Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > 2008 r. strona główna 

2008 r.
Zarządzenie Nr 163/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.12.2008r.
W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 11:22:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 162/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.12.2008r.
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 11:25:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 161/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.12.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 11:26:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 159/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 29.12.2008r.
W sprawie zatwierdzenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 11:28:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 158/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22.12.2008r.
W sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalne, oddane w najem Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 11:32:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 157/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22.12.2008r.
W sprawie sprawdzenia zgodności złożonej informacji podatkowej przez Pana Haraźny Ignacy ze stanem faktycznym, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie gminy Kunów we wsi Kolonia Piaski. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 11:35:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 156/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.12.2008r.
W sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 11:36:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 155/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.12.2008r.
W sprawie przeprowadzenia procedury naboru na obsługę Punktu Konsultacyjnego  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 11:37:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 154/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 8.12.2008r.
W sprawie komisji do przeprowadzenia w dniu 8 grudnia 2008r rozprawy administracyjnej dotyczącej ustalenia odszkodowania na rzecz P. Moniki Rokita oraz P. Jakuba Mistrzyk za działkę nr ewid 400/4 o pow. 0,0861 ha położoną w msc. Nietulisko Małe, gmina Kunów  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 11:41:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 153/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 3.12.2008r.
W sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 11:42:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 151/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 28.11.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 11:49:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 150/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 28.11.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 11:51:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 149/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 26.11.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 11:52:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 148/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 26.11.2008r.
W sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 12:00:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 147/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 26.11.2008r.
W sprawie przyznania wyróżnienia dla zespołu sprotowców  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 12:06:08 Informację zaktualizowano 2009-04-21 12:07:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 146/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 24.11.2008r.
W sprawie ustalenia stawek czynszu za oddane w najem lokale użytkowe znajdujące się w budynkach po byłych szkołach na terenie gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 12:09:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 18.11.2008r.
W sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 12:23:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 143/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 13.11.2008r.
W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez przedstawicieli Urzędu MiG Kunów w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej - działka nr ewid 252/16 o powierzchni 0,0500 ha położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, niezbędnej do realizacji inwestycji celu publicznego - drogi gminnej dojazdowej  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 12:27:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 142/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 12.11.2008r.
W sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisje przetargową  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 12:29:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 141/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 12.11.2008r.
W sprawie projektu budżetu gminy Kunów na 2009 r Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 12:30:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 140/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 4.11.2008r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 12:32:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 139/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 4.11.2008r.
W sprawie zmiany zarządzenia nr 63/05 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 07.06.2005r. w sprawie powołania, organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 12:34:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 137/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 31.10.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 12:38:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 136/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 31.10.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 12:42:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 135/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 31.10.2008r.
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 12:51:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 21.10.2008r.
W sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego położonego na parterze i I piętrze w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vitamed" s.c z siedzibą Kunów ul. Warszawska 46A Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 12:54:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 133/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 15.10.2008r.
W sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej organizacji z zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 12:56:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 132/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 15.10.2008r.
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioruzadnia Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 13:00:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 131/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 15.10.2008r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 13:02:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 130/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 15.10.2008r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 13:03:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 129/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 13.10.2008r.
W sprawie akceptacji przeprowadzonych przez przedstawicieli Burmistrza MiG Kunów w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Kunów gmina Kunów z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej-dojazdowej Kunów ul. Iłżecka .  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 13:06:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 128/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 13.10.2008r.
W sprawie zmiany zarządzenia nr102/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 20.08.2008 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 13:10:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 127/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 3.10.2008r.
W sprawie akceptacji postępowania przetargowego Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 13:28:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 126/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 1.10.2008r.
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 13:30:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 125/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 1.10.2008r.
W sprawie przyznania stypendium sportowego i nagród finansowych Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 13:31:03 Informację zaktualizowano 2009-04-21 13:31:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 124/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 1.10.2008r.
W sprawie akceptacji nabycia  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 13:32:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 123/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 25.09.2008r.
W sprawie zmiany zarządzenia nr103/2008 Burmistrza Miasta I Gminy w Kunowie z dnia 20.08.2008 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 13:35:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 122/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22.09.2008r.
W sprawie zlecenia naprawy nawierzchni ulicy Modrzewiowej w Wymysłowie gm. Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 13:37:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 122_1/08 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 22.09.2008.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 13:38:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 121/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22.09.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na malowaniu pomieszczeń gospodarczych w budynku OSP Janik Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 13:40:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 121_1/08 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 22.09.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 13:43:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 120/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22.09.2008r.
W sprawie przekazania Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kunowie środka trwałego Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 13:45:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 119/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.09.2008r.
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 13:50:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 118/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.09.2008r.
W sprawie akceptacji negocjacji Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 13:51:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 117/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.09.2008r.
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 13:57:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 116/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.09.2008r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 14:07:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 115/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 10.09.2008r.
W sprawie Powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 14:29:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 114/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 2.09.2008r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 14:36:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr113/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 01.09.2008r.
W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nietulisku Dużym  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 17:26:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr112/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 01.09.2008r.
W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kunowie Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 17:30:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr111/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 28.08.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Kunów Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 17:40:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr110/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 28.08.2008r.
W sprawie akceptacji negocjacji Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 17:51:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr109/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 28.08.2008r.
W sprawie akceptacji negocjacji  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 17:52:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr108/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 28.08.2008r.
W sprawie akceptacji negocjacji  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 17:57:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr107/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 28.08.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 17:58:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr106/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 28.08.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 17:59:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr105/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 28.08.2008r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji z właścicielami nieruchomości przewidzianych pod budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kunów Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 18:01:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr104/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 20.08.2008r.
W sprawie ustalenia stawki za centralne ogrzewanie dla lokalu użytkowego położonego na parterze i I piętrze w budynku administracyjno-ambulatoryjnym /Gimnazjum/w Kunowie ul. Fabryczna 1, wydzierżawionego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vitamed" s.c. z siedzibą Kunów ul. Warszawska 46A Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 18:16:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr103/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 20.08.2008r.
W sprawie nieodpłatnego użyczania lokali użytkowych Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 18:27:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr102/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 20.08.2008r.
W sprawie ustalenia stawek czynszu za oddane w najem bądź dzierżawę lokale w budynkach Remiz OSP oraz świetlic Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 18:29:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr101/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 19.08.2008r.
W sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 26 sierpnia 2008r. negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 18:33:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr100/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 11.08.2008r.
W sprawie powołania komisji do sprawowania nadzoru nad projektem :Dar sejmiku na centrum pod Jarzębinami w Janiku" Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 18:35:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 99/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 11.08.2008r.
W sprawie wykonania drogi pożarowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 18:37:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 98/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 11.08.2008r.
W sprawie udzielenia Kierownikowi MGOPS upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 18:40:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 97/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 7.08.2008r.
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 18:43:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 96/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 4.08.2008r.
W sprawie zmiany 2 ptk5 zarządzenia nr 75/08 z dnia 17.06.2008 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 18:46:18 Informację zaktualizowano 2009-04-21 18:49:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 95/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 1.08.2008r.
W sprawie powołania komisji Przetargowej Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 18:47:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 94/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 1.08.2008r.
W sprawie zmiany zarządzenia nr 151/2006 Burmistrza MiG w Kunowie z dnia 25.08.2006r. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 18:51:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 93/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.07.2008r.
W sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo-zbiorczego pomieszczeń w budynku administracyjno-ambulatoryjnym /Gimnazjum/w Kunowie ul. Fabryczna 1, wydzierżawionego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vitamed"  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 18:53:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 92/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.07.2008r.
W sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 18:55:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 91/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 24.07.2008r.
W sprawie powołania komisji przetargowej  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 18:56:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 90/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 24.07.2008r.
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 18:58:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 89/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 24.07.2008r.
W sprawie nadzoru nad uroczystościami z okazji obchodów 100-lecia OSP w Kunowie oraz Dni Kunowa Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 18:59:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 88/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 24.07.2008r.
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 19:01:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 87/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 21.07.2008r.
W sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 05 sierpnia 2008 roku negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych, zajętych wybudowana drogą gminną Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 19:03:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.07.2008r.
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 19:14:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 85/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 14.07.2008r.
W sprawie akceptacji postępowania przetargowego Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 19:15:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 84/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 10.07.2008r.
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 19:16:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 2.07.2008r.
W sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 19:18:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 82/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 2.07.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 19:19:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 81/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.06.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 19:19:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 80/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 27.06.2008r.
W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 19:22:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 79/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 27.06.2008r.
W sprawie przystąpienia Gminy Kunów do X edycji konkursu pn. "Piękna i Bezpieczna Zagroda -Przyjazna Środowisku" Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 19:24:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 78/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.06.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na odnowieniu wiat przystankowych MPK na terenie Gminy Kunów poprzez malowanie  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 19:25:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 77/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.06.2008r.
W sprawie powierzenia zadania o nazwie: zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Kunowie Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 19:27:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 76/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.06.2008r.
W sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 04.06.2008r.Rep."A"2873/2008. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 19:29:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 75/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.06.2008r.
W sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 19:30:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 74/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.06.2008r.
W sprawie sporządzenia protokołu zdawczo zbiorczego majątku Gminy Kunów w postaci budynku PZOZ Kunów ul. Warszawska 46A oraz lokalu usytuowanego przy ul.Fabryczna 1/Fabryczna 3 Przekazywanego na Rzecz Gminy Kunów Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 19:33:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 73/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 06.06.2008r.
W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez przedstawicieli Urzędu MiG Kunów  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:04:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 72/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 06.06.2008r.
W sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz wysokość tej dotacji  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:05:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 71/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 04.06.2008r.
W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym 21.05.2008r. Rep."A"Nr 2550/2008  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:09:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 70/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 04.06.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:10:23 Informację zaktualizowano 2009-04-21 20:11:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 69/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 26.05.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:11:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 68/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 26.05.2008r.
W sprawie powołania gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najpiękniejsza posesja w gminie" Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:13:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 67/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 26.05.2008r.
W sprawie powołania komisji do odbioru zadania  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:14:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 66/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 19.05.2008r.
W sprawie ogłoszenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego i obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 566o pow. 0.35 ha położonej w Janiku  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:16:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 65/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 19.05.2008r.
W sprawie akceptacji rokowań przeprowadzonych przez komisje dnia 15 maja 2008 w zakresie bezprzetargowego oddania Spółdzielni Mieszkaniowej w Kunowie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:20:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 64/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 12.05.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadnia o nazwie " odtworzenie dojazdu do pól w miejscowości Udziców Dolny Gmina Kunów"  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:21:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 63/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 12.05.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie :"Transport i niwelacja kruszywa na drogach gminnych Gminy Kunów" Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:23:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 62/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 12.05.2008r.
W sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 201/2 o pow 0.2400ha położonej w Miłkowskiej Karczmie  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:25:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 61/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 7.05.2008r.
W sprawie przyznania stypendiów sportowych i nagród finansowych Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:26:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 60/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 7.05.2008r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań mających na celu ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Kunowie nieruchomości oznaczonej nr działki 343/3 o pow.0.0298ha położonej w Kunowie Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:32:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 59/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.04.2008r.
W sprawie ustalenia stawki za wynajem /dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem PZOZ "w likwidacji" w Kunowie ul. Warszawska 46A. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:37:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 58/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.04.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:38:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 57/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.04.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:39:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 56/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 28.04.2008r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:40:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 55/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 28.04.2008r.
W sprawie powołania likwidatora PZOZ-Ośrodka Zdrowia w Kunowie. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:41:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 54/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 24.04.2008r.
W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 r. zadań publicznych Gminy Kunów  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:43:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 53/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 24.04.2008r.
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:44:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22.04.2008r.
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:44:55 Informację zaktualizowano 2009-04-21 22:03:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 51/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22.04.2008r.
W sprawie udziału w ćwiczeniu wojewódzkim "Kwiecień 2008" Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:46:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 50/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 21.04.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy Kunów w okresie maj-październik 2008r. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:48:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 49/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 21.04.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie malowanie remizy OSP w Dołach Biskupich Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:50:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 48/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 21.04.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:51:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 47/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 21.04.2008r.
W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 2 maja 2008 roku  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:52:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 46/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 7.04.2008r.
W sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz wysokości tej dotacji  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:54:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 45/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 4.04.2008r.
W sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 141/03 Burmistrza MiG w Kunowie z dnia 31.12.2003 w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w urzędzie MiG w Kunowie  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 20:57:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 44/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 4.04.2008r.
W sprawie akceptacji wyniku przetargu Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 21:02:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 43/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 4.04.2008r.
W sprawie akceptacji wyboru ofert Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 21:03:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 4.04.2008r.
W sprawie wyznaczenia składu komisji do sprawdzenia stanu zagospodarowania nieruchomości komunalnej oznaczonej nr. działki 96/2 zabudowanej domkami dla powodzian położonej w Kunowie Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 21:07:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 41/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 31.03.2008r.
W sprawie akceptacji rokowań Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 21:09:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 40/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 31.03.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 21:10:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 39/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 31.03.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 21:12:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 38/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 31.03.2008r.
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 21:12:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 26.03.2008r.
W sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz wysokości tej dotacji Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 21:14:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 36/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 18.03.2008r.
W sprawie akceptacji postępowania  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 21:19:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 35/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 13.03.2008r.
W sprawie powołania komisji ds odbioru zadania pn. "Studium zabezpieczenia miasta Kunowa przed zalewaniem wodami deszczowymi " Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 21:20:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 34/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 10.03.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 21:22:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 33/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 10.03.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: remonty strażnic OSP Prawęcinie i Janiku  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 21:24:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 32/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 10.03.2008r.
W sprawie wyznaczenia składu komisji do przeprowadzenia w dniu 27.03.2008r. przetargu  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 21:25:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 31/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 10.03.2008r.
W sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty na opracowanie inwentaryzacji budynku PZOZ w Kunowie Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 21:27:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 30/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 29 .02.2008r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu plastycznego pn. "Piękna przyroda-zdrowy świat" na szczeblu gminnym Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 21:31:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 29/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 29 .02.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej PCV o długości 74 mb w m. Boksycka gmina Kunów  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 21:35:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 28/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 29 .02.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie : wykonanie dróg ewakuacyjnych i chodników na SUW Kunów ul. Fabryczna  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 21:50:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 27/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 29 .02.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 21:54:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 26/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 29 .02.2008r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 21:54:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 25/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 29 .02.2008r.
W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 r. zadań publicznych Gminy Kunów  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 21:56:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 24/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22 .02.2008r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 21:57:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 23/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 21 .02.2008r.
W sprawie akceptacji wyboru wykonawcy-rzeczoznawcy majątkowego do wykonania operatów szacunkowych  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:00:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 22/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 21 .02.2008r.
W sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 31.01.2008r.Rep."A"824/2008. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:02:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 21/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunow0ie z dnia 19 .02.2008r.
W sprawie ustalenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:05:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 19 .02.2008r.
W sprawie wyznaczenia składu komisji  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:06:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 19/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 14 .02.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadanie o nazwie: Wykonanie podbudowy drogi powiatowej nr. 0658T Janik-Podlubienik  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:11:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 18/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 14 .02.2008r.
W sprawie ogłoszenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego i obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 566o pow. 0.35 ha położonej w Janiku Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:12:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 17/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 14 .02.2008r.
W sprawie planu finansowego UMiG w Kunowie Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:13:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 16/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 14 .02.2008r.
W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:15:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 15/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 14 .02.2008r.
W sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:16:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 14/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 08 .02.2008r.
W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:18:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 13/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 08 .02.2008r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań dotyczących bezprzetargowej sprzedaży na rzecz współwłaściciela, nieruchomości stanowiącej udział wynoszący 1/2 części w prawie własności działki nr.11o pow. 1.18 ha położonej w miejscowości Kolonia Inwalidzka Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:21:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 12/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 05 .02.2008r.
W sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 25.01.2008r.Rep."A" 610/2008. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:22:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 11/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30 .01.2008r.
W sprawie przydziału komunalnego lokalu mieszkalnego  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:23:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 10/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30 .01.2008r.
W sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa wsi Nietulisko Małe Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:25:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 9/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 23 .01.2008r.
W sprawie ogłoszenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego i obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 639o pow. 0.0844 ha położonej w Nietulisku Dużym  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:29:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 8/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22 .01.2008r.
W sprawie ryczałtu miesięcznego dla Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kunowie Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:31:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 7/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 21.01.2008r.
W sprawie ustalenia opłat miesięcznych  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:32:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 6/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.01.2008r.
W sprawie zatwierdzenia zmian w załączniku do zarządzenia Nr 34/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 31.03.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Kunowie Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:35:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 5/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 17.01.2008r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 566o pow. 0.35 ha położonej w Janiku o urządzonej księdze wieczystej KI1O/00050035/9 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:38:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 4/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 10.01.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania konserwacji budynku UMiG w Kunowie  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:39:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 3/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 10.01.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:40:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 2/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 10.01.2008r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania utrzymania czystości na terenie Gminy Kunów Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:41:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 1/08 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 10.01.2008r.
W sprawie powołania Komisji przetargowej Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:42:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku