Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Podatki i opłaty
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wybory
Informacje
Instytucje Kultury
Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Kunów
Księga rejestrowa instytucji kultury
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wykaz strona główna 

Wykaz
Wykaz sołtysów przewodniczących rad sołeckich
i skarbników inkasentów

Sołectwo Rudka
1.Soboń Jerzy - sołtys
2.Kurek Leszek - przew.RS

Sołectwo Wymysłów
3.Zaborski Zenon - sołtys
4.Grudzień Anna - przew.RS

Sołectwo Janik
5.Pszonak Adam - sołtys
6.Świercz Władysław - przew.RS

Sołectwo Małe Jodło
7.Surowiec Izabela - sołtys
8.Gierczak Hanna - przew.RS

Sołectwo Prawęcin
9.Fudalej Tomasz - sołtys
10.Gierczak Sylwester - przew.RS

Sołectwo Doły Biskupie
11.Karbowniczek Marek - sołtys
12.Smalec Jerzy - przew.RS

Sołectwo Bukowie
13.Dziułka Stanisław - sołtys
14.Grzegorska Danuta - przew.RS

Sołectwo Kolonia Piaski
15.Kowalczyk Piotr - sołtys
16.Pikus Andrzej - przew.RS

Sołectwo Nietulisko Duże
17.Jabłoński Henryk - sołtys
18.Kosiarski Krzysztof - przew.RS

Sołectwo Nietulisko Małe
19.Pochylska Wioletta - sołtys
20.Smulczyński Wiesław - przew.RS

Sołectwo Miłkowska Karczma
21.Banasik Krystyna - sołtys
22.Sokołowska Dorota - przew.RS

Sołectwo Boksycka
23.Szewczyk Anna -sołtys
24.Borkowska Marzena -przew.RS

Sołectwo Biechów
25.Powrózek Józef - sołtys
26.Wesołowski Jan - przew.RS

Sołectwo Kolonia Inwalidzka
27.Banasik Jadwiga - sołtys
28.Słopiecki Wiesław - przew.RS

Sołectwo Chocimów
29.Krzemiński Stanisław - sołtys
30.Krześniak Ireneusz - przew.RS

Sołectwo Udziców
31.Mikos Jadwiga - sołtys
32.Mazur Tadeusz - przew.RS

Sołectwo Kurzacze
33.Nachyła Katarzyna - sołtys
34.Wiatros Anna - przew.RS

Osiedle Kunów
35.Kołodziński Marek - przew.zarządu osiedla
36.Bęben Barbara - skarbnik inkasent

Osiedle Kunów Piaski
37.Wykrota Katarzyna - przew.zarządu osiedla Kunów Piaski
38.Sierpień Ireneusz - skarbnik inkasent

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-18 12:29:44 Informację zaktualizowano 2017-04-03 11:28:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku