Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > 2011 r. strona główna 

2011 r.
Zarządzenie Nr 1/2011
W celu przeprowadzenie procedury naboru na obsługę Punktu Konsultacyjnego. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-09-13 13:44:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 2/2011
W sprawie zwołania zebrań wiejskich i osiedlowych na terenie miasta i gminy
Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-09-14 12:29:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 4/2011
w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-09-14 12:32:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 5/2011
Powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo odbiorczego
lokalu użytkowego W budynku Urzędu Miasta i Gminy W Kunowie
ul. Warszawska 45B pomiędzy P. Dominikiem Rola a Gminą Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-09-14 12:38:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 6/2011
w sprawie: zatwierdzenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-09-14 12:45:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 7/2011
w sprawie ustalenia i przyznania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w
Miłkowskiej Karczmie prowadzonej przez osobę fizyczną Panią Iwonę Pomykała. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-09-14 12:54:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 8/2011
w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznego Punktu Przedszkolnego w
Miłkowskiej Karczmie prowadzonego przez osobę fizyczną Panią Iwonę Pomykała Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 09:59:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 9/2011
W sprawie zlecenie realizacji zadania o nazwie: Utrzymanie czystości na terenie
Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 10:17:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 10/2011
w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych
i gimnazjum na terenie Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 10:27:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 11/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 10:31:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 12/2011
W sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej
nr 8 o pow: 0.06 ha położonej w Miłkowskiej Karczmie. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-09-19 13:12:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 13/2011
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-09-19 13:15:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 16/2011
W sprawie Powołania Komisji Przetargowej  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-09-19 13:53:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 17/2011
W sprawie: Powołania komisji do odbioru zadania pn: "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów". Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 07:31:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 18/2011
w sprawie: ustalenia opłat miesięcznych Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 08:19:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 19/2011

w  sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 08:22:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 20/2011

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 08:31:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 21/2011

w sprawie powierzenia realizacji zadania konserwacji budynku UMiG w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 08:47:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 22/2011

w sprawie: ustalenia stawki za centralne ogrzewanie dla lokali użytkowych oddanych w najem, położonych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 08:52:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 23/2011

w sprawie: zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Kunów dla Zakładu Gospodarki Komunalno- Mieszkaniowej w Kunowie w 2011roku.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 09:45:34 Informację zaktualizowano 2011-11-28 12:27:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 24/2011

W sprawie: zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kunów dla samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie na rok 2O11.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 09:57:39 Informację zaktualizowano 2012-03-21 08:38:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 25/2011

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 09:58:38 Informację zaktualizowano 2011-11-28 12:29:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 26/2011

W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2O11 r. zadań publicznych Gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 09:59:15 Informację zaktualizowano 2011-11-28 12:31:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 27/2011

w sprawie wprowadzenia: ,,Regulaminu udzielenia i realizacji zamówień w ramach projektu: uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski etap ll''

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 11:19:29 Informację zaktualizowano 2011-11-28 12:32:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 28/2011

w sprawie : ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierzawę gruntu komunalnego na terenie miasta i gminy Kunów z przeznaczeniem pod usytuowanie urządzeń reklamowo/ informacyjnych (tablic) .

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 11:20:45 Informację zaktualizowano 2011-11-28 12:33:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 29/2011

w sprawie : zmiany w zarządzeniu nr 151/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowię z dnia 25.08.2006r  oraz nr 39/2007 z dnia3 0.04.2007r.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 11:22:10 Informację zaktualizowano 2011-11-28 12:35:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 30/2011

w sprawie: wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty na wykonanie wznowieniem znaków granicznych usytuowania nieruchomości gruntowej połozonej w miejscowości Nietulisko Duże gm.Kunów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 639 o pow.0.0844ha wraz z utrwaleniem na gruncie punktów granicznych znakami granicznymi, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą KI1O/00049657/5.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 11:23:22 Informację zaktualizowano 2011-11-28 12:37:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 31/2011

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 11:24:55 Informację zaktualizowano 2011-11-28 12:38:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 32/2011

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 11:27:00 Informację zaktualizowano 2011-11-28 12:39:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 33/2011

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 11:28:37 Informację zaktualizowano 2011-11-28 12:40:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 34/2011

w sprawic:akceptacji wyboru oferly na wykoname wznowienia znakow granicznych usytuowania nieruchomości gruntowej połozonej w miejscowości Nietulisko Duze oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 639 o pow: 0.0844ha wraz z utrwaleniem na gruncie punktów granicznych znakami granicznymi.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 11:30:02 Informację zaktualizowano 2011-11-28 12:44:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 35/2011

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011

 zarz35_11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 11:30:55 Informację zaktualizowano 2011-11-28 12:48:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 36/2011

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 11:32:07 Informację zaktualizowano 2011-11-28 12:56:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 37/2011

w sprawie: Powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. " Zaprojektowanie, wykonanie modernizacji i rozbudowy oraz konserwacji oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Kunów"

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 11:32:39 Informację zaktualizowano 2011-11-28 13:04:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 38/2011

w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości budynkowej położonej w Kunowie przy ul. ostrowieckiej 7 stanowiącej własność Pana Mirosław Fudalej

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 11:33:49 Informację zaktualizowano 2011-11-28 13:06:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 39/2011

W sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na adaptacji pomieszczeństołówki Gimnazjum w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 11:34:33 Informację zaktualizowano 2011-11-28 13:09:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 40/2011

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 11:35:38 Informację zaktualizowano 2011-11-28 13:11:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 41/2011

w sprawie Powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo -odbiorczego lokalu użytkowego W budynku Stołówki przy Gimnazjum W Kunowie ul.Fabryczna1, pomiędzy Gminą Kunow a P. Magdaleną Piłat.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 11:36:17 Informację zaktualizowano 2011-11-28 13:13:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 42/2011

w sprawie : ustalenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 11:37:22 Informację zaktualizowano 2011-11-28 13:19:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 43/2011

w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Nietulisku Dużym Z przeznaczeniem na uprawę warzyw, uprawy rolne lub inne wskazane przez oferentów oraz na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku świetlicy w miejscowości Kolonia Piaski na okres trzech lat z przeznaczeniem na cele usługowo- handlowe

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 11:38:33 Informację zaktualizowano 2011-11-28 13:22:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 44/2011

w sprawie powołania Komisji ds. Nagród

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 11:39:48 Informację zaktualizowano 2011-11-28 13:25:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 45/2011

W sprawie: zasad prowadzenia ewidencji zaangażowania wydatków budzetowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 11:42:19 Informację zaktualizowano 2011-11-28 13:28:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 46/2011

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 11:43:47 Informację zaktualizowano 2011-11-28 13:29:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 47/2011

w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia W dniu 3 marca 2011r rozpraw administracyjnych dotyczących uzgodnienia wysokości odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za działki przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów, połozone W msc. Janik, Wymysłow, Miłkowska Karczma, Kolonia lnwalidzka , gmina Kunow

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 11:46:42 Informację zaktualizowano 2011-11-28 13:34:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 48/2011

w sprawie przyznania wyróżnienia dla szczególnie uzdolnionego sportowca

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 11:49:04 Informację zaktualizowano 2011-11-28 13:34:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 49/2011

w sprawie: Powołania Komisji Pzetargowej Działając  na podstawie  § 3 ust.  3 Zarządzenia Nr 92/04 Burmistza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31.08.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy, zwanego dalej ,,zarządzeniem''

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 11:49:58 Informację zaktualizowano 2011-11-28 13:36:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 50/2011

w sprawie: realizacji Uchwały Nr v/17/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.12.2010 . w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2011-2015.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 11:54:13 Informację zaktualizowano 2011-11-28 13:43:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 51/2011
W sprawie powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 11:58:12 Informację zaktualizowano 2011-11-29 08:19:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 52/2011
w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert w dniu 10.03.2011 mającej na celu  wybó rzeczoznawcy majątkowego do określenia wartości rynkowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji nr 274/4 o pow. 0.0342 ha położonej w Nietulisku Dużym. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 12:03:22 Informację zaktualizowano 2011-11-29 08:27:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 53/2011
W sprawie ustalenia stawki czynsu za oddanie w dzierżawę grunty komunalne - zabudowane na terenie Miasta i Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 12:13:25 Informację zaktualizowano 2011-11-29 09:30:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 54/2011
W sprawie powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych Gminy Kunów oraz określenia prac tej komisji Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 12:18:17 Informację zaktualizowano 2011-11-29 09:32:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 55/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na 2011r. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 12:21:00 Informację zaktualizowano 2011-11-29 10:16:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 56/2011
W sprawie akceptacji wzboru wzkonawcy, rzeczoznawcy majątkowego do wykonania operatu szacunkowego obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji nr 247/4o pow. 0.0342ha położoną w Nietulisku Dużym Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 12:21:56 Informację zaktualizowano 2011-11-29 10:47:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 57/2011

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 10:55:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 58/2011
W sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Wspólnoty Gruntowej miasta Kunowa Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 10:58:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 59/2011
W sprawie zlecenia kontroli w zakresie udzielonej dotacji  z budżetu Gminy Kunów dla Ludowego Klubu Sportowego "Stal" w  Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 11:01:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 60/2011
W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie : " Transport i niwelacja kruszywem i szlaką wraz z naprawą na drogach gminnych Gminy Kunów" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 11:04:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 61/2011
W sprawie zmian w budżecie Gminy Kunów na 2011 r. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 11:07:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 62/2011

w sprawie wprowadzenia: zasad dokonywania na rzecz Gminy Kunów zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane W sprawach zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych wartość 14.000 euro

 
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 11:10:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 63/2011
W sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 31 marca 2011 r. w zakresie wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 686/2 o pow. 5,55 ha położonej w Nietulisku Dużym z przeznaczeniem pod uprawy rolne na rzecz Pana Łukawskiego Szczepana zam. Kunów ul. Kolejowa 5  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 11:26:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 64/2011
W sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 31 marca 2011 r. w zakresie wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1179/2 o pow. 0,53 ha położonej w Nietulisku Dużym z przeznaczeniem pod uprawy rolne na rzecz Pani Teresy Hyla Tokarskiej zam. Nietulisko Duże 83. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 11:28:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 65/2011
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu plastycznego pn." Hałasnasz wróg" na szczeblu gminnym Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 11:31:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 66/2011
W sprawie zmian w budżecie Gminy Kunów na 2011r. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 11:33:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 67/2011
W sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 07.04.2011 r. dotyczącego wynajmu lokalu użytkowego o pow. 35,01 m2 położonego w miejscowości Kolonia Piaski gm.Kunów znajdującego się w świetlicy z przeznaczeniem na sklep spożywczo-przemysłowy n arzecz P. Gębury Kaziemierza Zbiegniewa zam. Staw Kunowski ul.Długa 107 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 11:40:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 68/2011
W sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia  w dniu 14 kwietnia 2011r. negocacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Boksycka  gmina Kunów, zajętych wybudowana drogą gminną Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 11:58:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 69/2011
W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nietulisku Małym" - wycinka drzew pod kanalizacje.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 12:04:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 72/2011
W sprawie utworzenia funduszu nagród na 2011 r. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 12:53:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 73/2011
W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości grunowej położonej w  msc. Boksycka  gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą Gminną. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 13:03:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 74/2011
W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości grunowej położonej w  msc. Boksycka  gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą Gminną. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 13:06:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 75/2011
W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości grunowej położonej w  msc. Boksycka  gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą Gminną. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 13:11:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 76/2011
W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości grunowej położonej w  msc. Boksycka  gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą Gminną. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 13:14:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 77/2011
W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości grunowej położonej w  msc. Boksycka  gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą Gminną. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 13:44:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 78/2011
W sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości grunowej położonej w  msc. Boksycka  gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą Gminną. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 13:45:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 79/2011
W sprawie przeprowadzenia manewrów gotowości i sprawności bojowej członków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej  z terenu Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 13:48:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 80/2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kunów na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 13:49:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 70/2011
W sprawie prowadzenia wyodrębionej ewidencji księgowej projektu  pn. "Budowa drogi gminnej w msc. Rudka na długości 920mb".  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 10:08:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 71/2011

w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe-Nietulisko Duże w gminie Kunów"

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 10:09:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 81/2011
W sprawie otwartego  konkursu ofert  na realizacje  w 2011 r.  zadań publicznych Gminy Kunów   Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 10:25:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 82/2011
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości budynkowej położonej w Kunowie przy ul. Kolejowej stanowiącej własność BPR Sp z o.o. reprezentowanaj przez pana Mirosława Szumlińskiego  z siedzibą : 02-859 Warszawa, ul. Głuszca 4. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 10:46:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 83/2011
W sprawie przekazania na rzecz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie pozostałych środków trwałych Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 11:21:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 84/2011
W sprawie zmian w budżecie Gminy Kunów na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 11:30:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 85/2011
W sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr. 8 o pow.: 0.06 ha położonej w Miłkowskiej Karczmie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 11:51:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 86/2011
W sprawie Powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 11:56:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 87/2011
W sprawie powierzenia realizacji zadania utzrymania terenów zielonych na terenie Gminy Kunów w okresie maj - październik 2011r. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 12:11:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 89/2011
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 12:29:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 90/2011
W sprawie przekazania na rzecz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie pozostałych środków trwałych Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 12:35:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 91/2011
Ws prawie powołania komisji likwidacyjnej zużytego wyposażenia w Urzędzie Miasta  i Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 12:43:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 92/2011
w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie : Renowacja rowu w ul. Strumyk związanego z realizacją" Odtworzenia starego ukladu urbanistycznego w zagospodarowaniu zieleńca rynkowego Plac Wolności - podgórze w Kunowie"  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 12:52:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 93/2011
w sprawie przeprowadzenia inwenataryzacji  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:30:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 94/2011
W sprawie zmian w budżecie Gminy Kunów na rok 2011.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:40:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 95/2011
W sprawie przyznania nagrody oraz wyróżnień dla zespołu sportowców Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:45:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 96/2011
W sprawie przeprowadzenia kontroli podmiotów, które uzyskały dotację na realizację zadań publicznych w 2011 roku.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 14:00:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 97/2011
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn " Remont drogi dojazdowej wewnętrznej na działkach nr 30895,308/83, 308/55 w Kunowie" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 14:02:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 98/2011
W sprawie zmian w budżecie Gminy Kunów na rok 2011. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 14:19:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 99/2011
W sprawie zmian budżetu Gminy Kunów na 2011 rok. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 14:20:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 100/2011
W sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 4/07 Burmistrza  Miasta i Gminy w Kunowie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminia Kunów.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 14:28:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 101/2011
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości gruntowej położonej w Kolonii Piaski stanowiącej własność Pana Ignacego Haraźnego  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 08:29:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 102/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 08:33:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 103/2011
W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie " wykonanie przekładki sieci wodociągowej PCV 160 w ul. Langiewicza w Kunowie" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 08:37:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 104/2011
W sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najpiękniejsza posesja w gminie" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 08:48:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 105/2011
W sprawie powołania komisji do określenia powierzchni użytkowej pomieszczeń w budynku szkolnym w Dołach Biskupich przeznaczonych do użyczenia na rzecz Pani Ewy Piętowskiej, przejmującej prowadzenie szkoły od dnia 01 września 2011 roku. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 08:54:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 106/2011
W sprawie powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 08:59:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 107/2011
W sprawie zmian w budżecie giny Kunów na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 09:01:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 108/2011
W sprawie powołania koisji do odbioru zadania pn: "Dostawa i montaż cyfrowej centrali telefonicznej firmy PLATAN typu Optima opcja 40 linii wewnętrznych z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem stanowiącym jej wyposażenie, dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie". Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 09:08:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 109/2011
 W sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 09:11:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 110/2011
W sprawie zlecenia dokonania  kontroli w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kunowie w zkresie prawidłowości i terminowości pobierania, rozliczania i odprowaenia opłat za świadczone usługi opiekuńcze w latach 2009-2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 09:17:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 111/2011
W sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznego Przedszkola w Miłkowskiej Karczmie, prowadzonego przez osobę publiczną Panią Iwonę Pomykała. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 09:24:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 113/2011
W sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 110/11 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 20.06.2011r. W sprawie zlecenia dokonania  kontroli w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kunowie w zkresie prawidłowości i terminowości pobierania, rozliczania i odprowaenia opłat za świadczone usługi opiekuńcze w latach 2009-2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 09:29:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 114/2011
W sprawie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bukowie i Okolic Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 09:32:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 116/2011
W sprawie powołąnia komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości rolnej  położonej w Udzicowie należącej do Pani Jadwigi Mikos Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 09:48:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 118/2011
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 09:50:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 119/2011

W sprawie zwołania zebrania wiejskiego wsi Boksycka w celu wyboru sołtysa

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 10:23:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 120/2011
W sprawie powołania zespołu do opracowania dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Kunów regularną komunikacją zbiorową autobusami Przewoźnika na określonych trasach i w określonych godzinach. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 10:41:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 122/2011

W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie " Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie gminy Kunów".

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 11:14:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 123/2011
W sprawie powołąnia komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 11:39:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 124/2011
W sprawi powoania komisji do odbioru zadania pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Rudka" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 12:33:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 125/2011
W sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 14 lipca  2011r. rozpraw administracyjnych dotyczących uzgodnienia wysokości odszkodowania narzecz byłych włąścicieli za działki przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów, położone w msc. Janik, Wymysłów, Miłkowska Karczma, Rudkla Gmina Kunów.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 12:46:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 126/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na 2011 rok Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 13:00:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 127/2011
W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 14:21:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 129/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 09:03:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 130/2011

W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem realizacji działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2011-2015

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 09:18:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 131/2011
W sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011 na terenie Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 09:47:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 132/2011
W sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłymbudynkiem szkolnym oznaczonej nr. działki 369/1 o pow: 2,3231 ha, położonej w Chocimowie gm. Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 10:15:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 134/2011

w sprawie: planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 12:08:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 135/2011
W sprawie upoważnienia Zastępcy Skarbnika Gminy do podpisywania decyzji administracyjnych i pism Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 12:49:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 136/2011
W sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr15/11 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12.01.2011 roku w sprawie : zasad przekazania i rozliczenia dotacji celowej na inwestycje z Budżetu Gminy Kunów dla Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie w 2011 roku. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:32:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 137/2011

w sprawie: planu finansorvego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 09:37:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 138/2011
W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: " Remont drogi gminnej wraz z przebudową wodociągu na ul. Szkolnej w Kunowie" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 09:47:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 139/2011
W sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 09:53:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 140/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 09:56:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 141/2011
W sprawie zmian w palnie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 10:12:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 142/2011
W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarze dotkniętym klęską deszczu nawalnego w dniach 28-31 lipca 2011 roku. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 10:15:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 143/2011
W sprawie powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 10:16:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 144/2011
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 10:17:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 145/2011
W sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 10:31:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 146/2011
W sprawie powołania konisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej nieruchomości budynkowej położonej w miejscowości Rudka 4 stanowiącej własność  Państwa Kurek Czesław i Krystyna Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 11:45:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 147/2011
W sprawie powołania kimisji do odbioru zadania pn: Ułożenie kostki na chodniku, wjeździe oraz schodach do budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowskiej Karczmie". Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:11:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 148/2011
 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:18:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 148/2011

W sprawie zmian w budżecie gminy Kunó na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:20:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 149/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:22:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 150/2011

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 08:34:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 151/2011
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 08:38:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 152/2011
W spraiwe powołania komisji przetargowej  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 09:03:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 153/2011
W sprawie zmian w budżecie giny na rok 2011  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 09:04:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 154/2011
W sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 09:27:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 155/2011
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 09:46:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 157/2011
W sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 09:51:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 158/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 09:52:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 159/2011
W sprawie zian w budżecie gminy Kunów na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 09:56:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 160/2011

W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Kunów na rok 2011.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 10:42:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 161/2011
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: "Remont budynku miejsko-gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie "  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 10:44:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 162/2011

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: 1. "Naprawa odwodnienia na drodze gminnej Bukowie - Kozianka w gm. Kunów",  2.  " Remont drogi gminnej nr 001370T Prawęcin Dolny do drogi Kunów Chocimów o dł: 0,320 mb" 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 11:00:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 163/2011
W sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 8 o pow: 0.06 ha położonej w Miłkowskiej Karczmie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 11:34:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 164/2011
W sprawie przeprowadzenia manewrów gotowości i sprawności bojowej członków  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 11:41:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 165/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 11:44:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 166/2011

W sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 12:23:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 167/2011
W sprawie wyznaczenia osób do składów obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy w Kunowie w wyborach do Sejmu RP i Senatu  RP  wyznaczonych na dzień 9 października 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 12:25:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 168/2011
W sprawie przekazania i rozliczenia dotacji celowej na inwestycje z budżetu Gminy Kunów - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2011r. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 12:48:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 169/2011
W sprawie  wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 07.05.2010 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 13:28:31 Informację zaktualizowano 2011-12-06 14:52:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 170/2011
W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych oraz koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi wyborów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 15:02:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 171/2011
W sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 08:54:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 173/2011
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 08:56:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 174/2011
w sprawie : powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 09:03:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 175/2011

W sprawle: zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 09:39:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 176/2011

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzęclu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 09:42:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 177/2011
W sprawie wyznaczenia biegłego do prac w komisji przetargowej w ramach projektu " e-Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 09:45:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 178/2011
W sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 09:52:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 179/2011

W sprawie: instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 10:18:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 180/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 10:18:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 181/2011
W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2011  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 10:34:49 Informację zaktualizowano 2011-12-07 11:33:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 182/2011
W sprawie powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 11:35:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 183/2011
W sprawie powołania komisji  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 11:36:22 Informację zaktualizowano 2011-12-07 11:37:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 184/2011
W sprawie powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 11:38:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 185/2011
W sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 11:40:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 186/2011
W sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 12:00:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 187/2011
W sprawie powołania komisji do spodządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu użytkowego o pow: 137,3 m2 położonego w budynku Gminzjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 pomiędzy spadkobiercami P. Aliny Patrzałek-Dzioba a Gminą Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 12:13:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 188/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 12:21:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 189/2011
W sprawie zmian w palnie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 13:12:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 190/2011
W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie : "Budowa obiektów sportowych - Moje Boisko ORLIK 2012 - Zagospodarowanie terenu przyległego"   Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 13:59:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 191/2011
W sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 247/4 o pow: 0,0342 ha położonej w Nietulisku Dużm gm. Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 14:02:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 192/2011

Ws prawie powołania komisji do przeprowadzenia  przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położnonych w miejscowościach:


- Biechów - działki nr 17/2 o pow. 1.2272 ha i nr 20/3 o pow. 1.7208


- Kolonia Piaski - działka nr 176 o pow. 1.31 ha

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 08:50:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 193/2011
W sprawie powołania komisji do odbioru zadania  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 08:54:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 194/2011
W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie " Dowóz kruszywa drogowego na drogi gminne na terenie Gminy Kunów" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 09:28:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 195/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 09:46:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 196/2011
W sprawie powołania komisji do odbioru zadania Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 10:01:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 197/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 10:05:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 198/2011
W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2011  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 11:21:23 Informację zaktualizowano 2011-12-12 08:03:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 199/2011
W sprawie zmian w palanch finansowych jednostek budżetowych Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 11:45:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 200/2011
W sprawie powołania komisji do odbioru zadania  pn. "Zabezpieczenie  pokrycia dachu budynku remizy OSP w Kunowie". Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 11:48:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 201/2011
W sprawie powołania komisji do odbioru zadania Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 11:55:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 203/2011
W sprawie powołania komisji do odbioru zadania Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 10:07:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 204/2011
W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 08:09:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 205/2011

W sprawie zmian w zarządzeniu nr 151/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 25.08.2006r. oraz Nr 73/2007 z dnia 21.06.2007r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 08:32:36 Informację zaktualizowano 2019-12-18 12:36:21, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zarządzenie Nr 206/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 08:36:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 207/2011
W sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdów rodziców, opiekunów lub opiekunó prawnych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 09:13:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 208/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 09:23:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 209/2011
W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2011  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 10:21:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 210/2011
W sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn: " Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu " Moje Boisko - Orlik 2012" w Kunowie" . Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 10:29:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 211/2011
W sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 369/1  o pow: 2.3231 ha położonej w Chocimowie gm. Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 10:33:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 214/2011
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Kunów na lata 2012-2020 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 14:05:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 215/2011
W sprawie projektu budżetu gminy Kunów na rok 2012. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 14:09:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 216/2011
W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie " budowa kanalizacji sanitarnej Kunów-Rudka"  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 14:30:42 Informację zaktualizowano 2011-12-30 09:01:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 217/2011
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: "Remont drogi dojazdowej do pól - ul. Kościuszki w Kunowie" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 14:43:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 218/2011
W sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert  w dniu 15 listopada 2011r. , mających na celu wybór rzeczoznawcy majątkowego do wykonania wyceny nieruchomości jako środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości / budynki OSP w Nietulisku Dużym i Dołach Biskupich oraz budynku gospodarczego przy szkole w Dołach Biskupich/ oraz określenie wartości rynkowej jedenastu nieruchomości gruntowych z terenu gminy Kunów przewidzianych do wykupu pod budowę pompowni ścieków. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-13 08:59:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 219/2011
W sprawie akceptacji wyboru przez komisję w dniu 15 listopada 2011 r. rzeczoznawcy majątkowego do wykonania operatów szacunkowych określających wartość rynkową jedenastu działek z terenu gminy Kunów pod budowę pompowni  ścieków oraz wykonanie wyceny środków trwałych  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-13 12:43:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 220/2011
W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 08.11. 2011 r. Rep. "A" Nr 2885/2011  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-14 12:01:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 221/2011

W sprawie przyznania nagrody oraz wyróżnień dla zespołu sportowców. 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-14 12:05:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 222/2011
W sprawie powołania komisji do odbioru zadania Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-14 12:10:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 223/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na 2011 rok Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-14 12:11:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 224/2011
W sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-14 12:13:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 226/2011
W sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-15 08:14:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 227/2011
W sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: "Budowa obiektów sportowych - MOJE BOISKO ORLIK 2012 - Wycinka drzew - zgodnie z pozwoleniem". Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-15 08:17:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 229/2011
W sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 24 listopada 2011r. w zakresie wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-15 08:20:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 88/2011
 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-30 10:38:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 112/2011
W sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-30 10:42:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 115/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-30 10:45:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 117/2011

w sprawie: szczegółowych zasad gospodarki finansowej gminnych jednostek budzetowych w zakresie trybu pobierania dochodow i dokonywania wydatków w ramach budżetu gminy

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-30 10:49:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 121/2011

w sprawie: powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-30 10:50:12 Informację zaktualizowano 2012-01-03 14:07:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 133/2011

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2011

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-30 10:52:14 Informację zaktualizowano 2012-01-03 14:08:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 14/2011

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

Regulamin wykres (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-12 10:29:17 Informację zaktualizowano 2013-11-12 10:31:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku