Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > 2009 r. strona główna 

2009 r.
Zarądzenie nr 1/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 02.01.2009r.
W sprawie zatwierdzenia zmian w załączniku do zarządzenia nr 34/2005 Burmistrza MiG Kunów z dnia 31.03.2005 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Kunowie Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:54:44 Informację zaktualizowano 2009-04-21 22:56:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 2/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 02.01.2009r.
W sprawie Regulaminu Organizacyjnego UMiG w Kunowie Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:56:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 3/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 02.01.2009r.
W sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników UMiG w Kunowie Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:58:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 4/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 09.01.2009r.
W sprawie wyborów uzupełniających na członka Rady Sołeckiej w Koloni Inwalidzkiej  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 22:59:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 5/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 15.01.2009r.
W sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:00:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 15.01.2009r.
W sprawie planu finansowego UMiG w Kunowie Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:02:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 15.01.2009r.
W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:03:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 8/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 15.01.2009r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:04:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 9/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 20.01.2009r.
W sprawie wyznaczenia składu komisji Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:05:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 10/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.01.2009r.
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:09:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 11/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.01.2009r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na przebudowie i adaptacji budynku Ośrodka Zdrowia  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:10:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 12/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.01.2009r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania utrzymania czystości na terenie Gminy Kunów Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:11:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 13/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.01.2009r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania konserwacji budynku UMiG w Kunowie Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:11:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 14/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.01.2009r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:12:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.01.2009r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:13:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 2.02.2009r.
W sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 4/07 Burmistrza MiG w Kunowie w sprawie Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Kunów  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:16:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 17/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 4.02.2009r.
W sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa w Kolonii Inwalidzkiej  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:18:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 5.02.2009r.
W sprawie upoważnienia pracowników UMiG w Kunowie do wydawania zaświadczeń z upoważnienia Burmistrza MiG w Kunowie Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:20:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 06 .02.2009r.
W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych Gminy Kunów Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:22:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 06 .02.2009r.
W sprawie ustalenia opłat miesięcznych  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:23:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 21/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 13.02.2009r.
W sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:25:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 13 .02.2009r.
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:27:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 23/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 13 .02.2009r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:28:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 24/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 27 .02.2009r.
W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2009r. zadań publicznych Gminy Kunów  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:29:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 27 .02.2009r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:30:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 27 .02.2009r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:31:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 27/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 27 .02.2009r.
W sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez UMiG w Kunowie oraz jednostki organizacyjne gminy  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:33:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 28/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 03 .03.2009r.
W sprawie powołania komisji  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:34:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 29/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 11 .03.2009r.
W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:37:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 18 .03.2009r.
W sprawie powołania Komisji Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:37:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 18 .03.2009r.
W sprawie wyboru podmiotów , które uzyskają dotację na realizacje zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:40:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 32/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 24 .03.2009r.
W sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Kunowie do przekazywania do biura informacji gospodarczej - informacji gospodarczej o zobowiązaniu albo zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:44:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 33/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 24 .03.2009r.
W sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego MGOPS w Kunowie Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:46:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 27 .03.2009r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:47:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 35/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 27 .03.2009r.
W sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia konkursu plastycznego pn. "Las w życiu człowieka " na szczeblu gminnym  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:49:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 31 .03.2009r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:50:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 37/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 31 .03.2009r.
W sprawie wyznaczenia składu komisji  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:51:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 06 .04.2009r.
W sprawie wyborów uzupełniających Rady Sołeckiej w Wymysłowie  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:52:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 06 .04.2009r.
W sprawie przyznania wyróżnienia dla szczególnie uzdolnionego sportowca Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:54:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 06 .04.2009r.
W sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotacje na realizację zadań publicznych oraz wysokość tej dotacji  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:56:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarądzenie nr 41/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 15 .04.2009r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 23:57:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 42/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 15.04.2009
W sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierownika jednostki organizacyjnej (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie) i kierownika zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkanoiwej w Kunowie) Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 08:37:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 43/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 21.04.2009 r.
W sprawie: przeprowadzenia manewrów gotowości i sprawności bojowej członków jednotek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 09:01:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 44/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 21.04.2009 r.
W sprawie: zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kunów dla samorządowej instytucji kultury-Miejsko-Gminnej Bibloteki Publicznej w Kunowie na rok 2009. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 08:53:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 45/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 23.04.2009 r.
W sprawie: zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Kunów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kunowie w 2009 roku. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 08:58:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 46/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 28.04.2009 r.
W sprawie: wprowadzenia do użytkowania programu komputerowego ,, Fiks System Księgowy" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 09:05:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 47/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 28.04.2009 r.
W sprawie: wprowadzenia do użytkowania programu komputerowego ,, Podatki i opłaty gminne" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 09:08:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 48/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 28.04.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 09:11:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 49/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 28.04.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 09:14:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 49a/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 28.04.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 09:16:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 50/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 28.04.2009 r.
W sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 12 maja rozprawy administracyjnej dotyczącej ustalenia odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za działki przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów, położone w msc. Boksycka, Wymysłów, Miłkowska Karczma, gmina Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 09:21:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 51/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 30.04.2009 r.
W sprawie: Powołania Komisji Przetargowej Działając na podstawie & 3 ust. 3 Zarządzenia Nr 92/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31.08.2004r w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy, zwanego dalej ,,zarządzeniem" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 09:29:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 52/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 12.05.2009 r.
W sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 09:31:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 52a/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 12.05.2009 r.
 W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 09:35:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 53/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 13.05.2009r.
W sprawie: wyznaczenia składu komisji do przeprowadzenia w dniu 14 maja 2009r. przetargu-zapytanie o cenę mającego na celu wybranie najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem wstępnego projektu podziału, map podziałowych i rejestrów wraz ze stabilizacją granic podziału służących do wykupu nieruchomości przewidzianych pod budowę przepompowni przy realizacji inwestycji kanalizacji sanitarnej Kunów- Doły Biskupie w miejscowościach Nietulisko Małe, Nietulisko Duże, Doły Biskupie oraz Wymysłów-Ostrowiec. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 09:44:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 54/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 15.05.2009r.
W sprawie: akceptacji postępowania przetargowego-zapytania o cenę przeprowadzonego przez komisję przetargową w dniu 14maja 2009r w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów na okoliczność wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem wstępnego projektu podziału, map podziałowych i rejestrów oraz stabilizacją granic podziału dla nieruchomości przewidzianych pod budowę przepompowni przy realizacji inwestycji-kanalizacji sanitarnej w gminie Kunów w następujących miejscowościach Nietulisku Małym, Nietulisku Dużym, Dołach Biskupich, Wymysłowie, Janiku, Miłkowskiej Karczmie i Boksycce gm. Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 09:56:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 55/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 15.05.2009 r.
W sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 19 maja 2009r negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych w msc Kunów, ul.Kaznodziejska, zajętych wybudowana drogą gminną-dojazdową oraz w msc Kunów ul. Iłżecka przewidzianych do zajęcia pod drogę gminną-dojazdową. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 10:02:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 56/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 15.05.2009 r.
W sprawie: ustalenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 10:05:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 57/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 18.05.2009 r.
W sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Kunów do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości oraz do wystawienia upomnień z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 10:10:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 58/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 19.05.2009 r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy Kunów w okresie maj-październik 2009r. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 10:13:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 59/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22.05.2009 r.
W sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 10:16:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 60/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22.05.2009 r.
W sprawie: ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w miejscowości Chocimów gm. Kunów stanowiącej zabytkowy zespół dworsko-parkowy. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 10:24:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 22.05.2009 r.
W sprawie: Powołania Komisji Przetargowej  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 10:33:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów z dnia 25.05.2009 r.
W sprawie powołania komisji ds. kontroli przestrzegania i stosowania ,, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kunów" Do pobrania (*. pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 10:38:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 63/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 27.05.2009 r.
W sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Kunów ul.Kaznodziejska, zajętej wybudowaną drogą gminną-dojazdową. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 10:47:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 64/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 27.05.2009 r.
W sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Kunów ul.Kaznodziejska, zajętej wybudowaną drogą gminną-dojazdową. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 10:52:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 65/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 27.05.2009 r.
W sprawie:  akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Kunów ul. Kaznodziejska, zajętej wybudowaną drogą gminną-dojazdową. Do pobrania (*. pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 10:56:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 66/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 27.05.2009 r.
W sprawie negocjacji przeprowadzonych przez przedstawicieli Burmistrza MiG Kunów w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Kunów gmina Kunów, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej-dojazdowej Kunów ul. Iłżecka. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 11:00:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 67/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 27.05.2009 r.
W sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez przedstawicieli Burmistrza MiG Kunów w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Kunów gmina Kunów, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej-dojazdowej Kunów ul. Iłżecka. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 11:03:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 68/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 29.05.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 11:06:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 69/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 29.05.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 11:09:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 70/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 29.05.2009 r.
W sprawie: powierzenia realizacji zadania likwidacji,, dzikich wysypisk śmieci " Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 11:11:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 71/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 02.06.2009 r.
W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1897/14 o pow. 0,2441 ha położonej w Kunowie w celu usługowo-handlowym(usługi komercyjne). Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 11:16:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 72/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 02.06.2009 r.
W sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ,, Najpiękniejsza posesja w gminie" Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 11:19:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 72a/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 03.06.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 11:21:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 73/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 08.06.2009 r.
W sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 8 czerwca 2009r rozprawy administracyjnej dotyczącej ustalenia odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za działki przejęte z mocy prawa na rzecz  Gminy Kunów, położone w msc. Janik, Wymysłów, Miłkowska Karczma, gmina Kunów. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 11:26:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 74/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 10.06.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 11:28:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 75/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 12.06.2009 r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na oczyszczeniu polderu zalewowego w Udzicowie Dolnym Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 11:31:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 76/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 12.06.2009 r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 11:33:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 77/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 12.06.2009 r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na odbudowie zbiorników wody czystej na SUW Boksycka Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 11:58:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 78/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 12.06.2009 r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na przebudowie i adaptacji budynku Ośrodka Zdrowia Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 12:01:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 79/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 19.06.2009 r.
W sprawie: unieważnienia zarządzenia Nr 74/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2009 Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 12:03:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 80/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 19.06.2009 r.
W sprawie: powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 25 czerwca 2009r przetargu nieograniczonego na wynajem 4 lokali użytkowych wraz z korytarzem i wc, o łącznej powierzchni użytkowej 77,2 m2, usytuowanych na I piętrze w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 3, na okres 6 lat. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 12:08:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 81/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 29.06.2009 r.
W sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.  Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 12:14:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 82/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 29.06.2009 r.
W sprawie: przystąpienia Gminy Kunów do XI edycji konkursu pn. ,, Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku" oraz powołania Gminnej Komisji do przeprowadzenia konkursu na szczeblu gminnym Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 12:18:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 83/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 30.06.2009 r.
W sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 12:20:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 84/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 30.06.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 12:31:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 85/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 30.06.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 12:33:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 86/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 02.07.2009 r.
W sprawie: ogłoszenia wykazu oraz wybory formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 639 o pow: 0.0844 ha położonej w Nietulisku Dużym. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 12:40:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 87/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 02.07.2009 r.
W sprawie: ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 639 o pow: 0.0844 ha położonej w Nietulisku Dużym. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 12:44:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 88/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 02.07.2009 r.
W sprawie akceptacji wyników przetargu nieograniczonego na wynajem 4 lokali użytkowych wraz z korytarzem i wc, o łącznej powierzchni użytkowej 77,2 m2, usytuowanych na I piętrze w budynku Gimnazjum w Kunowie ul.Fabryczna 3, na okres 6 lat, przeprowadzonego dnia 25 czerwca 2009r przez komisję przetargową. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 12:49:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 89/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 09.07.2009 r.
W sprawie: powołania komisji do oszacowania strat w infrastrukturze spowodowanych gwałtownymi ulewami. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 12:51:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 90/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 13.07.2009 r.
W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 12:53:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 91/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 13.07.2009 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 57/04 z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie planu kont dla jednostki budżetowej-Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 12:57:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 92/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 13.07.2009 r.
W sprawie przeprowadzenia kontroli podmiotów, które uzyskały dotację na realizację zadań publicznych w 2009 roku. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 13:00:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 93/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 20.07.2009 r.
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 07:53:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 94/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 20.07.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 13:07:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 95/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 20.07.2009 r.
W sprawie: Powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 13:20:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 96/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22.07.2009 r.
W sprawie: akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 02 lipca 2009 r. w zakresie wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1897/14 o pow. 0,2441 ha położonej w Kunowie w celu usługowo-handlowym( usługi komercyjne) na rzecz Pani Ilony Ciepielewskiej zam. Kunów ul. Prosta 12/17 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 13:28:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 97/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22.07.2009 r.
 w sprawie: akceptacji postępowania przetargowego (pierwszego przetargu) przeprowadzonego dnia 02 lipca 2009r. oraz ogłoszenia warunków drugiego przetargu na okoliczność wynajęcia nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w miejscowości Chocimów stanowiącej zabytkowy zespół dworsko-parkowy. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 13:33:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 98/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 22.07.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2009 Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 13:35:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 99/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 22.07.2009 r.
W sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 24 lipca 2009r rozprawy administracyjnej dotyczącej ustalenia odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za działki przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów, położone w msc. Janik, Wymysłów, Miłkowska Karczma, gmina Kunów. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 13:40:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 100/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 22.07.2009 r.
W sprawie: Powołania komisji do sporządzenia protokółów zdawczo-odbiorczych pomieszczeń w budynku administracyjno-ambulatoryjnym w Kunowie ul. Fabryczna 1, pomiędzy Gminą Kunów a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Vitamed" s.c oraz pomiędzy Gminą Kunów a P. Bożeną Gębusia. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 13:45:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 101/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 22.07.2009 r.

w sprawie "Regualminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-06 11:46:28 Informację zaktualizowano 2020-08-06 11:47:49, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 102/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 24.07.2009 r.
W sprawie Powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 13:53:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 103/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 24.07.2009 r.
W sprawie: powołania komisji w celu rozpatrzenia ofert na wynajęcie lokali użytkowych znajdujących się w budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Bukowie z przeznaczeniem na cele opieki społecznej, kultury, na cele usługowe związane z ochroną zdrowia oraz inne cele wskazane przez oferentów. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 13:58:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 104/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 27.07.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 14:00:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 105/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 27.07.2009 r.
W sprawie: wprowadzenia uzupełnienia do jednolitego rzeczowego wykazu akt. Do pobrania (* .pdf))
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 07:55:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 106/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 27.07.2009 r.
W sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 4/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 07:59:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 107/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 29.07.2009 r.
W sprawie: powołania komisji do oszacowania strat spowodowanych gwałtownymi ulewami. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 08:01:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 108/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 31.07.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 08:03:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 109/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 04.08.2009 r.
W sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 20 sierpnia 2009r oraz w dniu 21 sierpnia 2009r negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruch Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 08:26:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 110/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 04.08.2009 r.
W sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 25 sierpnia 2009 roku negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Chocimów gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 08:30:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 111/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 04.08.2009 r.
W sprawie: Powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 08:32:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 112/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 05.08.2009 r.
W sprawie: powołania Komisji w celu sprawdzenia efektywności usług świadczonych przez ZGKM w Kunowie. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 08:36:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 113/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 05.08.2009 r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na wykonaniu łazienki w budynku remizy OSP w Bukowiu Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 08:39:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 114/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 11.08.2009 r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania-budowa kanalizacji deszczowej w os.Langiewicza w Kunowie Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 08:41:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 115/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 12.08.2009 r.
W sprawie: ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 567/8 o pow. 0.0451ha, 567/9 0 pow. 0.0451ha, 567/10 o pow. 0.0707ha, 567/16 o pow. 0.0492ha, 567/17 o pow. 0.0474ha, 567/18 o pow. 0.0492ha, 567/19 o pow. 0.0489ha, 567/20 o pow. 0.0464ha, 567/21 o pow. 0.0649ha, 567/22 o pow. 0.0632ha, 567/23 o pow. 0.0441ha, 567/24 o pow. 0.0461ha położonych w mieście Kunowie. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 08:50:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 116/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 14.08.2009 r.
W sprawie Powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 08:51:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 117/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 14.08.2009 r.
W sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: ,, Budowa drogi gminnej 001390T Janik-Podlubienki Las na odcinku dł. 1712mb,, Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 08:55:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 118/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 19.08.2009 r.
W sprawie przyznania stypendium sportowego i nagród finansowych Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 08:57:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 119/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 19.08.2009 r.
W sprawie: zasad przekazania i rozliczenia dotacji celowej na inwestycje z budżetu Gminy Kunów-dla Zadładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kunowie w 2009 roku. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 09:00:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 120/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 25.08.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2009 Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 09:02:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 121/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 121.08.2009 r.
W sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzoych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 09:05:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 122/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 25.08.2009 r.
W sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzoych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 09:09:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 123/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 25.08.2009 r.
W sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przezkomisję w zakresi nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną grogą gminną. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 09:33:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 124/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 25.08.2009 r.
W sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzoych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. 
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 09:37:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 125/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 25.08.2009 r.
W sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzoych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gminna Kunów, zajętej  wybudowaną drogą gminną. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 09:41:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 126/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 25.08.2009 r.
W sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzoych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 09:45:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 127/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 25.08.2009 r.
W sprawie: akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 09:57:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 128/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 28.08.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 09:59:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 129/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 28.08.2009 r.
W sprawie: Powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 10:00:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 130/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 28.08.2009 r.
W sprawie: Powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 10:02:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 131/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 31.08.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 10:07:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 132/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 02.09.2009 r.
W sprawie: przeprowadzenia gminnych ćwiczeń gotowości i sprawności bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kunów. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 10:10:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 133/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 02.09.2009 r.
W sprawie: powołania Komisji w celu oceny stanu sprzętu będącego na wyposażeniu NZOZ ,,VITAMED" w Kunowie Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 10:13:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 134/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 02.09.2009 r.
W sprawie: wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty cenowej której przedmiotem jest: Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów w okresie od 10.09.2009r. do 31.12.2009r. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 10:16:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 135/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 07.09.2009 r.
W sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 27.08.2009r. Rep. " A" Nr 4155/2009. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 10:19:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 136/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 09.09.2009 r.
w sprawie: akceptacji wyboru ofert rozpatrzonych przez komisje przetargową w dniu 09.09.2009 r. dotyczących koserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów w okresie od 10.09.2009r. do 31.12.2009 r. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 10:23:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 137/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 11.09.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 10:25:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 138/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 11.09.2009 r.
W sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 10:29:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 139/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 17.09.2009 r.
W sprawie: Powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 10:31:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 140/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 17.09.2009 r.
W sprawie: Powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 10:33:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 141/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 21.09.2009 r.
W sprawie: wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty na wykonanie: 1) operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 395/1 o pow: 0,13 ha położonej w Nietulisku Małym gm. Kunów, oraz nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 17/2 o pow: 1,2272ha położonej w Biechowie gm. Kunów. 2)prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem wstępnego projektu podziału, mapy podziału i rejestru wraz ze stabilizacją granic podziału, służących do wykupu nieruchomości przewidzianej pod budowę drogi gminnej w miejscowości Rudka gm. Kunów obejmujących działkę nr 258,  3) oraz do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajęcie nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w miejscowości Chocimów gm. Kunów stanowiącej zabytkowy zespół dworsko-parkowy. Budynek usytuowany jest na działce nr 369/1 o pow: 2,3231 ha.   Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 10:51:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 142/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 22.09.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2009 Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 10:52:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 143/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 22.09.2009 r.
W sprawie: wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 15.01.2009 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 10:56:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 144/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 23.09.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 10:58:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 145/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 24.09.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 10:59:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 146/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 24.09.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 11:21:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 147/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 24.09.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2009 Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 11:23:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 148/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 25.09.2009 r.
W sprawie: uchylenia zarządzenia nr. 136/09 z dnia 09.09.2009r. dotyczącej konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów od 25.09.2009r do 31.12.2009r Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 11:26:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 149/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 25.09.2009 r.
W sprawie: wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty cenowej której przedmiotem jest: Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów w okresie od 25.09.2009r do 31.12.2009r Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 11:29:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 150/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 25.09.2009 r.

W sprawie: akceptacji wyboru oferty rozpatrzonej przez komisję w dniu 25.09.2009r dotyczącej: Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów okresie od 25.09.2009r do 31.12.2009r

 Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 11:39:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 151/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 25.09.2009 r.
W sprawie: akceptacji postępowania komisji przetargowej z dnia 22.09.2009 r. w zakresie odrzucenia ofert obejmujących wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanychz wykonaniem projektu podziału, mapy podziału i rejestru wraz ze stabilizacją granic podziału działki nr 258 położonej w Rudce, służących do wykupu nieruchomości przewidzianej pod budowę drogi gminnej w miejscowości Rudka z uwagi na wysoką cenę oraz brak szeregu dokumentów. Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 11:45:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 152/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 25.09.2009 r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009 Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 11:46:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 153/09 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 25.09.2009 r.
W sprawie: Powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (* .pdf)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 11:50:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku