Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > 2010 r. strona główna 

2010 r.
Zarządzenie Nr 160/2010 z dnia 09.09.2010 r.

w sprawie zmiany §4 zarządzenia nr 87/09 z dnia 02.07.2009 r. dotyczącego ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 693 o pow. 0.0844 ha położonej w Nietulisku Dużym 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-29 10:48:53, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 159/2010 z dnia 09.09.2010 r.

w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 9 września 2010 r. rozpraw administracyjnych dotyczących uzgodnienia wysokości odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za działki przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów, położone w msc. Janik, Wymysłów, gmina Kunów oraz negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieuchomości gruntowych położonych w miejscowości Chocimów gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-29 10:44:17, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 158/2010 z dnia 09.09.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-29 10:36:28, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 157/2010 z dnia 08.09.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-29 10:34:46 Informację zaktualizowano 2020-03-29 10:36:57, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 156/2010 z dnia 06.09.2010 r.

w sprawie akcpetacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową w dniu 03 września 2010 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów na okoliczność sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym w bardzo złym stanie technicznym, oznaczonej w ewidencji nr działki 395/1 o pow. 0.13ha obrębu Nietulisko Małe gm Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-29 10:31:24, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 155/2010 z dnia 06.09.2010 r.

w sprawie powołania komisji w celu stwierdzenia stanu technicznego drzwi wejściowych do budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kunowie od ulicy Warszawskiej oraz od ul. Szkolnej 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-29 10:26:15, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 154/2010 z dnia 02.09.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-29 10:23:28, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 153/2010 z dnia 31.08.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-29 10:21:58, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 152/2010 z dnia 31.08.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-29 10:20:13, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 151/2010 z dnia 30.08.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-29 10:18:49, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 150/2010 z dnia 26.08.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-29 10:16:17, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 149/2010 z dnia 26.08.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 13:46:15, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 148/2010 z dnia 25.08.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 13:44:26, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 147/2010 z dnia 20.08.2010 r.

w sprawie przekazania na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie środka trwałego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 11:52:17, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 146/2010 z dnia 20.08.2010 r.

w sprawie przekazania na rzecz Publicznego Przedszkola w Kunowie środka trwałego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 11:50:49, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 145/2010 z dnia 18.08.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 11:48:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 144/2010 z dnia 18.08.2010 r.

w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 19 sierpnia 2010 r. przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze w budynku Stołówki przy Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 3, na okres 3 lat 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 11:44:03, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 143/2010 z dnia 16.08.2010 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn.: "Remont drogi gminnej 001383 T Bukowie przez wieś" 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 11:40:30, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 142/2010 z dnia 16.08.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 11:30:46, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 141/2010 z dnia 16.08.2010 r.

w sprawie akcepacji przeprowadzonych przez komisję w dniu 12 sierpnia 2010 r. rokowań dotyczących określenia warunków zakupu od współwłaścicieli "x" własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 726/1 o pow. 0.2143 ha położona w Kunowie z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaoptrzenia w wodę mieszkańców gminy

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 11:27:25, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 140/2010 z dnia 11.08.2010 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia warunków zakupu od osób fizycznych działki ewidencyjnej nr 726/1 o pow. 0.2143 ha położonej w Kunowie z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 11:09:12, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 139/2010 z dnia 11.08.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 11:06:24, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 138/2010 z dnia 09.08.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 10:58:31, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 137/2010 z dnia 04.08.2010 r.

w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 5 sierpnia 2010 roku negocjacji mających na celu nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Chocimów gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 10:57:22, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 136/2010 z dnia 03.08.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 10:54:32, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 135/2010 z dnia 03.08.2010 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn.: "Remont drogi gminnej 001370T Prawęcin Dolny do drogi Kunów Śnieżkowice"

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 10:52:44, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 134/2010 z dnia 29.07.2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 8 o pow: 0.06 ha położonej w Miłkowskiej Karczmie gm. Kunów dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00056860/3

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 10:49:23, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 133/2010 z dnia 29.07.2010 r.

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realiizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 10:45:59, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 132/2010 z dnia 28.07.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 10:43:01, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 131/2010 z dnia 28.07.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 10:36:38, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 130/2010 z dnia 28.07.2010 r.

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego realizacji zadania utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy Kunów w okresie maj - październik 2010 r. 

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 10:31:58, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 129/2010 z dnia 22.07.2010 r.

w sprawie zlecenia realizacji ZGKM w Kunowie zadania o nazwie: prace przy budowie odwodnienia drogi gminnej w Boksycce

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 10:24:56, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 128/2010 z dnia 22.07.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 10:01:12, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 127/2010 z dnia 20.07.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 09:56:50, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 126/2010 z dnia 19.07.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 09:55:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 125/2010 z dnia 14.07.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 09:48:01, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 124/2010 z dnia 14.07.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 09:46:14, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 123/2010 z dnia 13.07.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie: porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 09:26:42, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 122/2010 z dnia 13.07.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 09:19:00, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 121/2010 z dnia 12.07.2010 r.

w sprawie akcpetacji wyboru oferty rozpatrzonej przez komisję przetargową w dniu 12.07.2010 r. dotyczącej: wykonania robót elektrycznych polegających na dobudowie 3 lamp oświetlenia ulicznego + przewód oświetleniowy w miejscowości Nietulisko Duże od nr 11 do nr 19

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 09:17:42, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 120/2010 z dnia 08.07.2010 r.

w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 08:58:23, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 119/2010 z dnia 08.07.2010 r.

w sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty cenowej której przedmiotem jest: wykonanie robót elektrycznych polegających na dobudowie 3 lamp oświetlenia ulicznego + przewód oświetleniowy w miejscowości Nietulisko Duże od nr 11 do nr 19 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 08:54:38, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 118/2010 z dnia 07.07.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 08:51:16, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 117/2010 z dnia 07.07.2010 r.

w sprawie zasad przekazania i rozliczania dotacji celowej na inwestycje z budżetu Gminy Kunów - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2010 roku 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 08:49:29, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 116/2010 z dnia 06.07.2010 r.

w sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty cenowej której przedmiotem jest: dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP w Nietulisku Dużym 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 08:47:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 115/2010 z dnia 02.07.2010 r.

w sprawie ogłoszenia warunków kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 639 o pow. 0.0844ha położonej w Nietuliksu Dyżym 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 08:43:53, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 114/2010 z dnia 02.07.2010 r.

w sprawie ustalenia warunków drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 17/2 o pow. 1.2272 ha położonej w Biechowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 08:41:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 113/2010 z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: "rozbudowa szamba do budynku remizy OSP Janik" 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 08:37:26, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 112/2010 z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 08:35:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 111/2010 z dnia 29.06.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 08:28:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 110/2010 z dnia 28.06.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 08:25:32, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 109/2010 z dnia 28.06.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 08:23:56, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 108/2010 z dnia 24.06.2010 r.

w sprawie akceptacji przeprowadzonych przez komisję w dniu 18 czerwca 2010 r. rokowań dotyczących określenia warunków zakupu od osób fizycznych działki ewidencyjnej nr 726/1 o pow. 0.2143 ha położonej w Kunowie z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 08:22:37, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 107/2010 z dnia 23.06.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 08:15:44, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 106/2010 z dnia 17.06.2010 r.

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: "ustawienie figury obok budynku OSP Kunów" 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 14:51:38, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 105/2010 z dnia 17.06.2010 r.

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: "budowa szamba do budynku remizy OSP Bukowie" 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 14:49:18, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 104/2010 z dnia 17.06.2010 r.

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "modernizacja przyczółka mostu na Świślinie w Nietulisku Dużym" 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 14:47:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 103/2010 z dnia 17.06.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 12:36:38, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 102/2010 z dnia 17.06.2010 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań w sprawie określenia warunków zkaupu od osób fizycznych działki ewidencyjnej nr 726/1 o pow. 0.2143 ha położonejj w Kunowie z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 12:34:52, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 101/2010 z dnia 15.06.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 10:51:35, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 100/2010 z dnia 15.06.2010 r.

w sprawie  ogłoszenia wykazu i ustalenia warunków oddania w dzierżawę działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kunowa nr 3892/4 o pow. 0.0254ha zabudowanej budynkiem kotłowni gazowej o powierzchni użytkowej 55.56 m2 wraz ze środkami trwałymi o wartości 504.767 zł na które składa się budynek kotłowni gazowej z jej urządzeniami składowymi tj. 2 kotły gazowe Viessmann typ Vitoplex 100 o mocy 575 kW każdy z palnikiem gazowym i armaturą, pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. Vitocell V-100 z armaturą oraz sieci przesyłowej o długości 1377 mb. w trybie bezprzetragowym na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 10:38:05, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 99/2010 z dnia 15.06.2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę gruntu komunalnego na terenie miasta i gminy Kunów z przeznaczeniem pod usytuowanie urządzeń reklamowo/informacyjnych (tablic) 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 10:27:09 Informację zaktualizowano 2020-03-26 10:27:58, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 98/2010 z dnia 10.06.2010 r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarze dotkniętym klęską powodzi w maju 2010 roku 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 09:17:56, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 97/2010 z dnia 10.06.2010 r.

w sprawie przyznania nagrody oraz wyróżnienia dla zespołu sportowców 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 09:14:15, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 96/2010 z dnia 09.06.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 09:12:51, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 95/2010 z dnia 09.06.2010 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie: porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 09:11:36, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 94/2010 z dnia 08.06.2010 r.

w sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty na wykonanie: operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów miejscowości Miłkowska Karczma gm. Kunów numerem działki o pow. 0.06ha

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 09:09:05, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 93/2010 z dnia 02.06.2010 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najpiękniejsza posesja w gminie"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 09:04:13, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 92/2010 z dnia 02.06.2010 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 09:01:05, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 91/2010 z dnia 01.06.2010 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 08:59:20, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 90/2010 z dnia 31.05.2010 r.

w sprawie przekazania na rzecz Ochotnieczej Straży Pożarnej w Janiku pozostałego środka trwałego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 08:57:00, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 89/2010 z dnia 31.05.2010 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 08:53:39, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 88/2010 z dnia 31.05.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 08:52:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 87/2010 z dnia 31.05.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 08:49:52, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 86/2010 z dnia 28.05.2010 r.

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 08:48:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 85/2010 z dnia 27.05.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 08:41:52 Informację zaktualizowano 2020-03-26 08:42:46, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 84/2010 z dnia 24.05.2010 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: "Remont budynku Miejsko Gminnej Biblioteki w Kunowie"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 08:40:05, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 83/2010 z dnia 24.05.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 08:37:42 Informację zaktualizowano 2020-03-26 08:43:57, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 82/2010 z dnia 21.05.2010 r.

w sprawie powierzenia realizacji zadania - naprawa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-25 08:29:58, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 81/2010 z dnia 21.05.2010 r.

w sprawie powierzenia realizacji zadania utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy Kunów w okresie maj - październik 2010 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-25 08:27:43, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 80/2010 z dnia 21.05.2010 r.

w sprawie podjęcia działań z zakresu likwidacji skutków nadmiernych opadów deszczu na terenie Gminy Kunów z dnia 15-21 maja 2010 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-25 08:22:01, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 79/2010 z dnia 21.05.2010 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-25 08:19:29, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 78/2010 z dnia 21.05.2010 r.

w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadania Projektu: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-25 08:16:32, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 77/2010 z dnia 19.05.2010 r.

w sprawie akceptacji wyboru oferty rozpatrzonej przez komisję przetargową w dniu 18.05.2010 r. dotyczącej: Wykonanie oznakowania pionowego dróg wewnętrznych na terenie byłego zakładu przemysłowego "Agromet" w Kunowie oraz progu zwalniającego ruch w Kunowie na ul. Małachowskiej 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-25 08:13:00, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 76/2010 z dnia 17.05.2010 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów i wyznaczenia osób do pełnienia funkcji operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-25 08:09:44, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 75/2010 z dnia 17.05.2010 r.

w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie miasta i gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 15:41:52, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 74/2010 z dnia 17.05.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 15:25:06, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 73/2010 z dnia 17.05.2010 r.

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb -WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie oraz jednostki organizacyjnej gminy 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 15:23:49, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 72/2010 z dnia 17.05.2010 r.

w sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty cenowej której przedmiotem jest "Wykonanie oznakowania pionowego dróg wewnętrznych na terenie byłego zakładu przemysłowego "Agromet" w Kunowie oraz progu zwalniającego ruch w Kunowie na ul. Małachowskiej 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 15:20:41, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 71/2010 z dnia 07.05.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 15:12:57, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 70/2010 z dnia 07.05.2010 r.

w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołów zdawczo - odbiorczych środków trwałych, będących "wyposażeniem laboratorium" znajdującego się na I piętrze w budynku administracyjno - ambulatoryjnym w Kunowie ul. Fabryczna 1, pomiędzy Gminą Kunów a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Vitamed" s.c. oraz pomiędzy Gminą Kunów a Laboratorium Analitycznym "Anamed" 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 15:11:55, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 69/2010 z dnia 07.05.2010 r.

w sprawie instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 15:08:09, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 68/2010 z dnia 07.05.2010 r.

w sprawie powierzenia realizacji zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kunów - Rudka" oraz udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 15:06:38, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 67/2010 z dnia 07.05.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 15:04:20, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 66/2010 z dnia 07.05.2010 r.

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnnym sporządzonym dnia 30.04.2010 r. Rep. "A" Nr 1602/2010 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 15:01:50 Informację zaktualizowano 2020-03-24 15:02:15, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 65/2010 z dnia 06.05.2010 r.

w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Kunów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kunowie w 2010 roku 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 14:45:28 Informację zaktualizowano 2020-03-24 15:02:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 64/2010 z dnia 06.05.2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ofertowego na wynajem nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w miejscowości Chocimów gm. Kunów stanowiącej zabytkowy zespół dworsko - parkowy 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 14:43:10, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 63/2010 z dnia 05.05.2010 r.

w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 6 maja 2010 r. rozpraw administracyjnych dotyczących uzgodnienia wysokości odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za działki przyjęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów, położone w msc. Janik, Wymysłów, Boksycka, gmina Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 14:40:34, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 62/2010 z dnia 05.05.2010 r.

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 395/1 o pow. 0.13 ha położonej w Nietulisku Małym 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 14:37:19, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 61/2010 z dnia 30.04.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 14:35:04, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 60/2010 z dnia 30.04.2010 r.

w sprawie przekazania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietulisku Dużym pozostałego środka trwałego 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 14:28:47, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 59/2010 z dnia 30.04.2010 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach po byłych szkołach na terenie gminy Kunów 

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 14:26:30 Informację zaktualizowano 2020-03-24 14:43:55, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 58/2010 z dnia 30.04.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 14:09:56, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 57/2010 z dnia 29.04.2010 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie" 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 14:06:53, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 56/2010 z dnia 28.04.2010 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komiteów wyborczych 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 13:20:52, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 55/2010 z dnia 28.04.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 13:19:15, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 54/2010 z dnia 28.04.2010 r.

w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2010 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 13:17:28, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 53/2010 z dnia 26.04.2010 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 13:15:48, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 52/2010 z dnia 26.04.2010 r.

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nioegraniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 17/2 o pow. 1.2272 ha położonej w Biechowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 13:13:59, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 51/2010 z dnia 21.04.2010 r.

w sprawie ogłoszenia warunków III ustnego przetargu nieograniczonego i obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 639 o pow. 0.0844 ha położonej w Nietulisku Dużym 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 13:11:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 50/2010 z dnia 21.04.2010 r.

w sprawie przeprowadzenia manewrów gotowości i sprawności bojowej członków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 13:08:29, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 49/2010 z dnia 21.04.2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego warunki przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie miasta i gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 13:03:12, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 48/2010 z dnia 21.04.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 12:57:24, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 47/2010 z dnia 16.04.2010 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na reazliację w 2010 r. zadań  publicznych Gminy Kunów w zakresie: 


- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 12:55:49, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 46/2010 z dnia 12.04.2010 r.

w sprawie przeprowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. "Odtworzenie starego układu urbanistycznego z zagospodarowaniem zieleńca rynkowego Plac Wolności - Podgórze w Kunowie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 12:33:45, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 45/2010 z dnia 12.04.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 12:30:48, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 44/2010 z dnia 12.04.2010 r.

w sprawie akceptacji wyboru oferty rozpatrywanej przez komisję przetargową w dniu 09.04.2010 r. dotyczącej: Wykonania przbudowy słupa nr 1 wraz z nawiązaniami przewodów linii niskiego napięcia "Kunów-Małachowska" w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 12:28:47, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 43/2010 z dnia 08.04.2010 r.

w sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty cenowej której przedmiotem jest: Wykonanie przbudowy słupa nr 1 wraz z nawiązaniami przewodów linii niskiego napięcia "Kunów - Młachowska" w Kunowie 


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 11:49:08, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 42/2010 z dnia 08.04.2010 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu plastycznego pn. "Szukamy rady na odpady" na szczeblu gminnym 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 11:45:23, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 41/2010 z dnia 01.04.2010 r.

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: "Transport i niwelacja kruszywem i szlaką wraz z naprawą na drogach gminnych Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 11:37:06 Informację zaktualizowano 2020-03-24 11:45:59, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 40/2010 z dnia 01.04.2010 r.

w sprawie ustalenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 11:28:41, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 39/2010 z dnia 30.03.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 11:26:35, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 38/2010 z dnia 30.03.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 11:25:21, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 37/2010 z dnia 26.03.2010 r.

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 11:24:06, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 36/2010 z dnia 22.03.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 11:21:53, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 35/2010 z dnia 16.03.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 11:20:44, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 34/2010 z dnia 15.03.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 11:00:12 Informację zaktualizowano 2020-03-24 11:19:03, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 33/2010 z dnia 15.03.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 10:58:39, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 32/2010 z dnia 12.03.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych Gminy Kunów oraz określenia regulaminu prac tej komisji 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 10:57:11, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 31/2010 z dnia 09.03.2010 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 10:52:35, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 30/2010 z dnia 08.03.2010 r.

w sprawie wyboru wykonawcy - rzeczoznawcy majątkowego do wykonania operatów szacunkowych obejmujących nieruchomość oznaczoną w ewidencji nr 726/1 o pow. 0.2143 ha położoną w Kunowie oraz działek zabudowanych stacją wodociągową oznaczoną numerami 2222/1 o pow. 0.0076ha, nr 2224/1 o pow. 0.0140 ha, nr 2225/1 o pow. 0.0282 ha, nr 2226/1 o pow. 0.0332 ha położonymi w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 09:57:53, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 29/2010 z dnia 08.03.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 09:53:40, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 28/2010 z dnia 02.03.2010 r.

w sprawie powołania komisji do wyceny środków trwałych 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 09:49:45, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 27a/2010 z dnia 26.02.2010 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni gazowej usytuowanej w Kunowie przy ulicy Prostej, a oddanej w dzierżawę Spółdzielni Mieszkaniowej w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 09:48:03, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 27/2010 z dnia 26.02.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 09:45:45, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 26/2010 z dnia 26.02.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 09:26:26, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 25/2010 z dnia 26.02.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 09:25:08, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 24/2010 z dnia 26.02.2010 r.

w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznego Punktu Przedszkolnego w Miłkowskiej Karczmie, prowadzonego przez osobę fizyczną Panią Iwonę Pomykała 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 09:24:00, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 23/2010 z dnia 26.02.2010 r.

w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłkowskiej Karczmie prowadzonej przez osobę fizyczną Panią Iwonę Pomykała 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 09:21:39, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 22/2010 z dnia 19.02.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 09:19:28, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 21/2010 z dnia 15.02.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 14:28:42, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 20/2010 z dnia 15.02.2010 r.

w sprawie przekazania na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie Środka trwałego 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 12:25:52, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 19/2010 z dnia 12.02.2010 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 12:23:49, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 18/2010 z dnia 10.02.2010 r.

w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 10 lutego 2010 roku oraz 12 lutego 2010 roku rozpraw administracyjnych dotyczących uzgodnienia wysokości odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za działki przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów, położone w msc. Janik, Wymysłów, Boksycka, Kunów, gmina Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 12:08:27, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 10.02.2010 r.

w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kunów dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie na rok 2010 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 10:32:37, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 16/2010 z dnia 10.02.2010 r.

w sprawie przekazania na rzecz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie pozostałych środków trwałych 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 10:30:11, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 04.02.2010 r.

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 10:27:56, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 04.02.2010 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 10:25:14, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 01.02.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2010 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 10:23:47, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 26.01.2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 17/2 o pow. 1.2272ha położonej w Biechowie gm. Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 10:22:03, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 19.01.2010 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 29,8 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie, ul. Fabryczna 1 wydzierżawianego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Labolatorium Analiz Medycznych "ANAMED"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 10:17:34, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 19.01.2010 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 413,1 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie, ul. Fabryczna 1, wydzierżawianego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vitamed"s.c. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 10:13:47, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 19.01.2010 r.

w sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w msc. Kurzacze gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 10:09:07, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 12.01.2010 r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania o nazwie: utrzymanie czystości na terenie Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 10:06:30, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 12.01.2010 r.

w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimanazjum na terenie Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 10:04:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 12.01.2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 192/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31.12.2004 w sprawie Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 09:59:55, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 11.01.2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 395/1 o pow. 0.13 ha położonej w Nietulisku Małym 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 09:53:15 Informację zaktualizowano 2020-03-20 10:00:51, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 11.01.2010 r.

w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołów zdawczo - odbiorczych pomieszczeń w budynku administracyjno - ambulatoryjnym w Kunowie ul. Fabryczna 1, pomiędzy Gminą Kunów a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Vitamed"s.c. oraz pomiędzy Gminą Kunów a Laboratoriun Analitycznym "Anadmed" 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 09:50:25 Informację zaktualizowano 2020-03-20 10:00:41, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 07.01.2010 r.

w sprawie ogłoszenia warunków II ustnego przetargu nieograniczonego i obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 639 o pow. 0.0844ha położonej w Nietulisku Dużym 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 09:45:09 Informację zaktualizowano 2020-03-20 10:00:29, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 06.01.2010 r.

w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 14 stycznia 2010 r. negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów działek 262 i 304 położonych w miejscowości Kurzacze gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną oraz rozprawy administracyjnej mającej na celu ustalenie odszkodowania, za działki nr ewid. 201/4 o pow. 0,0213ha, 205/1 o pow. 0,0062ha, 113/9 o pow. 0,0017ha położone w msc. Kunów ul. Małachowska przyjęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 09:40:47 Informację zaktualizowano 2020-03-20 10:00:18, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 04.01.2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 09:28:52 Informację zaktualizowano 2020-03-20 10:00:08, wprowadzający: Paulina Ogłaza
wersja do druku