Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > 2006 r. strona główna 

2006 r.
Nr 1-2006 z dnia 2 stycznia 2006 r
w sprawie : ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 175/4 o pow.0.1018 ha położonej w Kunowie przy ulicy Małachowskiej.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-19 10:19:06, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 2-2006 z dnia 6 stycznia 2006 r
w sprawie: akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 05 stycznia 2006r. W zakresie zbycia przez Gminę Kunów nieruchomości gruntowej położonej we wsi Małe Jodło oznaczonej nr działki 35/6 o powierzchni 2.7103ha na rzecz Aleksandry i Albina Edwarda małż. Korus za kwotę 8060zł / słownie: osiem tysięcy sześćdziesiąt złotych /.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-19 10:19:40, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 3-2006 z dnia 10 stycznia 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-19 10:20:14, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 4-2006 z dnia 10 stycznia 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-19 10:54:55, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 5-2006 z dnia 12 stycznia 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-19 10:58:42, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 6-2006 z dnia 12 stycznia 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-19 11:09:22, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 7-2006 z dnia 12 stycznia 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-19 11:12:25, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 8-2006 z dnia 12 stycznia 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-19 11:21:04, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 9-2006 z dnia 16 stycznia 2006 r
w sprawie: powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:16:15, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 10-2006 z dnia 16 stycznia 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:17:07, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 11-2006 z dnia 16 stycznia 2006 r
w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Chocimów gmina Kunów, zajętych wybudowaną droga gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:18:51, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 12-2006 z dnia 16 stycznia 2006 r
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: „Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w Kunowie”.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:19:37, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 13-2006 z dnia 24 stycznia 2006 r
w sprawie: ryczałtu miesięcznego dla Komendanta Gminnego Straży Pożarnych w Kunomie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:21:24, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 14-2006 z dnia 24 stycznia 2006 r
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:22:27, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 15-2006 z dnia 25 stycznia 2006 r
w sprawie: wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 93a/03 Szefa Obrony Cywilnej-Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 10 września 2003 roku w sprawie powołania i funkcjonowania Gminnego Zespołu Reagowania. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:25:06, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 16-2006 z dnia 27 stycznia 2006 r
w sprawie: powierzenia realizacji zadania utrzymania czystości na terenie Gminy Kunów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:27:07, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 18-2006 z dnia 27 stycznia 2006 r
w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 17 lutego 2006r następujących przetargów: I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego mającego na celu sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej nr 175/4 o pow.0.1018ha położonej w mieście Kunowie przy ul. Małachowskiej. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części z działek nr 2764, nr 2784, nr 2786, nr 2796, nr 2806, nr 2810 o pow. Około 1,25ha położonych w Kunowie z przeznaczeniem pod wyciąg narciarski. kolejnego publicznego przetargu ustnego ograniczonego obejmującego sprzedaż czternastu działek budowlanych położonych w Kunowie przy ulicy Langiewicza i Krzywej.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:29:12, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 19-2006 z dnia 27 stycznia 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:29:48, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 20-2006 z dnia 27 stycznia 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:30:26, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 21-2006 z dnia 27 stycznia 2006 r
w sprawie: powierzenia realizacji zadania konserwacji budynku UmiG w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:31:43, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 22-2006 z dnia 6 lutego 2006 r
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługi transportowe w zakresie dowozu szlaki oraz materiałów na bieżące utrzymanie dróg i cele inwestycyjne dla Gminy Kunów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:32:32, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 23-2006 z dnia 6 lutego 2006 r
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:33:22, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 24-2006 z dnia 6 lutego 2006 r
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Doły Biskupie- Kunów.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:34:18, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 25-2006 z dnia 7 lutego 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:35:07, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 26-2006 z dnia 7 lutego 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:35:57, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 27-2006 z dnia 7 lutego 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:36:50, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 28-2006 z dnia 7 lutego 2006 r
w sprawie: akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 05 stycznia 2006 r. i wyboru oferty na wynajęcie lokalu użytkowego będącego w posiadaniu Gminy Kunów znajdującego się w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Nietulisko Małe z przeznaczeniem na cele usługowe- sklep.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:37:38, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 29-2006 z dnia 10 lutego 2006 r
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:38:19, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 30-2006 z dnia 14 lutego 2006 r
w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:40:08, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 31-2006 z dnia 14 lutego 2006 r. cz2
w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006.  
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:42:00, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 32-2006 z dnia 14 lutego 2006 r
w sprawie: planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie.  
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:43:42, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 35-2006 z dnia 14 lutego 2006 r
w sprawie: zatwierdzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 34/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 31.03.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:44:59, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 36-2006 z dnia 14 lutego 2006 r. cz1
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Klubu Integracji Społecznej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:47:55, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 36-2006 z dnia 14 lutego 2006 r. cz2
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Klubu Integracji Społecznej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:50:34, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 37-2006 z dnia 20 lutego 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 12:58:04, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 38-2006 z dnia 20 lutego 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 13:01:59, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 39-2006 z dnia 20 lutego 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 13:03:18, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 40-2006 z dnia 20 lutego 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 13:05:26, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 41-2006 z dnia 20 lutego 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 13:13:56, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 42-2006 z dnia 21 lutego 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 13:15:17, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 43-2006 z dnia 21 lutego 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 13:16:37, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 44-2006 z dnia 21 lutego 2006 r
w sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 13:17:32, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 45-2006 z dnia 21 lutego 2006 r
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 13:19:03, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 46-2006 z dnia 22 lutego 2006 r
w sprawie:akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 17 lutego 2006 roku w zakresie zbycia przez Gminę Kunów nieruchomości gruntowej położonej w mieście Kunowie oznaczonej numerem działki 175/4 o pow. 0.1018 ha na rzecz Grzegorza Kalisty za kwotę 19129,60 zł brutto.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 13:20:20, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 47-2006 z dnia 24 lutego 2006 r. cz1
w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie: pomocy społecznej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 13:22:35, wprowadzający: Paweł Maj
Nr 47-2006 z dnia 24 lutego 2006 r. cz2
w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie: pomocy społecznej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  do pobrania (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 13:24:06, wprowadzający: Paweł Maj
wersja do druku