Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
° 2002r.
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r .
° 2014 r. - Kadencja 2014-2018
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2018 r. - Kadencja 2018 - 2023
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Podatki i opłaty
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2008r. strona główna 

2008r.
Uchwała Nr XXIII\117\08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 01 2008r.
W sprawie uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2008r.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-22 12:04:32 Informację zaktualizowano 2008-09-22 12:42:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIII\118\08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 01 2008r.
W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2008 rok.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-22 12:07:03 Informację zaktualizowano 2008-09-22 12:44:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIII\119\08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 01 2008r.
W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację poradni specjalistycznych wchodzących w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.   Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-22 12:10:46 Informację zaktualizowano 2008-09-22 12:44:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIII\120\08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 01 2008r.
W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2008 rok.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-22 12:13:02 Informację zaktualizowano 2008-09-22 12:44:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIII\121\08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 01 2008r.
W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej , Spraw Obywatelskich , Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciw Pożarowej Rady Miejskiej na 2008 rok.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-22 12:17:30 Informację zaktualizowano 2008-09-22 12:44:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIII\122\08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 01 2008r.
W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2008 r.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-22 12:22:56 Informację zaktualizowano 2008-09-22 12:44:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIII\123\08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 01 2008r.
W sprawie przyjęcia planu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2008 rok.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-22 12:27:46 Informację zaktualizowano 2008-09-22 12:44:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIII\124\08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 01 2008r.
W sprawie: przyjęcia  planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2008 rok.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-22 12:31:16 Informację zaktualizowano 2008-09-22 12:45:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIII\125\08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 01 2008r.
W sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-22 12:37:18 Informację zaktualizowano 2008-09-22 12:45:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIII\126\08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 01 2008r.
W sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-22 12:39:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIII\127\08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 01 2008r.
W sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 201/2 o pow: 0.24 ha mającej założoną księgę wieczystą KI10/00051005/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świetokrzyskim, położonejw Miłkowskiej Karczmie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-22 12:53:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIV\128\08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 29 02 2008r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII\117\08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-22 12:58:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIV\129\08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 29 02 2008r.
W sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-22 13:06:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIV\130\08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 29 02 2008r.
W sprawie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-22 13:25:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIV\131\08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 29 02 2008r.

W sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-22 13:31:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIV\132\08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 29 02 2008r.
w spprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005r w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wyngrodzenia za inkaso. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-22 13:42:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIV\133\08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 29 02 2008r.
W sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości rolnej oznaczonej nr działek 229/2 o pow.0.19ha, nr 369/1 o pow. 0.44 ha, nr 398 o pow. 0.34 ha położonych w miejscowości Nietulisko Duże oraz numerami 190/2 o pow. 0.1262ha , nr 401/5 o pow. 0.11 ha położonych w miejscowości Doły Biskupie gmina Kunów od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie niezbędnych do realizacji zadań własnych gminy w zakresie budowy i utrzymania publicznych urządzeń służących do przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-22 13:52:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXV\134\08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 03 2008r.
W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania na lata 2008-2009 w Gminie Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 10:34:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIV\135\08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 03 2008r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII\117\08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 10:38:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXV\136\08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 03 2008r.
W sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Kunów w zakresie organizowania , realizacji i dofinansowania sanitacji gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 10:42:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXV\137\08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 28 03 2008r.
W sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 10:47:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVI/138/08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 04 08r.
W spawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIII/118/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia  25 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2008 rok. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 11:00:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVI/139/08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 04 08r.

W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII\117\08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 11:10:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVI/140/08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 04 08r.

W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kunów do Stowarzyszenia-Lokalna Działania "Krzemienny Krąg"

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 11:16:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVI/141/08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 05 08r.

W spawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIII/118/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia  25 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2008 rok.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 11:18:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVI/142/08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 05 08r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIX\202\04 z dnia 24 września 2004 roku w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju Kunowa na lata 2004-2013"

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 11:23:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVI/143/08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 05 08r.

W sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr III/8/06 Rady Miejskiej W Kunowie z dnia 8 12 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza miasta i gminy w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 11:32:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVI/144/08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 30 05 08r.

W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII\117\08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 11:43:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVIII/145/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27 06 2008 r.

W sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości komunalnych dla świadczenia usług medycznych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITAMED s.c.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 11:52:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVIII/146/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27 06 2008 r.

W sprawie zbycia środka trwałego o nazwie Gimbus L09OM Nr Rej. TOS C269

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 11:59:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVIII/147/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27 06 2008 r.

W sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 12:10:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVIII/148/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27 06 2008 r.

W sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów  niezabudowanych działek nr ewid 182 o pow. 700m2  nr ewid. 187/3 o pow. 43 m 2  oraz nr ewid. 187/5 o pow 49 m2 / łączna powierzchnia 792 m2 , położonych w miejscowości Rudka gmina Kunów , przewidzianych do zajęcia pod drogę gminno-dojazdową.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 12:27:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVIII/149/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27 06 2008 r.

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 12:34:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVIII/150/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27 06 2008 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 12:38:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVIII/151/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27 06 2008 r.

W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII\117\08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 12:43:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIX/152 /08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 24 07 2008r.

W sprawie zaliczenia odcinka drogi Stara Rudka do kategorii dróg na terenie Gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 12:51:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIX/153 /08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 24 07 2008r.

W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII\117\08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 12:59:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXX/154/08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 29 08 2008r.

W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII\117\08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 13:04:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXX/155/08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 29 08 2008 r.
W sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/55/2003 r. Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 21 lutego 2003 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Kunowie  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 13:07:05 Informację zaktualizowano 2008-09-23 13:16:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXX/156/08 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 29 08 2008r.

W sprawie zasad i trybu przyznawania w Gminie Kunów sportowcom nagród sportowych i wyróżnień

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 13:14:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXIV / 170 /2008 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 28 listopada 2008 r.
W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-01-05 12:01:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXIV / 171 /2008 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 28 listopada 2008 r.
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 r. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-01-05 12:04:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXIV / 172 /2008 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 28 listopada 2008 r.
W sprawie okreslenia wysokiści podatku od środków transportowych Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-01-05 12:05:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXIV / 173 /2008 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 28 listopada 2008 r.
W sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-01-05 12:23:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIII\174\08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 28 listopada 2008
W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Miasta i Gminy Kunów Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-01-05 12:24:26 Informację zaktualizowano 2009-04-20 13:28:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXI\157\08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26 WRZEŚNIA 2008
W sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-20 13:35:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXI/158/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26 Września 2008
W sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIII/118/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2008 rok. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-20 13:43:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXI/159/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26 Września 2008
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/117/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-20 13:46:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXI/160/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26 Września 2008
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/117/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-20 13:51:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXI/161/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26 Września 2008
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizacje zadania "wykup nieruchomości pod rozbudowę ulic Langiewicza Fabryczna, Kolejowa w Kunowie, w ciągu drogi powiatowej nr 0657T Kunów-Janik-Wymysłów-Ostrowiec Św" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-20 13:55:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXI/162/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26 Września 2008
W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kunów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-20 13:59:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXI/163/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29 Października 2008
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXI/162/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26.09.2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kunów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-20 14:11:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXI/164/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29 Października 2008
W sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVI/140/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kunów do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-20 14:16:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXI/165/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29 Października 2008
W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Nietulisku Małym gmina Kunów oznaczonej numerem 404 o powierzchni 0.07 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00052600/5 z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-20 14:45:24 Informację zaktualizowano 2009-04-20 14:52:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXI/166/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29 Października 2008
W sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 120/1 o powierzchni 115m2, położonej w msc Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-20 14:49:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXI/167/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29 Października 2008
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXII/117/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 07:35:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXI/168/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29 Października 2008
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania " Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Boksycka na odcinku długości 220 mb" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 07:44:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXI/169/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 20 Listopada 2008
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/117/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 07:52:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXI/175/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 28 Listopada 2008
W sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 07:55:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXI/176/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 28 Listopada 2008
W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 07:56:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXIV/177/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 28 Listopada 2008
W sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 07:58:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXIV/178/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 28 Listopada 2008
W sprawie upoważnienia MGOPS w Kunowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 08:00:12 Informację zaktualizowano 2009-04-21 08:01:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXIV/179/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 28 Listopada 2008
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/197/04 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 września 2004 r, w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 08:04:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXIV/180/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 28 Listopada 2008
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/117/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 08:25:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXIV/181/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 28 Listopada 2008
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXII/168/2008 Rady Miejskiej w Kunowie w sprawie udzielenia pomocy Finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Boksycka na odcinku długości 220 mb" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 08:30:57 Informację zaktualizowano 2009-04-21 08:31:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
`Uchwała
W sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Kunowa Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 08:34:20 Informację zaktualizowano 2009-04-21 08:54:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXV/183/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008
W sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 08:36:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXV/184/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008
W sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 08:39:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXV/185/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008
W sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 08:41:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXV/186/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/117/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 08:42:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXV/187/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008
W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 08:44:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXV/188/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008
W sprawie Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 08:47:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXV/189/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008
W sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli oraz wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia na rok 2009  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 09:03:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXV/190/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008
W sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 09:05:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXV/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008
W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2009 rok Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 09:06:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku