Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > 2004 r. strona główna 

2004 r.
Nr 1-2004 z dnia 8 stycznia 2004
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Dostawę 1 sztuki używanego autobusu małopojemnego o całkowitej ilości miejsc nie mniejszej niż 16 oraz nie większej niż 25 osób plus kierowca.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:49:04, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 2-2004 z dnia 9 stycznia 2004
w sprawie: ogłoszenia przetargu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z przeniesieniem własności budynku / byłe warsztaty szkolne / usytuowanego na działce ewid. 308/49 o pow. 0.2029 ha w mieście Kunowie wraz z ustanowieniem służebności przejścia i przejazdu do powyższej nieruchomości przez działki ewid. 308/50 i 308/4.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:49:27, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 3-2004 z dnia 9 stycznia 2004
w sprawie: ustalenia opłat miesięcznych.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:49:51, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 4-2004 z dnia 19 stycznia 2004
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego Pani Donacie Ożdżyńskiej.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:50:13, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 5-2004 z dnia 20 stycznia 2004
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Wykonanie badań lekarskich. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:50:34, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 6-2004 z dnia 20 stycznia 2004
w sprawie: zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne: na dostawę 1 sztuki używanego autobusu małopojemnego o całkowitej ilości miejsc nie mniejszej niż 16 oraz nie większej niż 25 osób plus kierowca.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:50:56, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 7-2004 z dnia 28 stycznia 2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kunów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:54:13, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 8-2004 z dnia 3 luty 2004
w sprawie: ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 49/1 o pow. 0.07 ha położonej we wsi Doły Biskupie gm. Kunów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:54:34, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 9-2004 z dnia 3 luty 2004
w sprawie: ztwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne: Na wykonanie badań lekarskich.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:55:25, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 10-2004 z dnia 9 luty 2004
w sprawie: sprawdzenia zgodności deklaracji podatkowej Firmy "DAAR" Sp.z.o.o ze stanem faktycznym.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:55:44, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 11-2004 z dnia 15 luty 2004
w sprawie: zatwierdzenia stawki najmu Gimbusa.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:56:22, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 12-2004 z dnia 17 luty 2004
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań i roztrzygnięcia przetargu ofert w dniu 25.02.2004r, mającej na celu zbycie działek budowlanych i działek przewidzianych pod budowę zespołu boksów garażowych położonych w Kunowie przy ulicy Górnej oraz rozpatrzenie ofert dotyczących pomiaru dróg we wsiach Miłkowska Karczma i Bukowie- Biechów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:56:40, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 13-2004 z dnia 17 luty 2004
w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego ZGKM w Kunowie na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:57:09, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 14-2004 z dnia 17 luty 2004
w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:57:46, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 15-2004 z dnia 17 luty 2004
w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:58:13, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 16-2004 z dnia 17 luty 2004
w sprawie: planu finansowego UMiG w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:59:01, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 17-2004 z dnia 24 luty 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:59:24, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 18-2004 z dnia 25 luty 2004
w sprawie: ustalenia stawek czynszu za oddane w najem lokale w budynkach Remiz Ochotniczej Straży Pożarnej oraz świetlic na terenie gminy Kunów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 13:59:47, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 19-2004 z dnia 27 luty 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 14:00:11, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 19.-2004 z dnia 26 luty 2004
w sprawie: akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego dnia 2004.02.25 w zakresie rokowań na zbycie nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 3547/2 o pow. 602 m2 oraz działki 343/8 o pow. 871 m2 położonych w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 14:01:25, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 19a-2004 z dnia 27 luty 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 14:01:49, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 20-2004 z dnia 1 marca 2004
w sprawie: akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego dnia 2004.02.25 w zakresie wyboru oferty obejmującej wykonanie prac geodezyjno kartograficznych związanych z opracowaniem mapy i rejestru pomiarowego do celów prawnych obekmujących drogę gminną we wsi Miłkowska Karczma oraz drogę we wsi Biechów i Bukowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 14:02:28, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 21-2004 z dnia 1 marca 2004
w sprawie: planów finansowych placówek oświatowych na terenie gminy Kunów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 14:03:05, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 22-2004 z dnia 3 marca 2004
w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargowych na: Modernizację drogi gminnej Nr 1536013 Żurawka Bukowie w miejscowości Biechów Bukowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 14:03:22, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 23-2004 z dnia 10 marca 2004
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 14:03:48, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 24-2004 z dnia 15 marca 2004
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przeglądu oświetlenia ulicznego na terenie gm. Kunów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 14:04:12, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 25-2004 z dnia 16 marca 2004
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 19.03.2004r, mającego na celu zbycie działki nr 308/49 o pow. 0.2029 ha położonej w Kunowie stanowiącej byłe wrsztaty szkolne.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 14:04:35, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 26-2004 z dnia 19 marca 2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Zakup sprzętu komputerowego na rzecz UMiG w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 14:04:59, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 27-2004 z dnia 22 marca 2004
w sprawie: ustalenia stawek czynszu za oddane w dzierżawę grunty komunalne na terenie miasta i gminy Kunów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 14:05:20, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 28-2004 z dnia 22 marca 2004
w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia rokowań mających na celu nabycie nieruchomości położonej w Kunowie oznaczonej nr 806 o pow.1026 m2 na rzecz Gminy Kunów do realizacji celu publicznego polegającego na budowie rowu odwadniającego oraz nieruchomości położonej we wsi Nietulisko Małe oznaczonej nr 401/1 o pow. 0.1746 ha do realizacji celu publicznego- budowy polderu zalewowego.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 14:05:45, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 29-2004 z dnia 22 marca 2004
Na podstawie art. 117 ust. 2 pkt 1 Statutu Miasta i Gminy w Kunowie oraz Regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na rok 2004 w związku z przystąpieniem Gminy Kunów do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 14:06:07, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 30-2004 z dnia 29 marca 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 14:06:30, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 31-2004 z dnia 29 marca 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 14:08:26, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 32-2004 z dnia 29 marca 2004
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kunów w II kwartale 2004r.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 14:08:50, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 33-2004 z dnia 29 marca 2004
w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym UMiG w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 14:09:07, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 34-2004 z dnia 14 kwietnia 2004
w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia rokowań mających na celu nabycie od P. Norberta Wykroty oraz P. Małgorzaty i Dariusza małż. Siurek nieruchomości położonych we wsi Boksycka na rzecz Gminy Kunów zajętych wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 14:09:35, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 35-2004 z dnia 14 kwietnia 2004
w sprawie: ogłoszenia II przetargu oraz obniżenia ceny wywolawczej na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z przeniesieniem własności budynku (byłe warsztaty szkolne) usytuowanego na działce ewid. 308/49 o pow. 0.2029 ha w mieście Kunowie wraz z ustanowieniem służebności przejścia i przejazdu do powyższej nieruchomości przez działki ewid. 308/50 i 308/4.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 14:09:57, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 36-2004 z dnia 19 kwietnia 2004
w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia renegocjacji mających na celu nabycie od P. Piotra Bugajskiego oraz od P. Jerzego Lipca nieruchomości położonych w Kunowie oraz we wsi Nietulisko Małe na rzecz Gminy Kunów do realizacji celów publicznych.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 14:10:17, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 37-2004 z dnia 23 kwietnia 2004
w sprawie: odłoszenia przetargu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Nietulisko Duże gm. Kunów oznaczonej nr 559 o pow. 0.54 ha oraz nr 1267 o pow. 0.17 ha.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 14:10:38, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 38-2004 z dnia 27 kwietnia 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 14:10:58, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 39-2004 z dnia 27 kwietnia 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 14:11:20, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 40-2004 z dnia 27 kwietnia 2004
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Odbudowa drogi gminnej - ul. Krzywa w Kunowie- dł. 345mb  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 14:11:44, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 41-2004 z dnia 27 kwietnia 2004
w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 22 kwietnia 2004 w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 401/1 o pow. 0.1746 ha położonej we wsi Nietulisko Małe przewidzianej pod polder zalewowy.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 10:25:11, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 42-2004 z dnia 27 kwietnia 2004
w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 22 kwietnia 2004 w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 806 o pow. 0.1026 ha położonej w Kunowie przewidzianej dla inwestycji polegającej na budowie rowu odwadniającego z urządzeniami towarzyszącymi.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 10:25:34, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 43-2004 z dnia 4 maja 2004
w sprawie: udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 10:26:00, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 44-2004 z dnia 4 maja 2004
w sprawie: udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 10:26:32, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 45-2004 z dnia 6 maja 2004
w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 20.04.2004 r. Nr Rep.A Nr 838/2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 10:28:02, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 46-2004 z dnia 6 maja 2004
w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 30 kwietnia 2004 w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działek 219/1 ow. 31 m2, nr 220/1 o pow. 94 m2, nr 267/1 o pow. 72 m2, nr 268/1 o pow 74 m2, nr 269/1 o pow. 82 m2 (ogółem pow. 353 m2) położonej we wsi Boksycka zajętych wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 10:28:27, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 47-2004 z dnia 6 maja 2004
w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 30 kwietnia 2004 w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej we wsi Boksycka oznaczonej nr działki 244/4 o pow. 79 m2 zabudowanej nieczynną studnią z kręgów betonowych od P. Małgorzaty Katarzyny oraz Dariusza Andrzeja małż. Siurek.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 10:28:52, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 48-2004 z dnia 20 maja 2004
w sprawie: powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską gradobicia, która wystąpiła na terenie gminy Kunów dnia 11 maja 2004r.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 10:33:57, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 49-2004 z dnia 20 maja 2004
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 10:34:25, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 50-2004 z dnia 20 maja 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 10:36:02, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 51-2004 z dnia 20 maja 2004
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 28 maja 2004r. mającego na celu zbycie działki 308/49 o pow. 0.2029 ha położonej w Kunowie zabudowanej byłymi warsztatami szkolnymi.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 10:41:14, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 51a-2004 z dnia 24 maja 2004
w sprawie: wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 3/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w sprawie ustalenia opłat miesięcznych.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 10:42:59, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 52-2004 z dnia 24 maja 2004
w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargowych na odbudowę drogi gminnej Nr.1536012 Udziców Górny.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 10:44:37, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 53-2004 z dnia 24 maja 2004
w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargowych na odbudowę drogi gminnej Nr.1536009 Kolonia Miłkowska-Kurzacze.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 10:46:17, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 54-2004 z dnia 31 maja 2004
w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia rokowań mających na celu nabycie od P. Artura Zająca, P. Zbigniewa Zająca oraz P. Mariusza Zająca nieruchomości położonej we wsi Boksycka na rzecz Gminy Kunów zajętych wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 10:48:09, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 55-2004 z dnia 31 maja 2004
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Udzielenie kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programu SAPARD.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 11:48:31, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 56-2004 z dnia 31 maja 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 12:07:29, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 57-2004 z dnia 31 maja 2004
w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia rokowań mających na celu nabycie od P. Doroty, Ireneusza Jędrzejewskich, P. Zofii, Kazimierza Pikus P. Mieczysława i Stanisławy Węgorkiewicz, P. Małgorzaty i Dariusza Siurek nieruchomości położonych we wsi Boksycka na rzecz Gminy Kunów zajętych wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 12:53:26, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 58-2004 z dnia 16 czerwca 2004
w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisjię dnia 02.06.2004r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej we wsi Boksycka oznaczonej nr działki 254/6 o pow. 151 m2 od P. Mariusza Piotra Zając zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 12:53:47, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 59-2004 z dnia 16 czerwca 2004
w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisjię dnia 02.06.2004r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej we wsi Boksycka oznaczonej nr działki 253/1 o pow. 17 m2 od P. Zbigniewa Waldemara Zając zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 12:54:24, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 60-2004 z dnia 16 czerwca 2004
w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisjię dnia 02.06.2004r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej we wsi Boksycka oznaczonej nr działki 254/8 o pow. 110 m2 od P. Artura Mateusza Zając zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 12:55:55, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 61-2004 z dnia 23 czerwca 2004
w sprawie: przystąpienia Gminy Kunów do konkursu pn. "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku" oraz powołania Gminnej Komisji ds. przeprowadzenia konkursu.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 12:56:17, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 62-2004 z dnia 24 czerwca 2004
w sprawie: zmian w planie finansowym ZGKM na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 12:56:36, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 63-2004 z dnia 24 czerwca 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 12:56:55, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 64-2004 z dnia 24 czerwca 2004
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kunów w III kwartale 2004r.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 12:57:43, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 65-2004 z dnia 24 czerwca 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 12:59:12, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 66-2004 z dnia 24 czerwca 2004
w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 16.06.2004r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej we wsi Boksycka oznaczonej nr działki 237/1 o pow. 83 m2 i działki nr 291/1 o pow. 14 m2 od P. Zofii Moniki Pikus zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 12:59:32, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 67-2004 z dnia 24 czerwca 2004
w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 16.06.2004r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 244/4 o pow.79 m2, zabudowanej studnią kopaną z kręgów betonowych Dn- 100 głębokości 23m, położonej we wsi Boksycka od Małgorzaty Katarzyny oraz Dariusza Andrzeja małż. Siurek a zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:15:49, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 68-2004 z dnia 24 czerwca 2004
w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 16.06.2004r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 244/6 o pow.80 m2 oraz nr 244/8 o pow. 93 m2 położonej we wsi Boksycka od Mieczysława i Stanisławy małż. Węgorkiewicz a zajątej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:16:27, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 69-2004 z dnia 29 czerwca 2004
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 02.07.2004r. mającego na celu zbycie działek nr 559 o pow. 0.54 ha, nr 1267 o pow. 0.17 ha położonych we wsi Nietulisko Duże oraz działek nr 343/7 o pow. 708 m2 i nr 3547/1 i 333/11 o pow. 610 m2 położonych w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:16:54, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 69a-2004 z dnia 1 lipca 2004
w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargowych.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:17:13, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 70-2004 z dnia 6 lipca 2004
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowdzenia procedury zamówienia publicznego na: udzielenie kredytów krótkoterminowych na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programu SAPARD  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:17:39, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 71-2004 z dnia 6 lipca 2004
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopni nauczycieli mianowanych.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:17:57, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 72-2004 z dnia 6 lipca 2004
w sprawie: ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działek ewid. od nr 567/6 do nr 567/24 (dziewiętnaście działek)położonych w Kunowie przy ul. Langiewicza i Krzywej o powierzchniach wykazanych na planie nr 2278-11/2003.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:18:57, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 73-2004 z dnia 9 lipca 2004
w sprawie: unieważnienia postępowania przetargowego na udzielenie kredytów krótkoterminowych na zadania realizowane w ramach programu SAPARD.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:19:15, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 74-2004 z dnia 9 lipca 2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Wykonanie sieci wodociągowej w Kunowie (Poręby) Wykonanie przepompowni w Wymysłowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:19:36, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 75-2004 z dnia 28 lipca 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:19:59, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 76-2004 z dnia 28 lipca 2004
w sprawie: akceptacji postępowania przetargowego przez komisję przetargową dnia 02.07.2004r. w zakresie zbycia przez Gminę Kunów nieruchomości komunalnej położonej we wsi Nietulisko Duże ozanaczonej nr działki 559 o pow. 0.54 ha i działki nr 1267 o pow. 0.17 ha na rzecz Mirosława i Jolanty małż. Krakowiak za cenę 3150 zł.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:20:18, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 77-2004 z dnia 28 lipca 2004
w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2004r.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:20:52, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 78-2004 z dnia 28 lipca 2004
w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:23:05, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 79-2004 z dnia 28 lipca 2004
w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:23:31, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 80-2004 z dnia 28 lipca 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:23:53, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 81-2004 z dnia 2 sierpnia 2004
w sprawie: unieważnienia postępowania przetargowego na udzielenie kredytów krótkoterminowych na zadania realizowane w ramach programu SAPARD.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:24:14, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 82-2004 z dnia 9 sierpnia 2004
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań w dniu 12.08.2004 mających na celu zbycie prawa wieczystego użytkownia gruntu oznaczonego numerem działki 308/49 o pow. 0.2029 ha wraz ze sprzedażą zabudowań- byłe warsztaty szkolne w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:24:44, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 83-2004 z dnia 10 sierpnia 2004
w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości zabudowanej warsztatami szkolnymi usytuowanymi na działce 308/49 w Kunowie w związku z dokonanym włamaniem do obiektu.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:25:06, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 84-2004 z dnia 17 sierpnia 2004
w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia rokowań mających na celu nabycie od Janusza Dwojaka, Jadwigi Gołębiowskiej, Marianny Dwojak, Haliny Gatkowskiej, Mariana Dwojaka nieruchomości położonej we wsi Wymysłów na rzecz Gminy Kunów zajętej wybudowanym przez gminę rowem odwadniającym.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:25:27, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 85-2004 z dnia 23 sierpnia 2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. Odbudowa drogi gminnej nr 1536012 w msc Udziców Górny.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:25:49, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 86-2004 z dnia 25 sierpnia 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:26:08, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 87-2004 z dnia 27 sierpnia 2004
w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadonych przez komisję dnia 19.08.2004r. w zakresienabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 197/1 o pow. 0.3646 ha we wsi Wymysłów od Marianny Dwojak, Haliny- Zofii Gatkowskiej, Janusza Dwojaka, Mariana-Adama Dwojaka i Jadwigi Gołębiowskiej a zajętej wybudowanym przez gminę rowem odwadniającym  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:26:36, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 88-2004 z dnia 30 sierpnia 2004
w sprawie: określenia stawki odpłatności za dowóz osób niepełnosprawnych do Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Osrowcu Św.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:26:55, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 89-2004 z dnia 30 sierpnia 2004
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Dobór i montaż kotłów miałowych o mocy około 2x190kW dla kotłowni UMiG w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:29:15, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 90-2004 z dnia 30 sierpnia 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:29:40, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 91-2004 z dnia 31 sierpnia 2004
w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia rokowań mających na celu nabycie od P. Witolda Wykroty, P. Doroty i Ireneusza Jędrzejewskich, P. Wandy Witek nieruchomości położonych we wsi Boksycka na rzecz Gminy Kunów zajętych wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:31:51, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 92-2004 z dnia 31 sierpnia 2004
w sprawie: szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.  
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:32:59, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 93-2004 z dnia 2 września 2004
w sprawie: instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w UMiG w Kunowie  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:33:54, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 94-2004 z dnia 2 września 2004
w sprawie: zamknięcia i akceptacji warunków rokowań przeprowadzonych przez komisję przetargową dnia 12.08.2004r. w zakresie zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego numerem działki 308/49 o pow. 0.2029 ha wraz ze sprzedażą zabudowań- byłe warsztaty szkolne w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:36:24, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 94.-2004 z dnia 2 września 2004
w sprawie: zamknięcia i akceptacji warunków rokowań przeprowadzonych przez komisję przetargową dnia 12.08.2004r. w zakresie zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego numerem działki 308/49 o pow. 0.2029 ha wraz ze sprzedażą zabudowań- byłe warsztaty szkolne w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:36:46, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 94.-2004 z dnia 8 września 2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. Modernizacja drogi gminnej nr 1536013 Żurawka-Bukowie w msc Biechów, Bukowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:37:51, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 95-2004 z dnia 8 września 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:38:20, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 96-2004 z dnia 9 września 2004
w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 02.09.2004r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 271/1 o pow. 108 m2, nr 218/1 o pow. 26m2, nr 217/1 o pow. 30 m2, nr 216/1 o pow. 32 m2, nr 270/1 o pow. 76 m2 (pow. ogólna 272 m2) położonej we wsi Boksycka od P. Witolda Piotra Wykroty a zjętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:42:57, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 97-2004 z dnia 9 września 2004
w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 02.09.2004r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 229/1 o pow. 116 m2 położonej we wsi Boksycka od P.Wandy Witek a zjętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:48:41, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 98-2004 z dnia 9 września 2004
w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 02.09.2004r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 235/1 o pow. 169 m2 położonej we wsi Boksycka od P.Ireneusza Jędrzejewskiego a zjętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:49:27, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 99-2004 z dnia 9 września 2004
w sprawie: zatwierdzenia stawek środków transportowych.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:53:44, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 100-2004 z dnia 21 września 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:54:09, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 101-2004 z dnia 21 września 2004
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Dostawę opału do budynku administracyjnego UMiG w Kunowie ora do SP w Wymysłowie w sezonie grzewczym 2004/2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:54:30, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 102-2004 z dnia 23 września 2004
w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia rokowań mających na celu nabycie od P. Mieczysława i Stanisławy małż. Węgorkiewicz, P. Małgorzaty i Dariusza małż. Siurek nieruchomości położonych we wsi Boksycka zajętych wybudowną drogą gminną oraz nabycia nieruchomości pod budowę rowu odwadniającego we wsi Wymysłów od P. Jana i Genowefe małż, Żak na rzecz Gminy Kunów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:54:51, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 103-2004 z dnia 23 września 2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. Odbudowa drogi gminnej ul. Krzywa w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:55:12, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 104-2004 z dnia 23 września 2004
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Adaptacja pomieszczeń GOK w Kunowie pod potrzeby Centrum Informacji.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:55:40, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 105-2004 z dnia 27 września 2004
w sprawie: zatwierdzenia stawki za ogrzewanie 1 m2 powierzchni lokali użytkowych zasilanych z kotłowni przy Gimnazjum w Kunowie oraz rozliczenie pozostałych mediów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:58:08, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 151-2004 z dnia 28 września 2004
w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przeprowdzenia czynności związanych z protokólarnym przejęciem w dniu 05.10.2004r. lokalu użytkowego o pow. 206,03 m2 znajdującego się w remizie OSP w Kunowie którego najemcą jest Pani Maria Kucharczyk.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:58:32, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 152-2004 z dnia 30 września 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:58:56, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 153-2004 z dnia 30 września 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:59:17, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 153a-2004 z dnia 30 września 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:59:35, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 154-2004 z dnia 30 września 2004
w sprawie: zmian w planie finansowym ZGKM na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 11:59:55, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 155-2004 z dnia 30 września 2004
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Gminnego Centrum Informacji w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:00:23, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 156-2004 z dnia 6 października 2004
w sprawie: akceptacji rokowań przeprowdzonych przez komisję dnia 29.09.2004r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 244/6 o pow. 80 m2 oraz nr 244/8 o pow. 93 m2 położonej we wsi Boksycka od P. Mieczysława i Stanisławy małż. Węgorkiewicz a zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:00:43, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 157-2004 z dnia 6 października 2004
w sprawie: akceptacji rokowań przeprowdzonych przez komisję dnia 29.09.2004r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 244/6 o pow. 80 m2 oraz nr 244/4 o pow. 79 m2 zabudowanej studnią kopaną z kręgów betonowych Dn- 100 o głębokości 23 m położonej we wsi Boksycka od P. Dariusza i Małgorzate małż. Siurek a zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:01:07, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 158-2004 z dnia 11 października 2004
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Modernizacja drogi gminnej w Bukowiu.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:01:28, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 159-2004 z dnia 11 października 2004
w sprawie: regulaminu nagradzania pracowników UMiG w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:01:48, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 160-2004 z dnia 11 października 2004
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:02:08, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 161-2004 z dnia 11 października 2004
w sprawie instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w UMiG w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:02:48, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 162-2004 z dnia 11 października 2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego zadania pn. Dobór i montaż kotłów miałowych o mocy 2x250 KW dla kotłowni przy UMiG w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:03:12, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 163-2004 z dnia 26 października 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:03:37, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 164-2004 z dnia 29 października 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:03:54, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 165-2004 z dnia 29 października 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:04:15, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 167-2004 z dnia 4 listopada 2004
w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia rokowań mających na celu nabycie od P.Janusza Dwojaka,Jadwigi Gołębiowskiej Marianny Dwojak, Haliny Gatkowskiej, Mariana Dwojaka nieruchomości położonej we wsi Wymysłów na rzecz Gminy Kunów zajętej wybudownym przez gminę rowem odwadniającym.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:04:45, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 168-2004 z dnia 15 listopada 2004
w sprawie: akceptacji warunków rokowań przeprowadzonych przez komisję przetargową dnia 05.11.2004r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów wspólwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 197/1 o pow. 0.3646 ha położonej we wsi Wymysłów od p. Marianny Dwojak, p. Haliny-Zofii Gatkowskiej, p. Janusza Dwojaka, p.Mariana-Adama Dwojaka oraz p. Jadwigi Gołębiowskiej zajętej wybudowanym przez gminę rowem odwadniającym.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:05:05, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 169-2004 z dnia 15 listopada 2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: Wykonanie sieci wodociągowej w Kunowie Poręby Wykonanie przepompowni w Wymysłowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:05:26, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 171-2004 z dnia 22 listopada 2004
w sprawie: ztwierdzenia regulaminu świadczenia usług przez ZUO "Janik" Sp. zo.o.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:06:02, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 172-2004 z dnia 24 listopada 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:06:33, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 173-2004 z dnia 29 listopada 2004
w sprawie: akceptacji podwyżek stawek czynszu i stawki za centralne ogrzewanie dla lokali użytkowych.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:06:58, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 174-2004 z dnia 29 listopada 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:07:18, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 175-2004 z dnia 29 listopada 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:07:48, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 176-2004 z dnia 29 listopada 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:08:06, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 177-2004 z dnia 3 grudnia 2004
w sprawie: instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w UMiG w Kunowie. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:08:42, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 178-2004 z dnia 3 grudnia 2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania na: Modernizacja drogi gminnej w Bukowiu.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:08:59, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 178a-2004 z dnia 8 grudnia 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:09:58, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 179-2004 z dnia 21 grudnia 2004
w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z protokólarnym przekazaniem w dniu 23.12.2004r. budynku szkoły zawodowej, sali gimnastycznej z zapleczem oraz przyłączy i budowli będących przedmiotem odrębnej własności Gminy Kunów, usytuowanych na działce nr 308/50 w mieście Kunowie na rzecz Powiatu Ostrowieckiego.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:10:32, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 180-2004 z dnia 21 grudnia 2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: Modernizacja drogi gminnej Nr 1536009 Kol. Miłkowska-Kurzacze, w miejscowości Karczma Miłkowska.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:10:53, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 181-2004 z dnia 29 grudnia 2004
w sprawie: przydziału komunalnego mieszkania socjalnego.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:11:12, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 182-2004 z dnia 29 grudnia 2004
w sprawie: zmian w planie finansowym ZGKM na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:11:29, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 183-2004 z dnia 29 grudnia 2004
w sprawie: zatwierdzenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:11:50, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 184-2004 z dnia 31 grudnia 2004
w sprawie: zarządzenie inwentaryzacji opału.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:12:20, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 185-2004 z dnia 31 grudnia 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:12:44, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 186-2004 z dnia 31 grudnia 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:13:09 Informację zaktualizowano 2007-11-06 12:13:29, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 187-2004 z dnia 31 grudnia 2004
w sprawie: zatwierdzenia cen najmu środków transportowo-sprzętowych.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:14:13, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 188-2004 z dnia 31 grudnia 2004
w sprawie: zatwierdzenia stawek środków transportowych.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:16:29, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 189-2004 z dnia 31 grudnia 2004
w sprawie: ustalenia opłat miesięcznych.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:16:57, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 190-2004 z dnia 31 grudnia 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:17:14, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 191-2004 z dnia 31 grudnia 2004
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 12:19:37, wprowadzający: Paweł Maj
wersja do druku