Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > 2012 r. strona główna 

2012 r.
Zarządzenie Nr 1/2012
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Kunowie  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:20:49 Informację zaktualizowano 2012-11-14 12:26:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 2/2012
w sprawie zatwierdzenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:22:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 3/2012
w sprawie planu finansowego UMIG w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:23:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 4/2012
w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla PSP prowadzonych przez osoby fizyczne Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:24:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 5/2012
w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kunów dla MGBP w Kunowie na rok 2012. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:25:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 6/2012
w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla PPP w Miłkowskiej Karczmie, prowadzonego przez osobę fizyczną Panią Iwonę Pomykała Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:27:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 7/2012
w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Kunów dla ZGKM w Kunowie w 2012 r. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:28:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 8/2012
w sprawie ustalenia warunków i powołania komisjii przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 247/4 o pow 0.0342 ha położonej w Nietulisku Dużym gm Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:30:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 9/2012
w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:32:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 10/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:32:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 11/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMIG w Kunowie na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:34:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 12/2012
w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu "e - swiętokrzyskie RII JST" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:36:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 13/2012
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:38:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 14/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:39:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 15/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:39:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 16/2012
w sprawie ustalenia opłat miesięcznych Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:40:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 17/2012
w sprawie ustalenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 2012 - 2014 r. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:41:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 18/2012
w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 24 stycznia 2012 r. negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Boksycka, zajętych wybudowaną drogą gminną Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:46:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 19/2012
w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 25 stycznia 2012 r. negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Janik, Kunów ul. Iłżecka Chocimów, zajętych wybudowaną drogą gminną  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:46:52 Informację zaktualizowano 2012-09-25 14:47:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 20/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMIG w Kunowie na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:49:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 21/2012
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych Gminy  Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:51:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 22/2012
w prawie powierzenia realizacji zadania konserwacji budynku UMIG w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:52:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 24/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym UMIG w Kunowie na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:55:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 25/2012
w sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 130/1, 132/1, 134/1 i 137/1, położonej w msc Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-26 09:39:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie nr 26/2012
w sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 231/1, położonej w msc Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-26 09:40:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie nr 27/2012
w sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 70/3, położonej w msc Kunów ul. Iłżecka gmina Kunów, przewidzianej do zajęcia pod drogę gminną - dojazdową Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-26 09:43:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 28/2012
w sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 1029/5, położonej w msc Janik gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-26 10:33:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 29/2012
w sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 154/1, położonej w msc Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-26 10:35:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 30/2012
w sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 275/1 i 275/2, położonej w msc Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-26 10:36:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 31/2012
w sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 252/14, położonej w msc Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-26 10:37:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 32/2012
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale oddane w najem położone w budynku UMIG w Kunowie, MGBP w Kunowie, Gimnazjum w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-26 10:39:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 33/2012
w sprawie ustalenia stawek czynszu za oddane w dzierżawę grunty komunalne na terenie miasta i gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-26 10:41:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 34/2012
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Kunów z przeznaczeniem pod budowę pompowni ścieków niezbędnych do realizacji inwestycji pn. budowa kanalizacji sanitarnej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-26 10:43:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 35/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-26 10:44:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 36/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2012 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-26 10:47:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 37/2012
w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 413,1 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie, ul. Fabryczna 1 wydzierżawionego przez NZOZ "Vitamed" s.c Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-26 10:55:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 38/2012
w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 77,2 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie, ul. Fabryczna 3 wydzierżawionego przez P.Bożenę Gębusia Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-26 10:57:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 40/2012
w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla najemcy lokalu użytkowego o powierzchni 2,00 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie, ul. Fabryczna 1 wynajmowanego przez Indywidualny Specjalistyczny Gabinet Medycyny Pracy Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-26 11:00:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 41/2012
w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla najemcy lokalu użytkowego o powierzchni 10,00 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie, ul. Fabryczna 1 wynajmowanego przez Ośrodek Leczniczo - Profilaktycznym "Promed" Spółka Lekarska Suda i Partnerzy Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-26 11:02:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 42/2012
w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem PZOZ w kunowie, lokalu użytkowanego usytuowanego w budynku administracyjno - ambulatoryjnym w kunowie wydzierżawionego przez NZOZ "Vitamed" s.c oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni gazowej w Kunowie.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-16 11:03:22 Informację zaktualizowano 2012-11-20 08:48:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 43/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-16 11:06:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 44/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-16 11:09:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 45/2012
w sprawie powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-16 11:11:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 46/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-16 11:12:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 47/2012
w sprawie powołania komisji do przyjęcia dokumentacji podatkowej - Lotnisko Kielce Spółka z.o.o przekazywanej przez Gminę Masłów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-16 11:14:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 48/2012
w sprawie zlecenia realizacji zadania o nazwie : utzrymanie czystości na terenie Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-16 11:15:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 49/2012
w sprawie wyłączenia członków z prac Komisji Oceniającej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 15.02.2012 r. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-16 11:18:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 50/2012
w sprawie zmiany zarządzenia nr 102/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 20.08.2008 r. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-16 11:20:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 51/2012
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-16 11:22:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 52/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-16 11:23:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 53/2012
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2012  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-16 11:25:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 54/2012
w sprawie wprowadzenia identyfikatorów dla pracowników urzędu Miasta i Gminy w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-16 11:26:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 55/2012
w sprawie akceptacji przeprowadzonych przez komisję w dniu 29 lutego 2012 r. rokowań dotyczących określenia warunków zakupu Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-16 11:28:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 56/2012
w sprawie wyboru podmiotów. które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz wysokości tej dotacji Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-16 11:30:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 57/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-16 11:31:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 58/2012
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-16 11:34:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 59/2012
w sprawie powołania Komisji ds. wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-16 11:35:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 60/2012
w sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-16 11:36:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 61/2012
w sprawie akceptacji warunków nabycia, ustalonych przez komisję negocjacyjną w dniu 12 marca 2012 r. w UMiG Kunów na okoliczność zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej, zabudowanej przez gminę przepompownią ścieków, oznaczonej w ewidencji nr działki 208/11 o pow. 0,0106 ha z obrębu Rudka gm. Kunów do realizacji celu publicznego z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 09:49:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 62/2012
w sprawie akceptacji warunków nabycia, ustalonych przez komisję negocjacyjną w dniu 12 marca 2012 r. w UMiG Kunów na okoliczność zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej, zabudowanej przez gminę przepompownią ścieków, oznaczonej w ewidencji nr działki 87/1 o pow. 0,0085 ha z obrębu Rudka gm. Kunów do realizacji celu publicznego z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 09:50:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 63/2012
w sprawie akceptacji warunków nabycia, ustalonych przez komisję negocjacyjną w dniu 12 marca 2012 r. w UMiG Kunów na okoliczność zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej, zabudowanej przez gminę przepompownią ścieków, oznaczonej w ewidencji nr działki 106/1 o pow. 0,0640 ha z obrębu Rudka gm. Kunów do realizacji celu publicznego z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 09:51:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 64/2012
w sprawie wyznaczenia składu komisji do przeprowadzenia w dniu 23 kwietnia 2012 r. przetargu na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku remizy OSP Prawęcin z przeznaczeniem na sklep spożywczo - przemysłowy, rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania o cenę w przedmiocie wykonania rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi jako działki nr 566 i nr 567 położonymi w Janiku oraz wybór oferty określającej wartość nieruchomości do aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 09:58:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 65/2012
w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową w dniu 22 marca 2012 r. w UMiG Kunów na okoliczność sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji nr działki 247/4 o pow. 0.0342 ha obrębu Nietulisko Duże gm. Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 10:01:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 66/2012
w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 27 marca 2012 r. przetragu nieograniczonego na wynajem lokalu przeznaczonego na aptekę - składającego się z 14 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 136,55 m2, usytuowanego na parterze w budynku Stołówki przy Gimnazjum w Kunowie ul Fabryczna 3 na okres 3 lat Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 10:04:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 67/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 10:05:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 68/2012
w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 28 marca 2012 r negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kunów ul. Iłżecka, Janik ul. Prosta gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 10:15:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 69/2012
w sprawie akceptacji wyników przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu przeznaczonego na aptekę - składającego się z 14 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 136,55 m2 usytuowanego na parterze w budynku Stołówki przy Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 3, przeprowadzonego dnia 27 marca 2012 r. przez komisję przetragową Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 11:06:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 70/2012
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określjącego warunki przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie miasta i gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 11:10:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 71/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 11:12:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 72/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 11:14:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 73/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 11:16:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 74/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 12:32:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 75/2012
w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie " Naprawa mostu drewnianego na rzece Świślina w miejscowości Nietulisko Małe" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 12:33:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 76/2012
w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie " Transport i niwelacja kruszywem i szlaką wraz z naprawą na drogach gminnych Gminy Kunów" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 12:35:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 77/2012
w sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 657/1 położonej w msc. Janik ul.Prosta gmina Kunów, przewidzianej do zajęcia pod drogę gminną - dojazdową Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 12:38:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 78/2012
w sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 678/5 położonej w msc. Janik ul.Prosta gmina Kunów, przewidzianej do zajęcia pod drogę gminną - dojazdową Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 12:39:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 79/2012
w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinsowania ze środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie miasta i gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 12:42:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 80/2012
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn " Remont pomieszczeń Sali Konferyncyjnej i ciągów komunikacyjnych dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 12:44:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 81/2012
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin i pomiaru gruntu zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej w postaci kopalni piachu złoże " Nietulisko Duże 2" i " Nietulisko Duże 3" położonej we wsi Nietulisko Duże Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 12:46:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 82/2012
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu plastycznego pn. " Piękno oraz walory przyrodnicze regionu świętokrzyskiego" na szczeblu gminnym. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 12:48:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 83/2012
w sprawie zmian w budżcie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 12:49:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 84/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 12:56:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 85/2012
w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetragu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 369/1 o pow. 2.3231 ha położonej w Chocimowie gm. Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 12:58:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 86/2012
w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie : Likwidacji kolizji rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w Rudce na działkach 187/7 i 189/9 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 11:25:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 87/2012
w sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 11:26:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 88/2012
w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 23.04.2012 r. dotyczącego wynajmu lokalu użytkowego o pow. 35,00 m2 położonego w miejscowości Prawęcin gm. Kunów znajdującego się w budynku remizy OSP Prawęcin z przeznaczeniem na sklep spożywczo - przemysłowy na rzecz p. Mileny Wdowczyk zam. Prawęcin 25. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 11:43:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 89/2012
w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 23.04.2012 r. dotyczącego rozpatrzenia ofert na wykonanie w trybie ustawy Prawo geodezyjno - kartograficzne rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Janik gm. Kunów woj. świętokrzyskie tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 567, a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 566, działki stanowią własność osób fizycznych. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 11:47:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 90/2012
w sprawie akceptacji wyboru ofert rozpatrzonych przez komisję przetargową w dniu 23.04.2012 r. dotyczących wykonania operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 11:50:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 91/2012
w sprawie akceptacji wyboru ofert rozpatrzonych przez komisję przetargową w dniu 23.04.2012 r. dotyczących wykonania operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości oznaczonej numerem działki 1310 o pow. 0,30 ha, położonej w miejscowości Nietulisko Duże, gmina Kunów, przeznaczonej do sprzedaży. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 11:52:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 92/2012
w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2012. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 11:53:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 93/2012
w sprawie powołania komisji do przeprowadenia w dniu 25 kwietnia 2012 r. rozpraw administracyjnych dotyczących uzgodnienia wysokości odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za działki przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów, położone w msc. Janik, Boksycka, Wymysłów, gmina Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 11:56:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 94/2012
w sprawie przeprowadzenia manewrów gotowości i sprawności bojowej członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 11:58:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 95/2012
w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 26 kwietnia 2012 r. rozpraw administracyjnych dotyczących uzgodnienia wysokości odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za działki przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów, położone w msc. Kunów, MIłkowska Karczma, Wymysłów, Janik, gmina Kunów  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 11:59:22 Informację zaktualizowano 2012-11-14 12:04:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 96/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:06:47 Informację zaktualizowano 2012-11-14 12:07:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 97/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:08:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 98/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:11:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 99/2012
w sprawie określenia terminu rozliczenia delegacji służbowych przez pracowników UMiG w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:15:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 100/2012
w sprawie ustalenia opłat za sporządzenie kopii dokumentów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:16:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 101/2012
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nietulisku Małym stanowiącej własność Gold Max Sp. z.o.o Krzeczyn 52 E, 56-400 Oleśnica  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:22:00 Informację zaktualizowano 2012-11-14 12:23:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 102/2012
w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie " Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Kunów w okresie maj - październik 2012 rok" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:24:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 103/2012
w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie " Bieżące utzrymanie dróg gminnych Gminy Kunów" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:26:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 104/2012
w sprawie powołania zespołu do przeglądu stanu technicznego placów zabaw na terenie Gminy Kunów będących w jej zarządzie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:28:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 105/2012
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kunowie przy ul. Prostej znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Państwa Gardynik Konrad i Teresa zam. 27-400 Ostrowiec Św., Szewna ul. Zarzecze 27 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:31:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 106/2012
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości budynkowej położonej w Kunowie przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność "Agroplastmet" Sp.z.o.o z siedzibą 27-415 Kunów ul. Fabryczna 1  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:33:48 Informację zaktualizowano 2012-11-14 12:36:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 107/2012
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kunowie przy ul. Kolejowej znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Pana Sarna Dariusz zam. 27-400 Ostrowiec Św, Os. Stawki 15/1 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:35:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 108/2012
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin budynków w Kunowie przy ul. Kolejowej znajdującej się we własności Pani Sarna Weronika zam. 27-400 Ostrowiec Św., Os. Stawki 15/1 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:38:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 109/2012
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kunowie przy ul. Kolejowej znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Pani Sarna Edyta zam. 27-400 Ostrowiec Św, Os. Stawki 15/1  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:40:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 110/2012
w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Ziemi Janickiej "Zgoda" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:41:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 111/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12 stycznia 2011 roku Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:43:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 112/2012
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Masłowie Pierwszym przy ul. Jana Pawła II 9 stanowiącej własność Lotnisko Kielce Sp. z.o.o Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:45:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 113/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 12:46:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 114/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 13:26:33 Informację zaktualizowano 2012-11-20 08:48:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 115/2012
w sprawie akceptacji warunków nabycia, ustalonych przez komisję negocjacyjną w dniu 11 maja 2012 r. w UMiG Kunów na okoliczność zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej, zabudowanej przez gminę przepompownią ścieków, oznaczonej w ewidencji nr działki 87/1 o pow. 0,0085 ha z obrębu Rudka gm. Kunów do realizacji celu publicznego z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 13:34:31 Informację zaktualizowano 2012-11-20 08:48:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 116/2012
w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania "Przebudowa sieci teletechnicznej wraz z przeniesieniem centrali telefonicznej" w budynku UMiG Kunów.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 13:38:03 Informację zaktualizowano 2012-11-20 08:48:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 117/2012
w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia przetargu na opracowanie projektu budowlanego budowy garażu na samochód strażacki dla OSP Agromet oraz przebudowę budynku remizy OSP Kunów.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 13:40:53 Informację zaktualizowano 2012-11-20 08:48:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 118/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 13:42:36 Informację zaktualizowano 2012-11-20 08:49:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 119/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 14:14:53 Informację zaktualizowano 2012-11-20 08:49:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 120/2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 08:45:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 121/2012
w sprawie wprowadzenia druku pn.: " Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 09:15:31 Informację zaktualizowano 2012-11-20 09:17:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 122/2012
w sprawie przyznania nagrody oraz wyróżnień dla zespołu sportowców  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 08:47:29 Informację zaktualizowano 2012-11-20 09:17:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 122a/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 09:16:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 123/2012
w sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 09:20:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 124/2012
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 09:21:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 125/2012
w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego lokalu przeznaczonego na aptekę - składającego się z 14 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 136,55 m2, usytuowanego na parterze w budynku Stołówki przy Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 3, pomiędzy Gminą Kunów a P.Darią Mozal - Lacka. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 09:55:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 126/2012
w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 mieszkań komunalnych będących w zasobach Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 09:56:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 127/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 09:57:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 128/2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 09:58:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenia Nr 129/2012
w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 10:00:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 130 /2012
w sprawie powłania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najpiękniejsza posesja w gminie" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 10:01:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 131/2012
w sprawie akceptacji wyboru ofert rozpatrzonych przez komisję przetargową w dniu 04.06.2012 r. dotyczących wykonania operatu szacunkowego, określającego wartość rynkowąnieruchomości. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 10:04:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenia Nr 132/2012
w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla najemcy lokalu użytkowego o powierzchni 136,55 m2 położonego w budynku Stołówki przy Gimnazjum w Kunowie, ul. Fabryczna 1 wynajmowanego przez P. Darię Mozal - Lacka Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 10:06:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 133/2012
w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie "Nietulisko nad Świśliną" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 11:14:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 134/2012
w sprawie zasad przekazania i rozliczenia dotacji celowej na inwestycje z budżetu Gminy Kunów - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kunowie w 2012 roku Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 11:16:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 135/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 11:16:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 136/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 11:18:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 137/2012
w sprawie powołania komisji która przeprowadzi kontrolę w szkołach przekazanych do prowadzenia osobom fizycznym. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 11:21:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 138/2012
w sprawie powołania zespołu do zorganizowania imprezy plenerowej dla dzieci z terenu gminy Kunów związanej z profilaktyką uzależnień. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 11:23:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 139/2012
w sprawie powołania Komisjii Oceniającej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych Gminy Kunów oraz rozpatrzenia uwag dotyczących oferty na remont połączony z modernizacją remizy OSP w NIetulisku Dużym, złożonej przez Stowarzyszenie "Nietulisko nad Świśliną"  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 11:38:10 Informację zaktualizowano 2012-11-20 11:38:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 140/2012
w sprawie przeprowadzenia kontroli podmiotów, które uzyskały dotację na realizację zadań publicznych w 2012 roku Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 11:40:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 141/2012
w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego lokalu użytkowego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 3 pomiędzy P.Bożeną Gębusią a Gminą Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 11:42:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 142/2012
w sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 11:43:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 143/2012
w sprawie wyłączenia członka z prac Komisji Oceniającej powołanej Zarządzeniem Burmistrza MIasta i Gminy Kunów z dnia 13.06.2012 r. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 11:45:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 144/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12 stycznia 2011 roku Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 11:47:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 145/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 11:49:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 146/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 11:51:46 Informację zaktualizowano 2012-11-20 12:27:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 147/2012
w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 13:12:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 148/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 13:14:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 149/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 13:15:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 150/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 13:16:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 151/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 13:20:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 152/2012
w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Bieżące utzrymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 13:22:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 153/2012
w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Przebudowa instalacji wodociągowej w budynku administracyjnym przy kortach w Nietulisku Dużym". Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 13:23:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 155/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 13:25:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 156/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 13:25:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 157/2012
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy wg stanu na dzień 29 czerwca 2012 r. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 13:28:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 158/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 13:29:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 159/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 13:30:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 160 /2012
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Salwy ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 13:34:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 161/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 99/2012 Burmistrza MIasta i Gminy z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie określenia terminu rozliczenia delegacji służbowych przez pracowników UMiG w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 13:36:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 163/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 13:37:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 164/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 13:38:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 165/2012
w sprawie powołania składu komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 13:41:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 166/2012
w sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 13:42:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 167/2012
w sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 13:44:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 168/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 158/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 09:49:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 169/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 09:50:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 171/2012
w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 369/1 o pow: 2.3231 ha położonej w Chocimowie gm. Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 09:53:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 172/2012
w sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 09:54:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 173/2012
w sprawie powołania Komisji do oszacowania strat z zakresu infrastruktury technicznej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 09:55:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 174/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 09:56:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 175/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 09:57:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 176/2012
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy wg stanu na dzień 13 sierpnia 2012 roku Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 10:00:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 177/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 10:01:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 178/2012
w sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 10:02:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 179/2012
w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Bieżące utzrymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 10:03:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 181/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w KUnowie na rok 2012 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 10:05:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 182/2012
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 10:06:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 183/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12 stycznia 2011 roku. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 10:08:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 184/2012
w sprawie przyznania wyróżnienia dla szczególnie uzdolnionego sportowca Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 10:09:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 185/2012
w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 10:11:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 186/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 10:12:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 187/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 10:15:04 Informację zaktualizowano 2012-11-21 10:17:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 188/2012
w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia przetargu na zakup energii elektrycznej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 10:18:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 189/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 10:20:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 190/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 10:21:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 191/2012
w sprawie powołania komisji do odbioru nagłośnienia sali konferyncyjnej UMiG w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 10:22:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 192/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 08:20:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 193/2012
w sprawie powołonia komisji do rozpatrzenia ofert na przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 08:23:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 194/2012
w sprawie akceptacji warunków nabycia, ustalonych przez komisję negocjacyjną w dniu 12.09.2012 r. w UMiG Kunów na okoliczność zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 332/7 o pow 0,0015 ha z obrębu Miłkowska Karczma gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji sanitarnej.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-10 14:59:27 Informację zaktualizowano 2012-12-11 08:48:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 195/2012
w sprawie akceptacji warunków nabycia, ustalonych przez komisję negocjacyjną w dniu 12.09.2012 r. w UMiG Kunów na okoliczność zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 217/3 o pow 0,0112 ha z obrębu Wymysłów gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji sanitarnej.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 08:50:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 196/2012
w sprawie akceptacji warunków nabycia, ustalonych przez komisję negocjacyjną w dniu 12.09.2012 r. w UMiG Kunów na okoliczność zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 329/3 o pow 0,0109 ha z obrębu Nietulisko Małe gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji sanitarnej.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 08:59:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 197/2012
w sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 09:03:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 198/2012
w sprawie akceptacji wyboru ofert rozpatrzonych przez komisję przetargową w dniu 20.09.2012 r. dotyczących wykonania operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowych. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 09:05:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 199/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 09:06:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 200/2012

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 09:10:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 201/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 09:11:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 202/2012
w sprawie przydziału komunalnego lokalu mieszkalnego Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 09:14:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 203/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 09:15:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 204/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 09:17:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 205/2012
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Piaski" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 09:43:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 206/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 09:45:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 207/2012
w sprawie przydziału komulnalnego lokalu mieszkalnego Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 09:46:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 208/2012
w sprawie przydziału komunalnego lokalu mieszkalnego Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 09:48:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 209/2012
w sprawie powołania komisji w celu likwidacji kotłów centralego ogrzewania będących na wyposażeniu budynku UMiG w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 09:49:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 210/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 09:50:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 211/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 09:53:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 212/2012
w sprawie odwołania trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczonego na 26 października 2012 o godz. 10:00 obejmującego sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dworskim wchodzącym w skład zabytkowego zespołu dworsko - parkowego, oznaczonej jako działka 369/1 o pow. 2.3231 ha obrębu Chocimów gm. Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 09:57:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 213/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 09:58:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 214/2012
w sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 1310 o pow: 0,30 ha położonej w Nietulisku Dużym gm. Kunów dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI10/0041714/7 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 10:16:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 215/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 10:17:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 216/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 10:18:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 217/2012
w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 10:22:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 218/2012
w sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 10:30:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 219/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 10:30:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 220/2012
w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Naprawa pokrycia dachowego na budynku socjalnym w Nietulisku Dużym nr 32" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 10:34:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 221/2012
w sprawie akceptacji wyboru ofert rozpatrzonych przez komisję przetargową w dniu 25.10.2012 dotyczących wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 10:38:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 222/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 10:39:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 223/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-13 08:53:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 224/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-13 08:56:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 225/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-13 09:00:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 226/2012
w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Bieżące utrzymanie dróg"  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-13 09:02:12 Informację zaktualizowano 2012-12-13 09:02:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 227/2012
w sprawie Powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-13 09:03:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 228/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-13 09:04:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 229/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-13 09:05:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 230/2012
w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2013-2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-13 09:09:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 231/2012
w sprawie projektu budżetu gminy Kunów na rok 2013

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-13 09:17:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 232/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-13 09:20:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 233/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-13 09:21:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 234/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-13 09:24:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 235/2012
w sprawie przyznania nagrody oraz wyróżnień dla zespołu sportowców Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-13 09:25:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 236/2012
w sprawie akceptacji warunków nabycia ustalonych przez komisję negocjacyjną w dniu 15.11.2012 r. w UMiG Kunów na okoliczność zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 209/3 o pow. 0.0070 ha z obrębu Boksycka gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji sanitarnej. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-13 09:30:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 237/2012
w sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 129/3 o pow. 0.03 ha położonej w Nietulisku Dużym gm. Kunów dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00059198/2 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-13 11:13:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 238/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-13 11:16:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 239/2012
w sprawie ustalenia 24 grudnia 2012 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników UMiG w Kunowie za odpracowaniem w sobotę dnia 8 grudnia 2012 roku.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-02 08:50:04 Informację zaktualizowano 2013-01-02 08:51:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 240/2012
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UMiG w Kunowie na okres zewnętrznego zagrażenia bezpieczeństwa państwa i wojny/uzupełnienie do obowiązującego regulaminu/

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-13 11:18:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 241/2012
w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 27 listopada 2012 roku przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze w budynku Stołówki przy Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 3, na okers 3 lat Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-13 11:39:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządznie Nr 242/2012
w sprawie powołania komisji do sprawdzenia gospodarki wodociągowej w miejscowości Rudka i Nietulisko Małe Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-13 11:40:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 242/2012
w sprawie akceptacji wyników przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-13 11:45:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 244/2012
w sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 793/3 o pow. 0.23 ha położonej w Janiku gm.Kunów dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI10/00050035/9 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-13 11:50:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 245/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-02 08:55:36 Informację zaktualizowano 2013-01-02 08:56:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 246/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-02 08:58:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 247/2012
w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-13 11:52:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 248/2012
w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 29.11.2012 r. Rep. "A" Nr 2250/2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-02 08:52:12 Informację zaktualizowano 2013-01-02 08:53:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 249/2012
w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla najemcy lokalu użytkowego o powierzchni 32,8 m 2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul.Fabryczna 1 wynajmowanego przez P. Annę Karbowniczek, przedsiębiorcą działającym pod nazwą Biuro Rachunkowe "LEXI" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-02 09:10:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 250/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-02 09:11:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 251/2012
w sprawie zlecenia realizacji ZGKM w Kunowie zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2012/2013 r. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-02 09:13:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 254/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-02 09:14:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 255/2012
w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-02 09:15:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 256/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 83/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 30.06.2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w UMiG w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-02 09:17:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 257/2012
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2012 r. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-02 09:19:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 260/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-02 09:19:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku