Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności strony internetowej
Koordynator do spraw dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wykaz strona główna 

Wykaz
Wykaz sołtysów przewodniczących rad sołeckich
i skarbników, inkasentów

Biechów


1.Powrózek Józef – Sołtys


2.Wesołowski Jan – Przewodniczący Rady Sołeckiej


 


Boksycka


1.Szewczyk Anna – Sołtys


2.Borkowska Marzena- Przewodnicząca Rady Sołeckiej


 


Bukowie


1.Dziułka Stanisław- Sołtys


2.Grzegorska Danuta – Przewodnicząca Rady Sołeckiej


 


Chocimów


1.Krzemiński Stanisław – Sołtys


2.Krześniak Ireneusz- Przewodniczący Rady Sołeckiej


 


Doły Biskupie


1.Miernikiewicz Elżbieta-Sołtys


2.Mazur Andrzej- Przewodniczący Rady Sołeckiej


 


Janik


1.Klepacz Wacław – Sołtys


2.Brożyna Jerzy – Przewodniczący Rady Sołeckiej


 


Kolonia Inwalidzka


1.Banasik Jadwiga- Sołtys


2.Kotuliński Robert- Przewodniczący Rady Sołeckiej


 


Kolonia Piaski


1.Skwirowski Lech- Sołtys


2.Pikus Andrzej – Przewodniczący Rady Sołeckiej


 


Kurzacze


1.Nachyła Katarzyna- Sołtys, Przewodnicząca Rady Sołeckiej


 


Małe Jodło


1.Surowiec Izabela- Sołtys


2.Adamska Jadwiga- Przewodnicząca Rady Sołeckiej


 


Miłkowska Karczma


1.Łukawska Beata- Sołtys


2.Kutera Tomasz –Przewodniczący Rady Sołeckiej


 


Nietulisko Duże


1.Jabłoński Henryk- Sołtys


2.Kosiarski Krzysztof- Przewodniczący Rady Sołeckiej


 


Nietulisko Małe


1.Pochylska Wioletta-Sołtys


2.Kieczka Jerzy – Przewodniczący Rady Sołeckiej


 


Prawęcin


1.Ronduda Małgorzata – Sołtys


2.Gierczak Sylwester- Przewodniczący Rady Sołeckiej


 


Rudka


1.Soboń Jerzy- Sołtys


2.Kurek Leszek- Przewodniczący Rady Sołeckiej


 


Udziców


1.Mikos Jadwiga – Sołtys


2.Mazur Tadeusz- Przewodniczący Rady Sołeckiej


 


Wymysłów


1.Zaborski Zenon- Sołtys


2.Majcher Artur- Przewodniczący Rady Sołeckiej


 


Kunów Osiedle Kunów


1.Rej Marcin – Przewodniczący Rady Osiedlowej


2.Rej Wanda- Przewodnicząca Zarządu Osiedla


3.Bęben Barbara- Skarbnik-inkasent


 


Kunów Osiedle Kunów Piaski


1.Wykrota Adam – Przewodniczący Rady Osiedla, Przewodniczący Zarządu Osiedla


2.Hamera Adam –Skarbnik –inkasent.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-18 12:29:44 Informację zaktualizowano 2019-04-18 11:29:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku