56:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\41\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów. zał2d    Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 13:04:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\42\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V\24\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007r. W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2007 rok.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 13:01:12 Informację zaktualizowano 2008-09-11 13:02:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\42\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V\24\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007r. W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2007 rok.  zał1 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 13:08:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\42\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V\24\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007r. W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2007 rok.  zał2  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 13:09:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\43\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: przystąpienia Miasta i Gminy Kunów do Polskiego Projektu 400 Miast.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 13:11:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\44\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: ustalenia zasad na jakich członkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz członkom rady osiedla, rady sołeckiej przysługuje dieta. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 13:14:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\45\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszeń Pana Piotra Karpety zam. Rudka 114 dot. Uchwały Nr LVII/387/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 maja 2006 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 181 poz. 2124 z dnia 21 lipca 2006r. dotyczącej Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów, w części dotyczącej działki gruntu nr ewid. 114 położonej w mijscowości Rudka gmina Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 13:23:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\45\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszeń Pana Piotra Karpety zam. Rudka 114 dot. Uchwały Nr LVII/387/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 maja 2006 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 181 poz. 2124 z dnia 21 lipca 2006r. dotyczącej Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów, w części dotyczącej działki gruntu nr ewid. 114 położonej w mijscowości Rudka gmina Kunów. uzasadnienie cz.1 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 13:26:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\45\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007 r.
W sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszeń Pana Piotra Karpety zam. Rudka 114 dot. Uchwały Nr LVII/387/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 maja 2006 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 181 poz. 2124 z dnia 21 lipca 2006r. dotyczącej Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów, w części dotyczącej działki gruntu nr ewid. 114 położonej w mijscowości Rudka gmina Kunów. uzasadnienie cz.2 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 13:27:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\46\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007r.
W sprawie: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 08:34:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\47\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007r.
W sprawie: powiadominia sekretarza i skarbnika gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz poinformowania o skutkach prawnych jego niezłożenia w terminie.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 08:42:13 Informację zaktualizowano 2008-09-12 08:44:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\48\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 08:49:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\49\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.      Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 08:58:49 Informację zaktualizowano 2008-09-12 09:13:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\50\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.      Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 09:06:24 Informację zaktualizowano 2008-09-12 09:21:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII\51\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 marca 2007r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.       Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 09:26:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr IX\52\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 13 kwietnia 2007r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.      Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 09:30:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr X\53\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 27 kwietnia 2007r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.         Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 09:38:30 Informację zaktualizowano 2008-09-12 11:15:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr X\54\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 27 kwietnia 2007r.
W sprawie: odwołania Rady Społecznej działającej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 09:41:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr X\55\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 27 kwietnia 2007r.
W sprawie: określeia liczby przedstawicieli do Rady Społecznej działajacej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej O)środek Zdrowia w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 09:46:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr X\56\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 27 kwietnia 2007r.
W sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 09:52:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr X\57\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 27 kwietnia 2007r.
W sprawie: ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 09:55:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr X\58\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 27 kwietnia 2007r.
W sprawie: określenia stawek opłat za korzystanie z hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 10:00:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr X\59\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 27 kwietnia 2007r.

W sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 10:04:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr X\60\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 27 kwietnia 2007r.
W sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 639 o pow: 0.0844ha mającej założoną księgę wieczystą KI10/00049657/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świętokrzyskim, położonej w Nietulisku Dużym.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 10:12:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr X\61\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 27 kwietnia 2007r.
W sprawie: absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 10:15:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr X\62\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 27 kwietnia 2007r.
W sprawie: upoważnienia Burmistrza do złożenia wsępnych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013"  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 10:49:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr X\63\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 27 kwietnia 2007r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.        Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 10:55:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XII\64\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 8 czerwca 2007r.
W sprawie: powołania Zastępcy Kierownilka Urzędu Stanu Cywilnego w Kunowie.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 11:19:03 Informację zaktualizowano 2008-09-12 11:26:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XII\65\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 8 czerwca 2007r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.   Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 11:25:40 Informację zaktualizowano 2008-09-12 11:27:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XII\66\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 8 czerwca 2007r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.   Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 11:32:33 Informację zaktualizowano 2008-09-12 12:07:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XII\67\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 8 czerwca 2007r.
W sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie do podjęcia niżej określonych działań. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 11:34:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIII\68\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 29 czerwca 2007r.
W sprawie: nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie. DO pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 11:38:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIII\69\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 29 czerwca 2007r.
W sprawie: bezprzetargowej sprzedaży udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości rolnej oznaczonej nr działki 11 o pow: 1.18ha mającej założoną księge wieczystą KI10/00045894/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świętokrzyskim, położonej w Kolonii Inwalidzkiej gm.Kunów na rzecz współwłaściciela nieruchomości. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 11:48:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIII\70\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 29 czerwca 2007r.
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 11:51:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIII\71\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 29 czerwca 2007r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 12:02:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIII\72\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 29 czerwca 2007r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.   Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 12:16:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIV\73\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 lipca 2007r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 12:20:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIV\74\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 lipca 2007r.
W sprawie: wyrażenia zgody i  upoważnienia Burmistrza do zawarcia ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Kunowie umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 15  typu  m-2 o pow. użytkowej 37,46m2 usytuowanego na I piętrze w budynku wielomieszkaniowym nr2  w Kunowie przy ul. Langiewicza na rzecz Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 10:54:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIV\75\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 lipca 2007r.

W sprawie: zaciągnięcia zobowiązań przekraczających wysokość ustaloną przez Radę Miejską w Kunowie na realizację w 2007 roku zadań inwestycyjnych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 10:59:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XV\76\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 14 sierpnia 2007r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 11:07:56 Informację zaktualizowano 2008-09-17 12:12:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XV\77\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 14 sierpnia 2007r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 11:13:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVI\78\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 sierpnia 2007r.
W sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 11:19:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVI\79\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 sierpnia 2007r.
W sprawie  wyrazenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu działki nr 1897/17 o pow: 1745 m2 położonej w Kunowie przy ul. Laski dla której w Sądzie rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr KI1/000425755/7 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 11:26:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
 w  Do pobrania (*.pdf)
Uchwała Nr XVI\80\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 sierpnia 2007r.
W  sprawie zmiany uchwały nr XII/70/07
Rady Miejskiej w Kunowie z  dnia 29 czerwca 2007r. 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów.
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 11:31:32 Informację zaktualizowano 2008-09-17 12:15:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVI\81\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 sierpnia 2007r.
W  sprawie przystąpinia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 11:36:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2007 rok.  Do pobrania (*.pdf)
Uchwała Nr XVI\82\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 sierpnia 2007r.
W sprawie wprowadzenia zmian do
Uchwały Nr V\24\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007r. 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 11:41:30 Informację zaktualizowano 2008-09-17 12:16:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVI\83\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 sierpnia 2007r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 11:44:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVI\84\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 sierpnia 2007r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.   Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 11:50:59 Informację zaktualizowano 2008-09-17 12:19:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVII\85\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 21września 2007r.
W sprawie realizacji z innymi podmiotami projektu pn " Uporządkowanie Gospodarki wodno - ściekowej w aglomercji Ostrowiec Świętokrzyski. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 11:55:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVIII\86\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 września 2007r.
W sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 2421 o powierzchni 107 m2, położonej w miejscowođci Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 12:06:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVII\87\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 września 2007r.
W sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 279/1 o powierzchni 25 m2, położonej w miejscowođci Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 12:23:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVII\88\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 września 2007r.
W sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 232/1 o powierzchni 235 m2, położonej w miejscowođci Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 12:26:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVII\89\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 września 2007r.
W sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 254/10 o powierzchni 7 m2, położonej w miejscowođci Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 12:31:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVII\90\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 września 2007r.
W sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 158/1 o powierzchni 123 m2, położonej w msc Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 12:36:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVII\91\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 września 2007r.
W sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 159/1 o powierzchni 33 m2, położonej w msc Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 12:40:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVII\92\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 września 2007r.

W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007. 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 13:04:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVII\93\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 września 2007r.
W sprawie trybu i zasad głosowania na ławników. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 13:06:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVII\94\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 września 2007r.
w sprawie wyboru ławnikow do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na kadencję w latach 2008-2011. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 13:13:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVII\94\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 września 2007r.
w sprawie wyboru ławnikow do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na kadencję w latach 2008-2011- protokoły Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 13:19:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVII\95\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 10 2007
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.   Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 13:23:34 Informację zaktualizowano 2008-09-17 13:32:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX\96\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 10 2007
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 13:36:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX\97\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 10 2007
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 13:43:42 Informację zaktualizowano 2008-09-17 13:54:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX\98\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 10 2007
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.   Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 13:50:04 Informację zaktualizowano 2008-09-17 13:58:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XX\99\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 12 11 2007
W sprawie wprowadzenia zmian  w Uchwale nr XIX/97/07 z dnia 26 pażdziernika 2007 roku W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 14:02:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXI\100\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 11 2007
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 14:07:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXI\101\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 11 2007
W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na2008 rok Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 14:13:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXI\102\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 11 2007
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 r. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 14:18:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXI\103\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 11 2007
W sprawie niodpłatnego nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 3892/4 o pow 254 m2 położonej w Kunowie od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kunowie niezbędnej do realizacji zadań własnych gminy w wzakresie zaopatrzenia w energię cieplną. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 14:25:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXI\104\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 11 2007
W sprawie oddania Spółdzielni Mieszkaniowej w Kunowie w drodze bezprzetargowej  wużytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 343/3 o pow: 0,0298 ha położonej w Kunowie dla której Sąd Rejonowy  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI 10/00033885/7 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 14:33:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXI\105\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 11 2007
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 14:38:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXI\106\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 11 2007
W sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 14:40:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXI\107\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 11 2007
W sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzenie ścieków Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 14:45:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXII\108\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 12 2007
W sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli oraz wysokości i szczegółowychwarunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcjonalnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia na rok 2008. 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 14:50:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXII\109\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 12 2007
W sprawie Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-18 07:26:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXII\110\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 12 2007
W sprawie likwidacji Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-18 07:30:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXII\111\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 12 2007
W sprawie warunków ustalania oraz dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością pracodawcy. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-18 07:34:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXII\112\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 12 2007

W sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 225/1 o powierzchni 36 m2, położonej w miejscowođci Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-18 07:39:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXII\113\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 12 2007
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskij w Kunowie z dnia 30 listopada 2007 roku W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-18 07:43:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXII\114\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 12 2007
W sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-18 07:47:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXII\115\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 12 2007
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007. 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-18 07:51:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXII\116\07 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 12 2007
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V\23\07 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-18 07:55:45 Informację zaktualizowano 2008-09-18 08:10:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku