Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności strony internetowej
Koordynator do spraw dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie Przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie Przestrzenne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 07:36:02, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Legenda
 Do pobrania (*.jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 07:41:43, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Biechów
 Do pobrania (*.jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 07:42:52, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Boksycka
 Do pobrania (*.jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 07:55:50, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Chocimów
 Do pobrania (*.jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 08:00:26, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Doły Biskupie
 Do pobrania (*.jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 08:11:43 Informację zaktualizowano 2008-06-12 09:23:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Janik
 Do pobrania (*.jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 08:46:19, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Kolonia Inwalidzka
 Do pobrania (*.jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 08:47:43, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Kurzacze
 Do pobrania (*.jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 08:48:59, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Małe Jodło
 Do pobrania (*.jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 08:51:08, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Kunów (Miasto)
 Do pobrania (*.jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 08:53:04, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Miłkowska Karczma
 Do pobrania (*.jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 09:00:26, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Nietulisko Duże
 Do pobrania (*.jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 09:03:22, wprowadzający: Krzysztof Kędzierski
Bukowie
 Do pobrania (*.jpg)
Data wprowadzenia informacji 2008-06-12 09:33:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Kolonia Piaski
 Do pobrania(*.jpg)
Data wprowadzenia informacji 2008-06-12 09:34:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Nietulisko Małe
 Do pobrania (*.jpg)
Data wprowadzenia informacji 2008-06-12 09:35:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Prawęcin
 Do pobrania (*.jpg)
Data wprowadzenia informacji 2008-06-12 09:37:30 Informację zaktualizowano 2008-08-11 10:01:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Rudka
 Do pobrania (*.jpg)
Data wprowadzenia informacji 2008-06-12 09:39:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Udziców
 Do pobrania (*.jpg)
Data wprowadzenia informacji 2008-06-12 09:40:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Wymysłów
 Do pobrania (*.jpg)
Data wprowadzenia informacji 2008-06-12 09:43:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku