Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
° 2002r.
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r .
° 2014 r. - Kadencja 2014-2018
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2018 r. - Kadencja 2018 - 2023
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2010r. strona główna 

2010r.
Uchwała Nr LV/324/10
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na rok 2010. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 10:58:54 Informację zaktualizowano 2010-05-06 11:00:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V/13/10
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-06-10 12:26:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr I/1/10
w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Miejskiej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 11:57:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr I/2/10
w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 11:59:07 Informację zaktualizowano 2011-11-30 11:59:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr I/3/10
w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyboru na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 12:03:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr I/4/10
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 12:04:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr III/5/10
w sprawie: Wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 12:06:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr III/6/10
w sprawie : ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 12:07:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr III/7/10
w sprawie : określenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 12:14:22 Informację zaktualizowano 2011-11-30 12:15:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr III/8/10
w sprawie : ustalenia wynagrodzenia dla Bumistrza Miasta i Gminy w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 12:16:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr III/9/10
w sparwie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LXVI/430/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 12:19:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr III/10/10
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LXVI/432/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 12:21:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr III/11/10
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LXVI/431/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Miasta i Gminy Kunów. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 12:24:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr IV/12/10
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LV/324/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 12:45:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V/14/10
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na rok 2011 rok Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 12:49:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V/15/10
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LV/324/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 12:53:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V/16/10
w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 12:55:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V/17/10
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2011-2015 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:02:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V/18/10
w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres pięciu lat w dierżawę na rzecz Pocheć Józefa część gruntu będącego własnością Gminy Kunów o pow. 1500 m2 położonego w Prawęcinie i oznaczonego na planie jako działka nr 258/2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:05:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała V/19/10
w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres pięciu lat w dzierżawę na rzecz " RUCH" S.A. w Warszawie Świętokrzyskiemu Regionowi Sprzedaży z siedzibą w Masłowie Pierwszym część gruntu będącego własnością Gminy Kunów o pow. 9 m2 położonego w Kunowie przy ul. Kościuszki i oznaczonego na planie jako działka nr 1897/1 z przeznaczaniem na stały punkt handlowy - kiosk typu "Ruch" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:42:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V/21/10
w sprawie oddania w drodze bezprzewodowej na okres pięciu lat w dzierżawę na rzecz Beaty Myszkowskiej gruntu będącego własnością Gminy Kunów o pow. 45 m2 położonego w Kunowie i oznaczonego na planie jako działka nr 1271/2 z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej - kiosk spożywczo - przemysłowy Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 14:08:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V/21/10
w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres pięciu lat w dzierżawę na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Kunowie części gruntu będącego własnością Gminy Kunów położonego w Kunowie i oznaczonego na planie jako działka nr 1267/6 z przeznaczeniem pod lokalizację konteneru i pojemników do gromadzenia odpadów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 14:11:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V/22/10
w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres pięciu lat w dzierżawę na rzecz Marcina Myszkowskiego części gruntu będącego własnością Gminy Kunów o pow. 113 m2 położonego w Kunowie i oznaczonego na planie jako działka nr 1897/16 z przeznaczeniem pod lokalizację placu postojowego pod potrzeby samochodu ciężarowego z naczepą. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 14:15:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V/23/10
w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres 4 lat w dzierżawę na rzecz Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim części powierzchni użytkowej wielkości 27,6 m2 usytuowanej na I piętrze oraz 2,0 m2 usytuowanej na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska  45 b  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 14:22:21 Informację zaktualizowano 2011-11-30 14:25:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V/24/10
w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres 4 lat w dzierżawę na rzecz  P. Sylwii Różalskiej części powierzchni użytkowej wielkości 123,50 m2 usytuowanej na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45 b Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 14:28:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V/25/10
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 14:30:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V/26/10
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LV/324/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 14:33:59 Informację zaktualizowano 2011-11-30 14:35:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku