Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > 2005 r. strona główna 

2005 r.
Nr 1-2005 z dnia 10 stycznia 2005
w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Opracowanie projektów budowlanych dla dróg gminnych - zadania I-V  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:24:57, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 2-2005 z dnia 10 stycznia 2005
w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 13.12.2004r. Nr Rep.A Nr 2811/2004  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:25:25, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 3-2005 z dnia 19 stycznia 2005
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Usługi transportowe w zakresie dowozu szlaki oraz matreiałów przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg i cele inwestycyjne.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:25:49, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 4-2005 z dnia 20 stycznia 2005
w sprawie: określenia szczegółowych zasad i warunków przyznawania dofinansowania do czesnego za studia dla pracowników UMiG w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:26:10, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 5-2005 z dnia 31 stycznia 2005
w sprawie: ustalenia odpłatności za wynajem sal w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki w Kunowie  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:26:35, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 6-2005 z dnia 3 luty 2005
w sprawie: powołania Komisji Oceniającej do rozpatrzenia oferty na "wytyczenie i pomalowanie w terenie rowerowego szlaku turystycznego koloru zielonego im. Witolda Gombrowicza przebiegajacego przez teren Gminy Kunów"  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:27:02, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 8-2005 z dnia 10 luty 2005
W sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:28:38, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 9-2005 z dnia 16 luty 2005
w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:29:26, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 10-2005 z dnia 16 luty 2005
w sprawie: planów finansowych placówek oświatowych na terenie gminy Kunów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:30:05, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 11-2005 z dnia 16 luty 2005
w sprawie: planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:30:37, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 12-2005 z dnia 18 luty 2005
w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia rokowań mających na celu nabycie od P. Witolda Wykroty, P. Wandy Witek, P. Doroty i Ireneusza Jędrzejewskich, P. Zofii Pikus, P. Marii Borek, P. Eugeniusza Pikusa, P. Jacka Pikusa nieruchomości położonych we wsi Boksycka na rzecz Gminy Kunów zajętych wybudowaną drogą gminną  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:31:00, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 13-2005 z dnia 21 luty 2005
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej Działającej na podstawie & 3 ust. 3 Zarządzenia Nr 92/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31.08.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy, zwanego dalej „zarządzeniem”  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:31:22, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 14-2005 z dnia 22 luty 2005
w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone w Gminnym Centrum Informacji.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:31:44, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 15-2005 z dnia 22 luty 2005
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kunów w I kwartale 2005 r.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:32:18, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 16-2005 z dnia 24 luty 2005
w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 189/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31.12.2004 r. w sprawie ustalenia opłat miesięcznych.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:32:36, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 17-2005 z dnia 25 luty 2005
w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w 2005 roku zadań publicznych Gminy Kunów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:33:11, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 18-2005 z dnia 25 luty 2005
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej Działając na podstawie & 3 ust. 3 Zarządzenia Nr 92/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31.08.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy, zwanego dalej „zarządzeniem”.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:33:32, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 19-2005 z dnia 25 luty 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:33:58, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 20-2005 z dnia 25 luty 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:34:19, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 21-2005 z dnia 25 marca 2005
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kunów w II kwartale 2005 r. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:34:42, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 22-2005 z dnia 4 marca 2005
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej Działając na podstawie & 3 ust. 3 Zarządzenia Nr 92/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31.08.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy, zwanego dalej „zarządzeniem”.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:35:01, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 23-2005 z dnia 21 marca 2005
Na podstawie & 117 ust. 2 pkt. 1 Statutu Miasta Gminy w Kunowie oraz Regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na rok szkolny 2004/2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:35:27, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 24-2005 z dnia 22 marca 2005
w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 16 marca 2005 r w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 229/1 o pow. 116 m2 położonej we wsi Boksycka od P. Wandy Witek a zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:35:52, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 25-2005 z dnia 22 marca 2005
w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 16 marca 2005 r w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 271/1 o pow. 108 m2, 218/1 o pow. 26 m2, 217/1 o pow. 30 m2, 216/1 o pow. 32 m2, 270/1 o pow. 76 m2 /pow. ogólnej 272 m2/ położonych we wsi Boksycka od P. Witolda Piotra Wykroty a zajętych wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:36:21, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 26-2005 z dnia 22 marca 2005
w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 16 marca 2005 r w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 233/3 o pow. 66 m2 położonej we wsi Boksycka od P. Jacka Kazimierza Pikusa a zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:36:42, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 27-2005 z dnia 22 marca 2005
w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 16 marca 2005 r w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonych nr działek 237/1 o pow. 83 m2, położonej we wsi Boksycka od P. Zofii Moniki Pikus, P. Marii Joanny Borek, P. Eugeniusza Jana Pikus, P. Jacka Kazimierza Pikus a zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:37:03, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 28-2005 z dnia 22 marca 2005
w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 16 marca 2005 r w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działek 291/1 o pow. 14 m2, położonej we wsi Boksycka od P. Eugeniusza Jana Pikusa a zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:37:22, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 29-2005 z dnia 22 marca 2005
w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 16 marca 2005 r w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 233/5 o pow. 68 m2, położonej we wsi Boksycka od P. Marii Joanny Borek a zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:37:45, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 30-2005 z dnia 22 marca 2005
w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 16 marca 2005 r w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 235/1 o pow. 169 m2, położonej we wsi Boksycka od P. Doroty i Ireneusza Jędrzejewskich a zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:38:06, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 31-2005 z dnia 31 marca 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:38:29, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 32-2005 z dnia 31 marca 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:38:52, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 33-2005 z dnia 31 marca 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:39:17, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 34-2005 z dnia 31 marca 2005
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-06 14:39:52, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 35-2005 z dnia 1 kwietnia 2005
w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w 2005 roku zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:18:38, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 36-2005 z dnia 1 kwietnia 2005
w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w 2005 roku zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:24:14, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 37-2005 z dnia 4 kwietnia 2005
w sprawie: powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:24:40, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 38-2005 z dnia 5 kwietnia 2005
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 12 i 28 kwietnia 2005 r. mających na celu zbycie nieruchomości komunalnych tj. działek budowlanych położonych w Kunowie przy ulicy Langiewicza i Krzywej oraz wyboru oferty dotyczącej wykonania prac geodezyjnych obejmujących podział działki nr 137 w Kolonii Piaski oraz działki 528/4 we wsi Doły Biskupie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:25:03, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 39-2005 z dnia 5 kwietnia 2005
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Oceniającej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych gminy Kunów w 2005 roku.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:25:34, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 40-2005 z dnia 5 kwietnia 2005
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 8 kwietnia 2005 roku.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:26:00, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 40a-2005 z dnia 7 kwietnia 2005
w sprawie: wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:26:28, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 41-2005 z dnia 7 kwietnia 2005
w sprawie: użyczenia Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Kunowskiej w Kunowie pomieszczenia w sali audiowizualnej w budynku Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:27:07, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 42-2005 z dnia 19 kwietnia 2005
w sprawie: akceptacji listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym, który będzie przeprowadzony 28 kwietnia 2005 r. spełniających warunki przetargowe ogłoszone w „Ogłoszeniu o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym z dnia 14.02.2005 r.” wyłonionych w dniu 14.04.2005 r. przez komisję przetargową.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:27:34, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 43-2005 z dnia 25 kwietnia 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:28:04, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 44-2005 z dnia 25 kwietnia 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:28:32, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 45-2005 z dnia 10 maja 2005
w sprawie: realizacji Uchwały Nr XL/228/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy na lata 2005- 2010. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:28:56, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 46-2005 z dnia 11 maja 2005
w sprawie: wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz wysokości tej dotacji.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:29:23, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 47-2005 z dnia 11 maja 2005
w sprawie: wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz wysokości tej dotacji.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:30:39, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 48-2005 z dnia 12 maja 2005
w sprawie: powołania Komisji d/s szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:31:16, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 49-2005 z dnia 12 maja 2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:31:40, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 50-2005 z dnia 12 maja 2005
w sprawie: wyznaczenia składu komisji do protokolarnego przekazania lokalu użytkowego położonego w budynku remizy OSP w Prawęcinie najemcy Jarosławowi Mroczek pod działalność handlową sklep spożywczo- przemysłowy.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:32:03, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 51-2005 z dnia 12 maja 2005
w sprawie: powołania składu komisji do protokólarnego przejęcia lokalu użytkowego położonego w budynku remizy OSP w Prawęcinie wynajmowanego przez Jarosława Mroczka pod działalność handlową sklep spożywczo- przemysłowy.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:32:29, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 52-2005 z dnia 12 maja 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:33:14, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 53-2005 z dnia 17 maja 2005
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: „Modernizacja drogi gminnej w Bukowiu'  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:33:36, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 54-2005 z dnia 19 maja 2005
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: „Modernizacja drogi gminnej w Bukowiu'  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:34:03, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 55-2005 z dnia 24 maja 2005
w sprawie: akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 28 kwietnia 2005 r. w zakresie zbycia przez Gminę Kunów nieruchomości położonej w mieście Kunowie oznaczonej nr działek 567/11 o pow. 0,0737 ha, 567/13 o pow. 0,0471 ha, 567/14 o pow. 0,0451 ha, 567/12 o pow. 0,0471 ha na rzecz Szymona Rabana za ogólną kwotę 18850 zł / słownie: osiemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych/ + VAT.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:34:25, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 56-2005 z dnia 24 maja 2005
w sprawie: akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 28 kwietnia 2005 r. w zakresie zbycia przez Gminę Kunów nieruchomości położonej w mieście Kunowie oznaczonej nr działki 267/15 o pow. 0,0431 ha na rzecz Andrzeja i Ewy małż. Jop za cenę 3350 zł/ słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych/ +VAT.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:34:51, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 57-2005 z dnia 30 maja 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:35:47, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 59-2005 z dnia 30 maja 2005
w sprawie: powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:36:30, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 60-2005 z dnia 30 maja 2005
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej. Działającej na podstawie &3 ust. 3 Zarządzenia Nr 92/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31.08.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy, zwanego dalej 'zarządzeniem”  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:37:03, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 61-2005 z dnia 30 maja 2005
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej. Działającej na podstawie &3 ust. 3 Zarządzenia Nr 92/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31.08.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy, zwanego dalej 'zarządzeniem”  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:37:33, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 62-2005 z dnia 6 czerwca 2005
w sprawie: przystąpienia Gminy Kunów do konkursu pn. „Piękna i Bezpieczna Zagroda- Przyjazna Środowisku„ oraz powołania Gminnej Komisji do przeprowadzenia konkursu.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:37:58, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 63-2005 z dnia 7 czerwca 2005
w sprawie: powołania organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:38:44, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 64-2005 z dnia 15 czerwca 2005
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej. Działając na podstawie &3 ust. 3 Zarządzenia Nr 92/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31.08. 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy, zwanego dalej „zarządzeniem”  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:39:17, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 65-2005 z dnia 15 czerwca 2005
w sprawie: zarządzenia kontroli działalności Wspólnoty Mieszkaniowej w Kunowie ul. Langiewicza 1.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:39:40, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 66-2005 z dnia 21 czerwca 2005
w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia rokowań mających na celu nabycie od P. Doroty i Anatolija małż. Gorbunow, P. Wandy Witek, P. Ireneusza i Doroty małż. Jędrzejewskich nieruchomości położonych we wsi Boksycka na rzecz Gminy Kunów zajętych wybudowaną drogą gminną oraz rozpatrzenia ofert dotyczących rozbiórki budynku.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:40:09, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 67-2005 z dnia 21 czerwca 2005
w sprawie: wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:40:34, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 68-2005 z dnia 23 czerwca 2005
w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 22 czerwca 2005 r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 229/1 o pow. 116 m2 położonej we wsi Boksycka od P. Wandy Witek a zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:40:58, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 69-2005 z dnia 23 czerwca 2005
w sprawie: akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisję dnia 22 czerwca 2005 r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 284/9 o pow. 43 m2 położonej we wsi Boksycka od P. Anatolija i Doroty małż. Gorbunow a zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:41:24, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 70-2005 z dnia 23 czerwca 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:42:01, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 71-2005 z dnia 30 czerwca 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:43:22, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 72-2005 z dnia 30 czerwca 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:47:16, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 73-2005 z dnia 22 lipca 2005
w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 13.07.2005 r. Nr Rep. „A” Nr 2132/2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:53:11, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 74-2005 z dnia 27 lipca 2005
w sprawie: wyznaczenia składu komisji do rozpatrzenia ofert złożonych przez rzeczoznawców majątkowych, dotyczących sporządzenia opinii o wartości nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego sześciu działek gminnych.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:53:37, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 75-2005 z dnia 27 lipca 2005
w sprawie: powierzenia realizacji zadania utrzymania czystości na terenie Gminy Kunów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:54:13, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 76-2005 z dnia 28 lipca 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:54:46, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 77-2005 z dnia 28 lipca 2005
w sprawie: powołania zespołu.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:55:15, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 78-2005 z dnia 29 lipca 2005
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej. Działającej na podstawie & 3 ust. 3 Zarządzenia Nr 92/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31.08.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy, zwanego dalej 'zarządzeniem”  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:56:53, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 79-2005 z dnia 29 lipca 2005
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej. Działając na podstawie & 3 ust. 3 Zarządzenia Nr 92/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31.08.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy, zwanego dalej 'zarządzeniem”  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:57:21, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 80-2005 z dnia 29 lipca 2005
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego zadania pn: „Odbudowa techniczna ul. Strumyk, Kościelna, Opatowska, Ogrodowa i Partyzantów”.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 09:57:51, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 81-2005 z dnia 29 lipca 2005
w sprawie: określenia stawek czynszu dla najemców mieszkań komunalnych położonych w bloku wielorodzinnym przy ul. Langiewicza 1.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 10:06:45, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 82-2005 z dnia 2 sierpnia 2005
w sprawie: akceptacji wyboru ofert rozpatrywanych przez komisję dnia 28 lipca 2005 r. dotyczących sporządzenia opinii o wartości nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji rocznych z tytułu użytkowania wieczystego sześciu działek gminnych.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 10:09:45, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 83-2005 z dnia 8 sierpnia 2005
w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw informatyzacji.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 10:10:07, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 84-2005 z dnia 8 sierpnia 2005
w sprawie: ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewid. Nr 35/6 o pow. 2,7103 ha położonej we wsi Małe Jodło.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 10:12:20, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 85-2005 z dnia 23 sierpnia 2005
w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż działek ewid. 567/6, 567/7, 567/8, 567/9, 567/10, 567/16, 567/17, 567/18, 567/19, 567/20, 567/21, 567/22, 567/23, 567/24 położonych w Kunowie przy ulicy Langiewicza i Krzywej o powierzchniach wskazanych na planie nr 2278-11/2003 oraz obniżeniu ceny wywoławczej nieruchomości ustalonej przy ogłoszeniu pierwszego przetargu.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 10:12:45, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 86-2005 z dnia 24 sierpnia 2005
w sprawie: odwołania ze składu Komisji Przetargowej  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 10:13:08, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 87-2005 z dnia 24 sierpnia 2005
w sprawie: powołania na funkcje przewodniczącego komisji przetargowej.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 10:13:29, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 88-2005 z dnia 24 sierpnia 2005
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 10:15:04, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 89-2005 z dnia 24 sierpnia 2005
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 10:17:23, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 90-2005 z dnia 25 sierpnia 2005
w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 77/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie powołania zespołu.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 10:30:56, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 91-2005 z dnia 26 sierpnia 2005
w sprawie: wyznaczenia składu komisji do rozpatrzenia następujących ofert dotyczących: 1.wykonania operatu geodezyjnego podziału nieruchomości zabudowanej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodkiem Zdrowia i sklepem spożywczym w Kunowie w celu przekazania wydzielonej nieruchomości na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kunowie 2.wykonania inwentaryzacji lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku Miejsko Gminnej Biblioteki w Kunowie w celu uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali oraz opracowania operatu szacunkowego wartości gruntu oraz lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi w celu wydania decyzji o użytkowaniu wieczystym gruntu.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 10:31:16, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 92-2005 z dnia 30 sierpnia 2005
w sprawie: powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 10:33:07, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 93-2005 z dnia 30 sierpnia 2005
w sprawie : wprowadzania zmian w planie finansowym ZGKM w Kunowie na rok 2005  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 10:43:13, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 94-2005 z dnia 30 sierpnia 2005
w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przeprowadzenia czynności mających na celu weryfikację kosztorysu dotyczącego wykonania prac remontowych w lokalu OSP w Prawęcin przedłożonego przez najemcę oraz sprawdzenie w terenie wykonania tych prac i określenie ich wartości.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 10:43:35, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 95-2005 z dnia 30 sierpnia 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na ro 2005  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 11:12:00, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 96-2005 z dnia 30 sierpnia 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 11:23:14, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 97-2005 z dnia 1 września 2005
sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych we wsi Boksycka gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną, od : P. Dorota i Anatolij Gorbunow; P. Dorota i Ireneusz Jędrzejewski; P. Zofia i Adam Starachowski; P. Władysława Kral; P. Bogusława Piec; P. Zofia i Dariusz Rowińscy; P.Marian Dzioba; P. Nadia i Dariusz Zając; P. Danuta Kozieł; P. Zofia Mazurek  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 11:23:44, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 98-2005 z dnia 1 września 2005
w sprawie : powołania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 25 września 2005 r.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 11:37:45, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 99-2005 z dnia 1 września 2005
w sprawie : akceptacji wyboru ofert rozpatrywanych przez komisję dnia 31.08.2005 r. dotyczących wykonania inwentaryzacji nieruchomości lokalowych z pomieszczeniami przynależnymi w budynku Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej usytuowanego ma działce nr 1271/1 o pow: 3846 m2 w Kunowie w celu uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali oraz określenia wartości w/w nieruchomości lokalowych w celu wydania decyzji o użytkowaniu wieczystym gruntu na rzecz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 11:50:59, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 100-2005 z dnia 1 września 2005
w sprawie : akceptacji wyboru ofert rozpatrywanych przez komisję dnia 31.08.2005r. dotyczących wykonania operatu geodezyjnego podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1271/2 o pow.: 2528 m2 położonej w Kunowie w celu przekazania jej części na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 11:59:30, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 101-2005 z dnia 1 września 2005
w sprawie : udzielenia Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:37:14, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 102-2005 z dnia 1 września 2005
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:37:41, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 103-2005 z dnia 12 września 2005
w sprawie : powołania składu komisji do protokólarnego przejęcia lokalu użytkowego położonego w budynku remizy OSP w Nietulisku Małym wynajmowanego przez Gminną Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” w Kunowie pod działalność handlową sklep spożywczo – przemysłowy.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:38:04, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 104-2005 z dnia 13 września 2005
w sprawie : wyznaczenia składu komisji do protokólarnego przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej boiskiem sportowym w mieście Kunowie na rzecz Ludowo-Zakładowego Klubu Sportowego „STAL” w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:38:57, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 105-2005 z dnia 15 września 2005
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:39:36, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 106-2005 z dnia 16 września 2005
w sprawie: odwołania członka obwodowej komisji wyborczej.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:40:03, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 107-2005 z dnia 16 września 2005
w sprawie : powołania składu do przeprowadzenia rokowań mających na celu nabycie od spadkobierców Danuty Zimoń czyli : P.Antoniego Zimonia, P. Włodzimierza Zimonia P. Mirosławy Siedleckiej P. Beaty Izabeli Langiewicz oraz P.Anny Paliszewskiej Karbowniczek nieruchomości zabudowanej położonej w miescie Kunowie na rzecz Gminy Kunów do realizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie ulic Langiewicza, Fabrycznej i Kolejowej w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:40:33, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 108-2005 z dnia 16 września 2005
w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:41:35, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 109-2005 z dnia 19 września 2005
wprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania : Odbudowa drogi gminnej Doły Biskupie – Prawęcin  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:42:03, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 110-2005 z dnia 21 września 2005
w sprawie : odwołania członka obwodowej komisji wyborczej  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:42:21, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 111-2005 z dnia 23 września 2005
w sprawie : akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję dnia 19 września 2005 r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 132/4 o powierzchni 19 m2 położonej we wsi Boksycka gmina Kunów od Państwa Zofii i Adama Starachowskich a zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:42:41, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 112-2005 z dnia 23 września 2005
w sprawie : akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję dnia 19 września 2005 r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 278/1 o powierzchni 98 m2 położonej we wsi Boksycka gmina Kunów od Pani Bogusławy Piec a zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:43:03, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 113-2005 z dnia 23 września 2005
w sprawie : akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję dnia 20 września 2005 r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 238/1 o powierzchni 74 m2 położonej we wsi Boksycka gmina Kunów od Pani Danuty Kozieł a zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:43:24, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 114-2005 z dnia 23 września 2005
w sprawie : akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję dnia 20 września 2005 r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 239/1 o powierzchni 74 m2 oraz działki nr 286/1 o powierzchni 27 m2 ( łączna powierzchnia 101m2)położonych we wsi Boksycka gmina Kunów od Pani Zofii Mazurek a zajętych wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:44:21, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 115-2005 z dnia 23 września 2005
w sprawie : akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję dnia 19 września 2005 r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 293/3 o powierzchni 115 m2 oraz działki nr 293/5 o powierzchni 11 m2 (łączna powierzchnia 230m2) położonych we wsi Boksycka gmina Kunów od Państwa Władysławy i Mariana Kral a zajętych wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:44:41, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 116-2005 z dnia 23 września 2005
w sprawie : akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję dnia 20 września 2005 r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 284/7 o powierzchni 46 m2 położonej we wsi Boksycka gmina Kunów od Pani Zofii Rowińskiej a zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:45:07, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 117-2005 z dnia 23 września 2005
w sprawie : akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję dnia 20 września 2005 r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 283/1 o powierzchni 105 m2 położonej we wsi Boksycka gmina Kunów od Pana Mariana Dzioba a zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:45:31, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 118-2005 z dnia 23 września 2005
w sprawie : akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję dnia 20 września 2005 r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 234/1 o powierzchni 135 m2 położonej we wsi Boksycka gmina Kunów od Państwa Nadii i Dariusza Zając a zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:45:49, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 119-2005 z dnia 23 września 2005
w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętych wybudowaną droga gminną od : P. Dorota i Anatolij Gorbunow; P. Janina Majewska, P. Anna i Bogdan Drach, P. Zenona Derlat.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:46:11, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 120-2005 z dnia 29 września 2005
w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2005  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:46:41, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 122-2005 z dnia 29 września 2005
w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2005  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:47:16, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 123-2005 z dnia 29 września 2005
w sprawie : ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 419/1 o pow: 0.09 ha położonej we wsi Janik gm. Kunów  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:47:54, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 124-2005 z dnia 29 września 2005
w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2005  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:48:15, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 124a-2005 z dnia 29 września 2005
w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2005  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:48:35, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 125-2005 z dnia 7 października 2005
w sprawie : Powołania Komisji Przetargowej  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:49:04, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 126-2005 z dnia 7 października 2005
w sprawie : wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia II publicznego przetargu ustnego ograniczonego w dniu 20 października 2005r. mającego na celu sprzedaż działek budowlanych położonych w Kunowie przy ulicy Langiewicza i ulicy Krzywej w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:50:00, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 126a-2005 z dnia 7 października 2005
w sprawie: zlecenia realizacji zadania ZGKM w Kunowie polegającego na wycince z karczowaniem pni 12 szt drzew przy drodze powiatowej.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 11:50:31, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 127-2005 z dnia 12 października 2005
w sprawie : akceptacji listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym , który będzie przeprowadzony 20 października 2005r., spełniających warunki przetargowe ogłoszone w „ Ogłoszeniu o II publicznym przetargu ustnym ograniczonym z dnia 24.08.2005r. „ wyłonionych w dniu 11.10.2005r. przez komisję przetargową.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 12:24:53, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 128-2005 z dnia 12 października 2005
w sprawie : powołania składu komisji do przeprowadzenia negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną , od : P. Władysława i Marian Kral, P. Zofia Rowińska, P. Marian Dzioba, P. Dariusz i Nadia Zając, P. Alicja Góra , P. Zofia, Czesław Radoń, P. Anna i Bogdan Drach, P. Zenona Derlat.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 12:26:50, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 129-2005 z dnia 12 października 2005
w sprawie : akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję dnia 11 października 2005 r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 284/9 o powierzchni 43 m2 położonej we wsi Boksycka gmina Kunów od Państwa Doroty i Anatolija Gorbunow a zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 12:27:49, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 130-2005 z dnia 12 października 2005
w sprawie : akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję dnia 11 października 2005 r. w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 274/1 o powierzchni 520 m2 położonej we wsi Boksycka gmina Kunów od Pani Janiny Majewskiej a zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 12:28:28, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 131-2005 z dnia 12 października 2005
w sprawie : odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Kunowie. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 12:29:03, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 132-2005 z dnia 14 października 2005
w sprawie : odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 12:29:33, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 133-2005 z dnia 17 października 2005
w sprawie utworzenia rejestru pełnomocnictw i upoważnień.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 12:30:45, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 134-2005 z dnia 18 października 2005
w sprawie : powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 12:31:22, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 135-2005 z dnia 19 października 2005
w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzania odbioru zadania : Modernizacja drogi gminnej Nietulisko Duże  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 12:32:01, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 136-2005 z dnia 21 października 2005
w sprawie : wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 57/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31 maja 2004r. w sprawie planu kont dla jednostki budżetowej – Urząd Miasta i Gminy w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 12:32:34, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 137-2005 z dnia 31 października 2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 12:37:14, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 138-2005 z dnia 31 października 2005
w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 12:38:35, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 140-2005 z dnia 15 listopada 2005 r
w sprawie: projektu budżetu gminy Kunów na rok 2006  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 12:39:17, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 140c-2005 z dnia 15 listopada 2005 r
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-09 12:40:44, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 141-2005 z dnia 15 listopada 2005 r
w sprawie: ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 175/4 o pow. 0.1018 ha położonej w mieście Kunów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:36:19 Informację zaktualizowano 2007-11-16 09:36:43, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 142-2005 z dnia 17 listopada 2005 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:37:31, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 143-2005 z dnia 17 listopada 2005 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:38:06, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 144-2005 z dnia 17 listopada 2005 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:38:47, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 145-2005 z dnia 17 listopada 2005 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:39:17, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 146-2005 z dnia 17 listopada 2005 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:39:48, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 147-2005 z dnia 17 listopada 2005 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:40:25, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 148-2005 z dnia 17 listopada 2005 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:41:08, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 149-2005 z dnia 17 listopada 2005 r
w sprawie: zlecenia realizacji zadania ZGKM w Kunowie polegającego na wykonaniu podbudowy parkingu wraz z odwodnieniem przy działce Kunów-Udziców na wysokości „źródełka”.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:41:54, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 150-2005 z dnia 18 listopada 2005 r
w sprawie: zlecenia realizacji zadania ZGKM w Kunowie polegającego na wykonaniu remontu pokrycia dachowego budynku garażowego oraz wykonanie śmietnika.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:42:45, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 151-2005 z dnia 22 listopada 2005 r
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:44:03, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 152-2005 z dnia 25 listopada 2005 r
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kunowie ul. Ogrodowa Kościuszki i Warszawska.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:44:36, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 153-2005 z dnia 28 listopada 2005 r
w sprawie: wyboru formy przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego o pow. 48,40 m2 w budynku remizy OSP we wsi Nietulisko Małe.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:45:08, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 154-2005 z dnia 28 listopada 2005 r
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:45:41, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 154a-2005 z dnia 28 listopada 2005 r
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:46:17, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 155-2005 z dnia 28 listopada 2005 r
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:46:54, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 156-2005 z dnia 29 listopada 2005 r
w sprawie: zlecenia realizacji zadania ZGKM w Kunowie polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2005/2006 r.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:47:43, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 157-2005 z dnia 30 listopada 2005 r
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:48:29, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 158-2005 z dnia 6 grudnia 2005 r
w sprawie: powołania stałego składu komisji do przeprowadzania negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Boksycka gmina Kunów zajętych wybudowaną drogą gminną, na rok 2006.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:49:22, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 159-2005 z dnia 13 grudnia 2005 r
w sprawie: wyboru formy przetargu na wydzierżawienie części działek: nr 2764, nr 2784, nr 2786, nr 2796, nr 2806, nr 2810 o pow . około 1,25 ha położonych w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:49:52, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 160-2005 z dnia 19 grudnia 2005 r
w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 12.12.2005r. Nr Rep. "A" Nr3031/2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:50:53, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 161-2005 z dnia 20 grudnia 2005 r
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Rudka, Doły Biskupie (Podlesie), Biechów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:51:38, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 162-2005 z dnia 21 grudnia 2005 r
w sprawie: zatwierdzenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:52:06, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 163-2005 z dnia 23 grudnia 2005 r
w sprawie: ogłoszenia kolejnego przetargu na sprzedaż działek ewid. nr 567/6 ,567/7 , 567/8, 567/9, 567/10, 567/16, 567/17, 567/18, 567/19, 567/20, 567/21, 567/22, 567/23, 567/24 położonych w Kunowie przy ul. Langiewicza i Krzywej o powierzchniach wykazanych na planie nr 2278-11/2003 bez obniżania ceny wywoławczej nieruchomości ustalonej przy ogłoszeniu pierwszego przetargu.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:52:40, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 164-2005 z dnia 27 grudnia 2005 r
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 5 stycznia 2006 roku mającego na celu sprzedaż działki niezabudowanej położonej we wsi Małe Jodło gm. Kunów oraz pisemnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we wsi Nietulisko Małe gm . Kunów znajdującego się w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:53:11, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 165-2005 z dnia 27 grudnia 2005 r
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:53:59, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 166-2005 z dnia 27 grudnia 2005 r
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:54:28, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 167-2005 z dnia 27 grudnia 2005 r
w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:55:07, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 168-2005 z dnia 30 grudnia 2005 r
w sprawie: zarządzenia inwentaryzacji opału.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:55:34, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 169-2005 z dnia 30 grudnia 2005 r
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:56:10, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 170-2005 z dnia 30 grudnia 2005 r
w sprawie: ustalenia opłat miesięcznych.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:57:06, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 171-2005 z dnia 30 grudnia 2005 r
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:57:50, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 172-2005 z dnia 30 grudnia 2005 r
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:58:38, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 173-2005 z dnia 30 grudnia 2005 r
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 09:59:07, wprowadzający: Paweł Maj
wersja do druku