Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
° 2002r.
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r .
° 2014 r. - Kadencja 2014-2018
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2018 r. - Kadencja 2018 - 2023
° 2019 r.
° 2020 r.
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2009r. strona główna 

2009r.
Uchwała Nr XXXVII/192/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2009 rok Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:00:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/193/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2009 rok  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:01:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/194/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2009 rok.  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:03:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/195/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:04:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/196/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie określenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Kunowie Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:06:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/197/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego , członkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz członkom rady osiedla , Rady Sołeckiej przysługuje dieta Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:08:46 Informację zaktualizowano 2009-04-22 00:09:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/198/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie uchylenia uchwały III/9/06 z dnia 8.12.2006r.
w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:14:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/199/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2009 rok Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:15:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/200/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej , Spraw Obywatelskich , Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciw Pożarowej Rady Miejskiej na 2009 rok. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:16:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/201/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2009 r. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:16:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/202/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie przyjęcia planu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2009 rok. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:17:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/203/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2009 rok. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:18:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/204/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunów na lata 2009-2032" Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:19:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/205/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2009 rok Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:20:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/206/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009
W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych/niepublicznych form wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzących na terenie Gminy Kunów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:24:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/207/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.02.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2009 rok Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:25:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/208/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.02.2009
W sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości powiatu  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:27:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/209/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.02.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/206/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009 W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych/niepublicznych form wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzących na terenie Gminy Kunów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:28:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/210 /09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.02.2009
W sprawie odrzucenia skargi Pana Mirosława Terpiłowskiego wniesionej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach na bezczynność Burmistrza polegająca na nie rejestrowaniu skarg i wniosków obywateli od 1995 roku. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:31:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/211 /09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.02.2009
W sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie.  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:32:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/212 /09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.02.2009
W sprawie zamiaru likwidacji publicznych przedszkoli: w Dołach Biskupich , w Janiku , w Nietulisku Dużym  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:34:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/214/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.02.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVI/257/2005 z dnia 28 stycznia 2005
w sprawie: ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:36:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/215/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.02.2009
W sprawie uchwalenia Statutu MGOPS w Kunowie Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:37:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/216/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.02.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVII/194/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.01.2009 W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2009 rok. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:39:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/217/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.02.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2009 rok Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:39:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/218/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.02.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale XXII/160/04
w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Kunów Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:42:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/219/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.03.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/152 /08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 24 07 2008r. W sprawie zaliczenia odcinka drogi Stara Rudka do kategorii dróg na terenie Gminy Kunów Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:45:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/220/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.03.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2009 rok Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:46:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/221/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.03.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2009 rok Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:47:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/222/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.03.2009
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania " Remont mostu w miejscowości Małe Jodło " Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:49:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/223/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.03.2009
W sprawie podziału miasta i gminy Kunów na stałe obwody głosowania  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:50:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/224/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.03.2009
W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Kunów darowizny nieruchomości o nr ewid.317/2 317/3 położonych w obrębie Kunów na rzecz Powiatu Ostrowieckiego Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:52:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/225/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.03.2009
W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Kunów darowizny nieruchomości o nr ewid.567/33, 567/35,567/39, 308/90 położonych w obrębie Kunów na rzecz Powiatu Ostrowieckiego Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:54:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/226/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.03.2009
W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Kunów darowizny nieruchomości o nr ewid.37/1 położonych w obrębie Doły Biskupie na rzecz Powiatu Ostrowieckiego Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:55:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/227/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.03.2009
W sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 210/1 o pow. 112m2 260/1 o pow.102m2 położonej w msc Boksycka Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:58:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/228/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.03.2009
W sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 00:59:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/229/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.03.2009
W sprawie upoważnienia Burmistrza MiG  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 01:00:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/230/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.03.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2009 rok Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 01:01:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/231/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27.03.2009
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 Grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2009 rok Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 01:01:27 Informację zaktualizowano 2009-08-10 09:54:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLII /232/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 24.04.2009
w sprawie: odrzucenia skargi Pana Zygmunta Krześniaka wniesionej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach i do Rady Miejskiej w Kunowie na bezczynność Burmistrza polegającą na opieszałości i niezastosowania się do decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 10:28:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLII / 233/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 24.04.2009
 w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 10:33:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLII /234/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 24.04.2009
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/231/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 17.04.2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 10:38:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLII /235/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 24.04.2009
w sprawie:absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie. 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 10:41:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLII /236/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 24.04.2009
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie do podjęcia czynności mających na celu wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przekazanie nieodpłatnie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1034 o pow: 0,55 ha położonej w Nietulisku Dużym objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczyctych w Ostrowcu Św. nr KI10/00043923/9 z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień na rzecz Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 10:50:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLII /237/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 24.04.2009
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 10:54:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLII /238/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 24.04.2009
w sprawie zatwierdzenia ,, Planu odnowy miejscowości Kunów na lata 2009-2015''. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 10:56:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLII /239/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 24.04.2009
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. ,, Aktywność inwestycją w przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VII stanowiącego realizację Działania 7.1. oraz budżetu Miasta i Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 11:03:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIII /240/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 18.05.2009
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 11:06:58 Informację zaktualizowano 2009-09-28 12:47:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIV /241/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29.05.2009
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 11:11:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIV /242/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29.05.2009
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 11:16:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIV /243/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29.05.2009
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej porzez likwidację Poradni Kardiologicznej wchodzącej w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 11:25:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIV /244/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29.05.2009
w sprawie przyjęcia aktualizacji ,,Programu Ochrony Środowiska dla Misata i Gminy Kunów",którego integralną częścią jest ,,Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Kunów" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 11:30:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIV /245/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29.05.2009
w sprawie określenia obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum zlokalizowanych na terenie gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 11:32:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLV /246/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26.06.2009
w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie do podjęcia czynności mających na celu wystąpieniem z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przekazanie nieodpłatnie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 25 o pow: 0,0641 ha położonej w Kunowie objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. nr KI10/00055785/6 z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy z zakresu budownictwa mieszkaniowego na rzecz Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 11:40:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLV /247/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26.06.2009
w sprawie: użyczenia lokalu nr 2 o pow. 618,63 m2 wraz z przynależnymi pomieszczeniami oraz z udziałem wynoszącym 655,97/797,85 w części budynku i urządzeniach wspólnych usytuowanych w budynku piętrowym usługowo-mieszkalnym w Kunowie przy ulicy Warszawskiej 48 wraz z nieruchomością gruntową stanowiącą część działki nr 1271/1 o pow. 0.3846 ha na rzecz Miejsko-Gminnej Bibloteki Publicznej w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 11:47:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLV /248/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26.06.2009
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Kunowie oznaczonej numerami działek 308/99 o pow: 0.2275 ha, nr 308/97 o pow. 0.3039 ha, nr 308/95 o pow. 0.0824ha, nr 308/93 o pow. 0.2837ha, nr 308/83 o pow. 0.5365ha, nr  308/84 o pow. 0.0193ha, nr 308/89 o pow. 0.0131ha, nr 3882/8 o pow. 0.9137ha, nr 3882/10 opow. 0.7194ha dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadziksięgę wieczystą nr KI10/00046226/4 od Syndyka Masy Upadłości POLIMEX S.A cz przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy.   Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 12:09:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLV /249/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26.06.2009
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 12:12:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIV /250/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26.06.2009
w sprawie: odrzucenia skargi Pana Zygmunta Krześniaka wniesionej na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 12:15:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLV /251/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26.06.2009
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 12:18:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLV /252/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26.06.2009
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 12:21:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLV /253/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26.06.2009
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania ,, Remont odcinka drogi powiatowej nr 0657T- ul. Fabryczna w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 12:24:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLV /254/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26.06.2009
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/146/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.06.2008r.- zdobycie środka trwałego o nazwie Gimbus L09OM Nr. Rej. TOS C269 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 12:28:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLV /255/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26.06.2009
w  sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu tertorialnego gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 12:31:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLV /256/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26.06.2009
 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/174/2002 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 sierpnia 2002 roku dotyczącej zasad korzystania z przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kunów oraz wysokości opłat z tego tytułu. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 12:34:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLV /257/09 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 26.06.2009
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały XLII/233/09 z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 12:36:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku