Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > 2007 r. strona główna 

2007 r.
Zarządzenie Nr 1 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 03 stycznia 2007 r
W sprawie określenia stanowisk  oraz rodzajów prac zleconych,  z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 08:11:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 2 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 05 stycznia 2007 r
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianiaa zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 08:21:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 3 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 11 stycznia 2007 r
W Sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 08:27:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 4 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 12 stycznia 2007 r

W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 08:37:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 5 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 15 stycznia 2007 r

W sprawie akceptacji negocjaci przeprowadzonych przez komisję dnia 12 stycznia 2007r. w zakresie nabycia na rzecz gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 81 o pow. 1.07 ha położonej we wsi Kolonia Inwalidzka od J. i S. Kowalskich z przeznczeniem na budowę drogi

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 08:44:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 6 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 15 stycznia 2007 r

W sprawie powierzenia realizacji zadania - odnowienie pomieszczeń świetlicy w miejscowości Kolonia Piaski.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 08:58:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 7 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 15 stycznia 2007 r
W sprawie zwołania zebrań wiejskich i osiedlowych na terenie miasta i gminy Kunów  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 09:09:01 Informację zaktualizowano 2008-11-07 09:11:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 8 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 23 stycznia 2007 r
w sprawie ustalenia opłat miesiecznych Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 09:09:32 Informację zaktualizowano 2008-11-07 09:28:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 9 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 23 stycznia 2007 r
W sprawie ryczałtu miesięcznego dla Komendanta Gminnego Straży Pożarnych RP w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 09:32:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 10 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 31 stycznia 2007 r
W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 r zadań publicznych Gminy Kunów  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 09:46:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 11 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 1 02 2007 r
W sprawie przydziału komunalnego mieszkania socjalnego Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 09:57:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 12/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 1 02 2007 r
W sprawie przydziału komunalnego mieszkania socjalnego Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 10:18:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 13/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 6 02 2007 r

W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 10:28:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 14/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 6 02 2007 r

W sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 10:55:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 15/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 6 02 2007 r
W sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 13:19:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 16/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 7 02 2007 r
W sprawie powierzenia realizacji zadania konserwacji budynku UMiG w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-12 12:29:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 17/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 14 02 2007 r
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-12 12:33:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 18/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 7 02 2007 r
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-12 13:05:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 19/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 7 02 2007 r

W sprawie rozdysponowania środków budżetowych zaplanowanych w budżecie gminy na realizację zadania pn " Przebudowa ujęcia wody Kunów - Fabryczna

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-12 13:07:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 20/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 13 03 2007 r
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-12 13:11:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 21/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 19 03 2007 r
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-12 14:25:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 22/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 20 03 2007 r
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu plastycznego pn. " Czyste powietrze wokół nas" na szczeblu gminnym.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-13 08:22:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 23/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 03 2007 r
W sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-13 08:25:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 24/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 20 03 2007 r
W sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-13 08:27:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 25/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 03 2007 r
W sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-13 08:29:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 26/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 03 2007 r
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-13 08:40:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 27/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 03 2007 r
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-13 08:43:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 28/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 03 2007 r
W sprawie wyznaczenia składu komisji do dokonania protokolarnego przekazania w  użyczenie nieruchomości gruntowej oraz lokalowej nr2 położonej na parterze i piętrze budynku usługowo-mieszkalnego w Kunowie ul. Warszawska  45B w związku z zawartą dnia 28 lutego 2007 roku pomiędzy Gminą Kunów a Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Kunowie umową urzyczenia. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-13 08:51:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 29/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 03 2007 r
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-13 08:56:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 30/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 3 04 2007 r
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-13 08:57:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 31/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 4 04 2007 r
W sprawie wprowadzenia do użytkowania programu komputerowego "Środki trwałe" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-13 09:02:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 32/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 16 04 2007 r
W sprawie Powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-13 09:07:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 33/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 23 04 2007 r
W sprawie powierzenia realizacji zadania utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy Kunów w okresie Maj-Pażdziernik 2007 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-13 09:10:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 34/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 23 04 2007 r
W spprawie powołania Komisji Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-13 09:27:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 35/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 23 04 2007 r
W sprawie ustalenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-13 09:29:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 36/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 27 04 2007 r
W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatana stanowisko dyrektora szkoły Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-13 10:03:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 37/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 04 2007 r
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-13 10:28:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 38/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 04 2007 r
 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-13 10:30:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 39/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 04 2007 r

W sprawie zmiany zarządzenia nr 151\2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 25.08.2006

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-13 12:18:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 40/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 04 2007 r
W sprawie powierzenia realizacji zadania likwidacji "dzikich wysypisk śmieci" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-13 12:22:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 41/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 04 2007 r
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-13 13:16:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 42/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 16 05 2007 r
W sprawie niodpłatnego użyczania lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Remiz Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Świetlic na terenie gminy Kunów stanowiących własnośc komunalną na rzecz czynnych strażaków OSP z przeznaczeniem na przyjęcia okolicznościowe Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-13 13:58:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 43/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 16 05 2007 r

W sprawie ustalenia stawek czynszu za oddanie w najem bądz dzirżawę lokale w budynkach Remiz Ochotniczej Straży Pożarnej oraz świetlic na nieruchomościach komunalnych zabudowanych budynkami OSP na terenie gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-13 14:09:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 44/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 16 05 2007 r
W sprawie ustalenia miesięcznego czynszu za oddanie w dzierżawę środków trwałych o wartości 901 645 zł na które składa się budynek kotłowni gazowej o powierzchni zabudowy 68,27 z jej urządzeniami składowymi. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-17 07:56:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 45/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 16 05 2007 r
W sprawie nieodpłatnego użyczenia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku komunalnym zwanym budynkiem Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiku na Rzecz Stowarzyszenia "Zgoda" do celów statutowych  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-17 08:04:49 Informację zaktualizowano 2008-11-17 08:16:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 46/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 17 05 2007 r
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-17 08:18:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 47/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 17 05 2007 r
W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarze dotkniętym klęską wymarznięcia jaka wystąpiła na przełomie kwietnia i maja 2007 na terenie gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-17 08:29:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 48/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 17 05 2007 r

W sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-17 08:33:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 49/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 23 05 2007 r
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-17 08:38:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 50/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 24 05 2007 r
W sprawie powołania Komisji do oszacowania strat z zakresu infrastruktury technicznej. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-17 08:42:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 51 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 24 05 2007 r
W sprawie powołania Komisji do oszacowania strat w gospodarstwach domowych i rolnych  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-17 08:46:35 Informację zaktualizowano 2008-11-17 09:14:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 52 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 24 05 2007 r

W sprawie podjecia działeń z zakresu likwidacji skutków powodzi na terenie gminy Kunów


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-17 09:17:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 53 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 28 05 2007 r
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Państwowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-17 09:33:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 54 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 28 05 2007 r
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Państwowej w Janiku Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-17 09:45:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 55 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 28 05 2007 r
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Państwowej w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-17 10:02:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 56 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 28 05 2007 r
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Państwowej w Wymysłowie.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-17 10:27:51 Informację zaktualizowano 2008-11-17 12:29:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 57 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 28 05 2007 r
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Państwowej im. St. Staszica w Nietulisku Dużym Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-17 11:56:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 58 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 28 05 2007 r
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-19 07:49:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 59 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 28 05 2007 r
W sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-19 07:52:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 60 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 05 2007 r
W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-19 07:56:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 61 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 05 2007 r
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-19 07:59:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 62 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 05 2007 r
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-19 08:57:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 63 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 1 06 2007 r

W sprawie zmiany w zarządzeniu Nr 161/04 Burmistrza Miasta i Gminy  Kunów z dnia 11.10.2004r. w sprawie instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-19 09:35:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 64 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 1 06 2007 r
W sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty na wykonanie operatu szacunkowego dwóch nieruchomości stanowiących  własność Gminy Kunów a przeznaczonych do sprzedaży Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-19 09:38:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 65/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 1 06 2007 r
W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na  obszarze dotknietym klęską lokalnej powodzi jaka wystąpiła w dniu 23 maja 2007 roku na terenie gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-19 09:50:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 66/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 6 06 2007 r
W sprawie wyznaczenia składu komisji do protokolarnego przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanejnowno wybudowanym budynkiem zaplecza sportotwego wraz  z trybunami usytuowanego w Kunowie na rzecz LZKS Stal Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-19 11:03:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 67 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 11 06 2007 r
W sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najpiękniejsza posesja w gmin"ie  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-19 11:26:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 68/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 12 06 2007 r
W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta I Gminy w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-19 11:42:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 69 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 12 06 2007 r
W sprawie Powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-01 08:04:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 70 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 12 06 2007 r
W sprawie powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-01 08:42:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 71 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 18 06 2007 r
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-01 11:41:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 72 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 20 06 2007 r
W sprawie zarządzenia inwentaryzacji opału Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-01 11:52:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 73 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 21 06 2007 r
W sprawie zmany zarządzenia nr 151/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 25.08.2006r. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-01 12:20:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 74 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 21 06 2007 r
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-01 12:31:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 75 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 25 06 2007 r
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Państwowej w Wymysłowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-01 12:33:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 76 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 25 06 2007 r
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Państwowej im. St Staszica w Nietulisku Dużym. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-01 12:39:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 77/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 25 06 2007 r
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Państwowej w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-01 12:40:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 78 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 25 06 2007 r
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Państwowej w Janiku Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-01 12:41:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 79 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 25 06 2007 r
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-01 12:46:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 80/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 25 06 2007 r
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Państwowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-01 12:47:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 81/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 28 06 2007 r
W sprawie przyznania stypendiów sportowych i nagrody finansowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 07:25:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 82/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 29 06 2007 r
Na podstawie art.25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 07:27:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 83/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 06 2007 r
W sprawie zmian w budżecie na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 07:30:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 84/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 16 07 2007 r
W sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty na wykonanie operatu szacunkowego dwóch nieruchomości położonych w Kunowie w celu dokonania ich zamiany Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 07:33:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 85/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 18 07 2007 r
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 07:35:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 86/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 19 07 2007 r
W sprawie akceptacji wyboru wykonawcy - rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Kunowie, przeznaczonych do zamiany.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 07:38:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 87/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 25 07 2007 r
W sprawie wprowadzenia wzoru "Umowy dot. uiszczenia kaucji na zabezpieczenie niezbędnych wydatków związanych z bezprzetargową sprzedażą udziału w nieruchomości komunalnej na rzecz współwłaściciela nieruchomości" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 07:43:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 88/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 31 07 2007 r
W sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 639 o pow 0.0844 ha położonej w Nietulisku Dużym. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 07:46:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 89/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 31 07 2007 r
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 07:51:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 90 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 31 07 2007 r
W sprawie przydziału komunalnego lokalu mieszkalnego. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 07:56:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 91 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 7 08 2007 r
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 07:58:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 91a / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 31 07 2007 r
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 08:00:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 92 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 7 08 2007 r
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 08:03:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 93 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 7 08 2007 r
W sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonych w Dołach Biskupich i Kolonii Inwalidzkiej w celu dokonania ich zbycia Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 08:06:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 94/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 16 08 2007
W sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 22 sierpnia 2007r negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 08:13:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 95/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 16 08 2007
W sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 23 sierpnia 2007r negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 08:15:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 96/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 16 08 2007
W sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 29 sierpnia 2007r negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 08:18:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 97/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 16 08 2007
W sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 30 sierpnia 2007r negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 08:26:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 98/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 16 08 2007
W sprawie powierzenia realizacji zadania - remont lokalu mieszkalnego w Kunowie przy ul. Langiewicza 2/15 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 08:31:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 99/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 16 08 2007
W sprawie powierzenia realizacji zadania - wykonanie chodnika z kostki brukowej  - używanej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 08:34:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 100/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 16 08 2007
W sprawie powierzenia realizacji zadania - budowa odcinka kanalizacji w Kunowie, ul. Kaznodziejska  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 08:37:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 101/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 24 08 2007
W sprawie przekazania mienia i dokumentacji Szkoly Podstawowej w Wymysłowie  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 08:38:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 102/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 29 08 2007
W sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 566 o pow. 0.35 ha położonej w Janiku Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 08:43:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 103/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 29 08 2007
W sprawie akceptacji wyboru wykonawcy-rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania operatów szacunkowych obejmujących nieruchomości położone  w Koloni Inwalidzkiej działka 11 o pow. 1.18 ha oraz w Dołach Biskupich działka nr 49/1  o pow. 0.07ha. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 08:47:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 104/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 08 2007
W sprawie przekazania mienia i dokumentacji Szkoły Podstawowej w Nietulisku Dużym Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 08:49:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 105/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 31 08 2007
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 08:50:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 106/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 6 09 2007
W sprawie regulaminu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych  zatrudnionych UMiG Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 08:55:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 107/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 09 2007
W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów  nieruchomości gruntowej położonej w msc Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 09:04:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 108/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 09 2007

W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów  nieruchomości gruntowej położonej w msc Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 09:07:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 109/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 09 2007
W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów  nieruchomości gruntowej położonej w msc Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 09:11:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 110/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 09 2007
W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów  nieruchomości gruntowej położonej w msc Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 09:29:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 111/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 09 2007
W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów  nieruchomości gruntowej położonej w msc Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 09:31:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 112/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 09 2007
W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów  nieruchomości gruntowej położonej w msc Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 09:37:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 113/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 09 2007
W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów  nieruchomości gruntowej położonej w msc Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 09:38:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 114/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 09 2007
W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów  nieruchomości gruntowej położonej w msc Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 09:51:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 115/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 09 2007
W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów  nieruchomości gruntowej położonej w msc Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 09:52:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 116/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 09 2007

W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów  nieruchomości gruntowej położonej w msc Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 10:13:41 Informację zaktualizowano 2008-12-02 10:45:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 117/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 09 2007
W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów  nieruchomości gruntowej położonej w msc Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 10:47:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 118/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 09 2007
W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów  nieruchomości gruntowej położonej w msc Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 11:21:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 119/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 09 2007
W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów  nieruchomości gruntowej położonej w msc Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 11:22:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 120/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 13 09 2007
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 11:39:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 121/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 17 09 2007
W sprawie powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 11:54:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 122/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 17 09 2007
W sprawie powołania Komisji d.s weryfikacji kopert zawodowych znajdujących się w USC w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 12:14:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 123/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 25 09 2007
W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 12:15:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 124/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 25 09 2007
W sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej  do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 639 o pow:0.0844ha położonej w Nietulisku Dużym Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 12:21:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 125/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 27 09 2007
W sprawie powołania Komisji  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 12:22:53 Informację zaktualizowano 2008-12-03 12:43:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 126/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 1 10 2007
W sprawie odwołania i powołania członków obwodowych komisji wyborczych Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 12:26:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 127/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 1 10 2007
W sprawie powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 12:57:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 128/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 1 10 2007
W sprawie  powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 13:03:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 129/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 9 10 2007
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 13:17:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 130/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 9 10 2007
W sprawie d/s weryfikacji zaświadczeń wydanych dla p. Zofii Tlołka w latach 2003-2006. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 13:20:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 131/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 18 10 2007
W sprawie ustanowienia dnia wolnego Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 13:21:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 132/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 22 10 2007
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na podstawie art 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  roku  Prawo zamowień publicznych dla zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 Euro na dostawę opału do budynku administracyjnego UMiG w Kunowie w sezonie grzewczym 07/08 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 13:33:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 133/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 22 10 2007
W sprawie powirzenia realizacji zadania - zagospodarowania terenu wokół budynku świetlicy w Koloni Inwalidzkiej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 13:40:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 134/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 22 10 2007
W  sprawie powierzenia realizacji zadania - malowanie pomieszczeń remizy OSP Bukowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 13:43:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 135/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 22 10 2007
W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rudka i Janik Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 13:54:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 136/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 10 2007
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 13:57:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 137/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 10 2007
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 14:00:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 138/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 10 2007
W sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego warunki bez przetargowej sprzedaży udziału wynoszącego 1/2 częsci własności nieruchomości  rolnej oznaczonejnr działki 11 o pow: 1.18 ha majacej założoną księgę wieczystą KI10/00045894/0 prowadzoną przez Sąd rejonowy Wydział Ksiąg wieczystych w Ostrowcu Św. położonej w Kolonii Inwalidzkiej gm. Kunów na rzecz współwłaściciela nieruchomości Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 14:06:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 139/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 10 2007
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko w Referacie Finansowym (Wymiar Podatków i Opłat) Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 14:10:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 140/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 12 11 2007
W sprawie projektu budżetu gminy Kunów na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 14:13:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 141/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 12 11 2007
W sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 142/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 14:17:52 Informację zaktualizowano 2008-12-03 14:19:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 142/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 19 11 2007
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli zaświadczeń wydawanych przez pracowników Referatu Finansowego - wymiar podatku i opłat. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 14:27:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 143/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 19 11 2007
W sprawie powołania składu komisji do protokólarnego  przyjęcia lokalu użytkowego położonego w Kolonii Piaski w budynku świetlicy Gminy Kunów wynajmowanego przez Gminną Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska" w Kunowie pod działalność handlową sklep spożywczo-przemysłowy. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 14:32:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 144/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 26 11 2007
W sprawie zlecenia realizacji zadania ZGKM w Kunowie polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2007/2008 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 14:35:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 145/ 07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 26 11 2007
W sprawie powierzenia realizacji zadania - przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej  do ul.Szkolnej w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 14:40:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie nr 146/07 Burmistrza Miasta i gminy w
kunowie z dnia 26 11 2007r
W sprawie powirzenia realizacji zadania - adaptacja i przystosowanie lokalu mieszkalnego na potrzeby osób poszkodowanych wskutek klęsk żywiołowych (świetlica Kolonia  Inwalidzka) Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-08 07:54:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie nr 147/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 26 11 07r.
W sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji środków trwałych będących na wyposażeniu Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-08 08:02:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie nr 148/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 26 11 07r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-08 08:07:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie nr 149/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 26 11 07r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-08 08:15:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie nr 150/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 26 11 07r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-08 08:29:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie nr 151/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 30 11 07r.
W sprawie zmianw budżecie gminy na rok2007 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-08 08:41:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie nr 152/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 3 12 07r.
W sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe oddane w najem, położone w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie, Gimnazjum w Kunowie Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-08 08:49:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie nr 153/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 10 12 07r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 18.12.2007 rozprawy administracyjnej mającej na celu ustalenie odszkodowania , za działki przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-08 08:56:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie nr 154/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 14 12 07r.
W sprawie ustalenia warunków oddania Spółdzielni Mieszkaniowej w Kunowie w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 343/3 o pow 0.0298 położonej w Kunowie dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI 10/00033885/7 oraz ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-08 09:15:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie nr 155/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 14 12 07r.
W sprawie zatwierdzenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-09 07:21:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie nr 156/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 18 12 07r.
W sprawie w celu przeprowadzenia procedury naboru na obsługę Punktu Konsultacyjnego Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-09 07:30:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie nr 157/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 19 12 07r.
W sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty na wykonanie opinii geodezyjnej w podmiocie pochodzenia nieruchomości do regulacji ich stanu prawnego. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-09 07:34:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie nr 158/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 19 12 07r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok2007 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-09 07:39:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie nr 159/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 19 12 07r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-09 07:41:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie nr 160/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 19 12 07r.
W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-09 08:02:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie nr 161/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 31 12 07r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-09 08:04:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie nr 162/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 31 12 07r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-09 08:05:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie nr 164/07 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 31 12 07r.
W sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kunów dla samorządowej instytucji kultury -Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie na rok 2008 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-09 08:07:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku