Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Podatki i opłaty
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje
Instytucje Kultury
Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Kunów
Księga rejestrowa instytucji kultury
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Dane strona główna 

Dane
KUNÓW
NAZWA GMINY  Gmina Kunów
RODZAJ  gmina miejsko-wiejska
LOKALIZACJA   świętokrzyskie, pow. ostrowiecki
KOD   27-415
MIEJSCOWOŚĆ  Kunów, ul. Warszawska 45b
KONTAKT  tel./fax (+48 41) 26-13-174
 e-mail: urzad@kunow.pl
 

 

Burmistrz  Lech Łodej
 tel.: +48 (41) 2613174 wew. 31, tel.kom. 667919808
 fax: +48 (41) 2613174 wew. 60
 e-mail: urzad@kunow.pl
Przewodniczący
Rady Miejskiej

 Piotr Bek
 tel.: +48 (41) 2613174
 e-mail: urzad@kunow.pl

Sekretarz Gminy  Aneta Szloser - Tyczyńska
 
tel.: +48 (41) 2613174 wew.42
 fax: +48 (41) 2613174 wew.60
 e-mail: sekretarz@kunow.pl  
Skarbnik Gminy

 Beata Tracz
 tel.: +48 (41) 2613174 wew.40
 fax: +48 (41) 2613174 wew.60
 e-mail: skarbnik@kunow.pl

 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-08-25 10:25:54 Informację zaktualizowano 2019-05-31 13:35:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku