Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > 2013 r. strona główna 

2013 r.
Zarządzenie Nr 1/2013
w sprawie planu finansowego UMiG w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 11:02:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 2/2013
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 11:06:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 3/2013
w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kunów dla samorządowej instytucji kultury - MGBP w Kunowie na rok 2013 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 11:10:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 4/2013

w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla PSP prowadzonych przez osoby fizyczne

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 11:13:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 5/2013
w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 11:14:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 6/2013
w sprawie zlecenia realizacji zadania o nazwie utrzymanie czystości na terenie Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 11:15:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 7/2013
w sprawie powierzenia realizacji zadania konserwacji budynku UMiG w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 11:16:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 8/2013
w sprawie wyznaczenia składu komisji Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 11:17:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 11/2013
w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Kunów dla Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie w 2013 roku. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-29 08:13:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 12/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-29 08:14:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 13/2013
w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-29 08:24:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 14/2013

W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie:
- pomocy społecznej
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-29 08:26:11 Informację zaktualizowano 2013-01-29 08:28:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 15/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-08 13:33:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 16/2013
w sprawie ustalenia opłat miesięcznych Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-08 13:34:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 17/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-08 13:35:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 18/2013
w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 413,1 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 wydzierżawianego przez "Vitamed" S.C. Rusak, Sikorska, Wyjadłowski. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-08 13:38:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 19/2013
w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 29,8 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 przez NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych "Anamed" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-08 13:39:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 20/2013
w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 32,8 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 wynajmowanego przez P.Annę Karbowniczek, przedsiębiorcę działającym pod nazwą : Biuro Rachunkowe "LEXI" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-08 13:41:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 21/2013

w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 136,55 m2 położonego w budynku Stołówki przy Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 wynajmowanego przez P.Darię Mozal - Lacka, przedsiębiorcę działającym pod nazwą: FARMA Daria Mozal - Lacka

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-08 13:47:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 22/2013
w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 10,00 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 wynajmowanego przez Ośrodek Leczniczo - Profilaktyczy " Promed" Spółka Lekarska Suda i Partnerzy Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-08 13:49:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 23/2013
w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 2,00 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 wynajmowanego przez Indywidualny Specjalistyczny Gabinet Medycyny Pracy. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-08 13:51:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 24/2013
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-08 13:52:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 25/2013
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą spisu z natury pozostałych środków trawłych w pokojach UMiG  nr 110, 202, 203, 204, 205, 214, 302, 303 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-08 13:55:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 26/2013
w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-08 13:57:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 27/2013
w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-08 13:58:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 30/2013
W sprawie: zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 24.01.2013 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie: pomocy społecznej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-08 14:00:19 Informację zaktualizowano 2013-02-08 14:01:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 31/2013

w sprawie powołania komisji w celu likwidacji sieci internetowej i telefonicznej będących na wyposażeniu budynku UMiG w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 08:41:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 32/2013

w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem PZOZ w Kunowie oraz lokalu użytkowego usytuowanego w budynku administracyjno - ambulatoryjnym w Kunowie wydzierżawionego przez spółkę cywilną pod nazwą " Vitamed" Rusak, Sikorska, Wyjadłowski z siedzibą Kunów ul. Warszawska 46 A.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 09:04:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 33/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 09:12:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 34/2013
w sprawie akceptacji postepowania [rzetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 14.02.2013 r. dotyczącego wynajmu lokalu użytkowego o pow. 35,01 m2 położonego w miejscowości Kolonia Piaski gm. Kunów znajdującego się w budynku świetlicy z przeznaczeniem na sklep spożywczo - przemysłowy na rzecz P. Ewy Pytlakowskiej zam. Kunów ul. Prosta 14/10 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 09:16:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 35/2013
w sprawie użyczenia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku komunalnym zwanym "Świetlicą" w miejscowości Kolonia piaski na rzecz Stowarzyszenia Integracji Społecznej "Więź" z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 09:20:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 36/2013
wsprawie akceptacji warunków nabycia, ustalonych przez komisję negocjacyjną w dniu 15.02.2013 r. w UMiG Kunów na okoliczność zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1031/15 o opw: 0,0041 ha z obrębu Janik gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji sanitarnej. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 09:37:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 37/2013
w sprawie powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 09:48:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenia Nr 38/2013

w sprawie ogłoszenie konkursu "Ślady powstania styczniowego 1863- 1864 na terenie gminy Kunów"

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 09:50:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 39/2013
w sprawie wyłączenia członków z prac Komisji Oceniającej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 18.02.2013 r. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 09:52:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 40/2013
w sprawie Powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 09:52:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 41/2013

w sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez przedstawicieli UMiG Kunów w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 252/16 o powierzchni 0,0500 ha położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, niezbędnej do realizacji zadań własnych gminy

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 09:56:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 42/2013

w sprawie akceptacji warunków nabycia, ustalonych przez komisję negocjscyjną w dniu 18.02.2013 r. w UMiG Kunów na okoliczność zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 47/7 o pow: 0.0192 ha z obrębu Boksycka gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji sanitarnej.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 10:00:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 43/2013

w sprawie akceptacji warunków nabycia, ustalonych przez komisję negocjscyjną w dniu 18.02.2013 r. w UMiG Kunów na okoliczność zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 368/4 o pow: 0.0058 ha z obrębu Doły Biskupie gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji sanitarnej.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 10:02:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 44/2013

w sprawie powołania Komisji Oceniającej prace plastyczne na III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem " Bezpiecznie na wsi - powiedz STOP upadkom!" organizowany przez KRUS

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 10:05:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 47/2013
w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji.
 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-03-04 11:44:11 Informację zaktualizowano 2013-03-04 11:44:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 45/2013
w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 26 lutego 2013 r. w zakresie wydzierżawienie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 766 o pow. 0,3326 ha położonej w Udzicowie z przeznaczeniem pod uprawy rolne na rzecz Pana Madeja Franciszka Mieczysława zam. Bukowie 31

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-13 11:04:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 46/2013
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku dotyczącego bonifikat i rozkładania na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wzoru umowy dot. wpłaty kaucji na poczet wydatków związanych z oszacowaniem nieruchomości.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-13 11:45:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 48/2013
w sprawie zmian w planie finansowym UMIG w Kunowie na rok 2013

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-13 11:47:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 49/2013
w sprawie dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-13 11:55:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 50/2013
w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi na obszarze kraju oraz poza granicami kraju dla pracowników UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-13 11:59:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 51/2013
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 04.02.2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 413,1 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 wydzierżawionego przez " VITAMED S.C. Rusak, Sikorska, Wyjadłowski"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-13 12:33:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 52/2013
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 04.02.2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 29,8 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 wydzierżawionego przez NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych "ANAMED"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-13 12:35:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 53/2013
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 04.02.2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 32,8 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 wynajmowanego przez P.Annę Karbowniczek, przedsiębiorcę działającym pod nazwą: Biuro Rachunkowe "LEXI"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-13 12:40:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 54/2013
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 04.02.2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla najemcy lokalu użytkowego o powierzchni 136,55 m2 położonego w budynku Stołówki przy Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 wynajmowanego przez P. Darię Mozal - Lacka, przedsiębiorcę działającym pod nazwą: FARMA Daria Mozal - Lacka

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-13 12:43:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 55/2013
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 04.02.2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla najemcy lokalu użytkowego o powierzchni 10,00 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 wynajmowanego przez Ośrodek Leczniczo - Profilaktyczny "PROMED" Spółka Lekarska Suda i Partnerzy

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-13 12:46:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 56/2013
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 04.02.2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla najemcy lokalu użytkowego o powierzchni 2,00 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 wynajmowanego przez Indywidualny Specjalistyczny Gabinet Medycyny Pracy

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-13 12:48:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 57/2013
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego warunki przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Kunów w ramach realizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-13 12:52:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 60/2013
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości budynkowej położonej w Kunowie przy ul. Małachowskiej 9 stanowiącej własność Państwa Dwojak Wojciech i Lucyna.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-13 13:02:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 61/2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-13 13:03:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 62/2013
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 12 marca 2013 r. rozpraw administracyjnych dotyczących uzgodnienia wysokości odszkodowania na rzecz byłych właścieli za działki przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów, położone w msc. Janik, Boksycka, Wymysłów gmina Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-13 13:38:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 70/2013
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku.

Załącznik nr 1 (*.pdf)

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-04-03 11:14:25 Informację zaktualizowano 2013-04-03 11:15:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 63/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-04-15 10:49:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 64/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-04-15 10:51:18 Informację zaktualizowano 2013-04-15 10:51:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 65/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-15 10:55:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 66/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-04-15 10:56:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 67/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-15 11:05:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 68/2013

w sprawie Powołania Komisji Przetargowej

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-04-15 11:15:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 69/2013

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu plastycznego pn. " Zielona energia " na szczeblu gminnym.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-04-15 11:18:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 71/2013

w sprawie akceptacji warunkównabycia, ustalonych przez komisję negocjacyjną w dniu 02.04.2013 r. w UMiG Kunów na okoliczność zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej jako działka ewidencyjna nr 47/7 o pow: 0.0192 ha z obrębu Boksycka gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji sanitarnej.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-04-15 11:26:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 74/2013

w sprawie organizacji stałego dyżuru w UMiG oraz jednostkach organizacyjnych gminy podległych burmistrzowi na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-04-15 11:28:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 70/13
W sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 11:14:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 72/13
W sprawie: zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 11:17:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 73/13
W sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 11:18:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 76/13

W sprawie: przeprowadzenia ćwiczeń sprawności i gotowości bojowej członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 11:22:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 77/13
W sprawie: akceptacji warunków nabycia, ustalonych przez komisję negocjacyjną w dniu 15.04.2013r. w Urzędze Miasta i Gminy Kunów na okoliczność zakupu niruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby ficzynej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 544/1 o pow. 0.0212ha z obrębu Nietulisko Duże gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji sanitarnej.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 11:26:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 78/13
W sprawie: powołania Komisji Konkursowej.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 11:27:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 79/13

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 11:29:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 80/13
W sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie: organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie klubów młodzieżowych i profilaktycznych środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 11:32:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 81/13
W sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia ofert w dniu 18 kwietnia 2013r., mającej na celu wybór geodety uprawnionego do wykonania prac geodezyjnych mających na celu wskazanie granic wraz ze stabilizacją nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kunów oznaczonej w ewidencji numerem 1310 o pow. 0.30ha położonej w Nitulisku Dużym przeznaczonej do sprzedaży.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 11:36:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 82/13
W sprawie: akceptacji postępowania przetargowego-zapytania o cenę przeprowadzonego przez komisję w dniu 18.04.2013r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów na okoliczność wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych ze wskazaniem granic nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1310 o pow. 0.30ha, stanowiącej własność Gminy Kunów wraz ze sporządzeniem stosownej dokumentacji w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów obrębu Nietulisko Duże.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 11:41:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 83/13
W sprawie: powołania komisji do dokonania oględzin nieruchomości budynkowej usytuowanej na działce numer 12 w Rudce ( spadek po Marku Kurkiewiczu-Postanowienie z dnia 24 sierpnia 2012r. Ins647/11).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 11:43:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 84/13
W sprawie: powołania zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów" realizowanego przez Gminę Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 11:46:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 85/13

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 11:48:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 86/13
W sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 11:49:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 87/13
W sprawie: powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska na usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i dospodarczych na terenie gminy Kunów w ramach realizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 11:54:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 91/13
W sprawie: powierzenia realizacji zadania o nazwie - "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów".

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 12:01:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 93/13
W sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 8 maja 2013r rozpraw administracyjnych dotyczących uzgodnienia wysokości odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za działki przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów, położone w msc. Miłkowska Karczma, Kunów, Janik gmina Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 12:04:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 94/13
W sprawie: powierzenia realizacji zadania o nazwie - "Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2013r w m Biechów i Małe Jodło".

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 12:06:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 95/13
W sprawie: przydziału komunalnego lokalu mieszkalnego.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 12:07:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 98/13
W sprawie: powierzenia realizacji zadania o nawie - "Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Kunów w okresie maj - październik 2013 rok".

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 12:09:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 90/13
W sprawie: Regulaminu i tryby pracy komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Puczlicznej Szkoły Podstawowej w Janiku.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 12:12:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 92/13
 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-06-04 11:37:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 97/13

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-04 11:47:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 99/13
 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-06-04 12:21:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 100/13

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-04 12:25:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 101/13
 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-06-04 12:26:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 102/13
 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-06-04 12:41:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 103/13
 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-06-04 12:42:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 104/13
 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-06-04 12:43:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 105/13
 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-06-04 12:44:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 106/13
 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-06-04 12:44:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 107/13
 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-06-04 12:46:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 108/13
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-06-04 12:47:41 Informację zaktualizowano 2013-07-11 14:49:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 109/13
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-06-04 12:48:37 Informację zaktualizowano 2013-07-11 14:49:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 110/13
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 09:49:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 111/13

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 09:56:49 Informację zaktualizowano 2013-07-16 09:57:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 112/13
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 09:59:42 Informację zaktualizowano 2013-07-16 10:00:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 113/13
w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 10:07:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 114/13

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w NZOZ w Kunowie VITAMED S.C.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 10:11:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 115/13

w sprawie przyznania nagrody oraz wyróżnień dla zespołu sportowców

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 10:12:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 116/13

w sprawie przeprowadzenia procedury rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Gminy Kunów .

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 10:14:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 117/13

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 10:15:04 Informację zaktualizowano 2013-07-16 10:15:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 118/13

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 10:16:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 119/13
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 10:17:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 120/13

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie - "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów"

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 10:22:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 121/13

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 10:24:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 122/13

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najpiękniejsza posesja w gminie"

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 10:25:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 123/13

w sprawie powołania komisji w celu inwentaryzacji budynków w miejscowości Rudka gm. Kunówusytuowanych na działkach numer 12 (spadek po Marku Kurkiewiczu) oraz numer 200/2 (spadek po Józefie Wykrocie) stanowiących własność Gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 10:28:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 124/13
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 10:30:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 126/13
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 10:32:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 127/13

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 10:33:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 128/13

w sprawie przekazania na rzecz MGBP w Kunowie pozostałych środków trwałych

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 10:34:55 Informację zaktualizowano 2013-07-16 10:35:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 129/13

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anety Nowak ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 10:36:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 130/13
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 10:37:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 131/13

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 10:43:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 132/13

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 10:44:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 133/13

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 10:45:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 135/13

w sprawie ogłoszenia warunków drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 129/3 o pow. 0.03 ha położonej w Nietulisku Dużym.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 10:47:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 136/13

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 10:48:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 137/13
w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu".

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 10:51:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 140/13

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na wykonanie materiałów promocyjnych do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów"

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 11:13:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 141/13

w sprawie: zmian w budrzecie gminy na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 09:13:06 Informację zaktualizowano 2013-09-13 09:13:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 142/13

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarze dotkniętym klęską deszczu nawalnego w dniach 25.05-25.06.2013 roku.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 09:16:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 143/13

w sprawie: ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kunowie ul. Warszawska 46A oraz czasookresu dzierżawy.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 09:20:41 Informację zaktualizowano 2013-09-13 09:22:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 144/13

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę część nieruchomości budynkowej położonej w Kunowie ul. Fabryczna 1, o powierzchni użytkowej 413,1 m2, oraz czasookresu dzierżawy.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 09:27:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 145/13

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości budynkowych położonych w Kunowie przy ul. Słowackiego 6 stanowiących własność Państwa: Adam Serafin udział 1/3, Artur Serafin udział 1/6, Paweł Serafin udział 1/12, Iwona Serafin udział 1/12, Mariusz Serafin udiał 1/6, Monika Ziewiec1/12 i Cieślik Katarzyna udział 1/12.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 09:32:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 146/13

w sprawie: ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 793/3 o pow: 0.23 ha położonej w Janiku gm. Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 09:37:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 147/13

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: zwalczanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych na terenie gminy Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 09:42:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 148/13

w sprawie udziału w wojewódzkim treningu doskonalącym obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 09:45:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 149/13

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 115/13 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 4.06.2013r. w sprawie przyznania nagrody oraz wyróżnień dla zespołu sportowców.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 09:49:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 150/13

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 09:51:28 Informację zaktualizowano 2013-09-13 09:51:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 151/13

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni gazowej usytuowanej w Kunowie przy ul. Prostej, a oddanej w dzierżawę Spółdzielni Mieszkaniowej w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 09:55:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 152/13

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 10:01:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 153/13

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 10:05:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 154/13

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 09:24:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 155/13

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 09:26:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 156/13

w sprawie: powierzenia realizacji zadaniao nazwie: przygotowanie terenu wokół świetlicy w Kolonii Inwalidzkiej, w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Kolonia Inwalidzka.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 09:32:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 157/13
w sprawie: zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 09:33:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 158/13

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 09:36:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 159/13

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 09:44:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 160/13

w sprawie: zmian w budrzecie gminy Kunów na rok 2013

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 09:46:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 161/13

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2013

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 09:48:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 162/13

w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 13.08.2013r. Rep."A" Nr 2718/2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 09:51:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 163/13

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o z siedzibą w Janiku w zakresie gospodarki odpadami.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 09:55:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 164/13
w sprawie: akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 14.08.2013r. dotyczącego rozpatrzenia ofert na wykonanie w trybie ustawy Prawo geodezyjno - kartograficzne rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Kolonia Piaski gm. Kunów woj. świętokrzyskie tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 206, a nieruchomością oznaczoną jako działki nr 114/2 i nr 114/3. Działki stanowią własność osób fizycznych. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 10:01:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 165/13

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 10:02:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 166/13

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 10:03:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 167/13

w sprawie: ustalenia warunków oddania w dzierżawę działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kunowa nr 3892/4 o pow. 0,0254 ha zabudowanej budynkiem kotłowni gazowej o powierzchni użytkowej 55,56 m2 wraz ze środkami trwałymi o wartości księgowej netto 327 293zł na które składa się budynek kotłowni gazowej z urządzeniami składowymi tj. 2 kotły gazowe Viessmann typ Vitoplex 100 o mocy 575kW każdy z palnikiem gazowym i armaturą, pojemnościowy podgrzewacz c.w.u Vitocell V-100 z armaturą oraz sieci przesyłowej o długości 1377 m.b w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 10:11:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 168/13

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 10:14:47 Informację zaktualizowano 2013-09-16 12:44:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 169/13

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 12:47:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 170/13

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 12:48:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 171/13
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 12:49:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 172/13

w sprawie: ogłoszenia warunków kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego i obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 129/3 o pow. 0,03 ha położonej w Nietulisku Dużym.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 12:52:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 173/13

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 12:53:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 174/13

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje w 2013r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie: organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie klubów młodzieżowych i profilaktyki środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 12:57:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 175/13

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Gminy Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 12:58:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 176/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 09:38:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 177/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 09:39:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 178/2013

w sprawie Powołania Komisji Przetargowej

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 09:42:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 179/2013

w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 09:44:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 180/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 09:45:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 181/2013

w sprawie przydziału komunalnego lokalu mieszkalnego.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 09:46:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 182/2013

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 157/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 10 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 09:48:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 183/2013

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 793/3 o pow: 0.23 ha położonej w Janiku gm. Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 09:51:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 184/2013

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Kłonicy ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawadowego nauczyciela mianowanego.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 09:53:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 186/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 11:03:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 186/2013

w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę przez okres dwóch lat nieruchomości zabudowanej budynkiem NZOZ w Kunowie ul. Warszawska 46 Ao pow. 385.71 m2 usytuowanym na działce ewidencyjnej nr 1271/5 o pow 0,2453 ha oraz lokalu o pow. użytkowej 413,10 m2 usytuowanego na parterze i piętrze w budynku administracyjno - ambulatoryjnym w Kunowie ul. Fabryczna 1 , w trybie bezprzetargowym na rzecz wspólników spółki cywilnej Rusak, Sikorska, Wyjadłowski "VITAMED" na cele usługowe związane z ochroną zdrowia.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 11:10:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 187/2013

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 235/11 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 02.12.2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdydscyplinarnego celem realizacji działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2011-2015.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 11:14:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 188/2013

w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz MGOPS w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 11:34:35 Informację zaktualizowano 2014-02-12 11:40:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 189/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 11:41:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 190/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 11:43:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 191/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 11:44:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 192/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 11:50:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 193/2013

w sprawie : w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 11:52:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 194/2013

w sprawie wyboru podmiotu, który uzyska dotację na realizację zadania publicznego oraz o wysokości tej dotacji.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 11:54:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 195/2013

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 11:58:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 196/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 12:05:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 197/2013

w sprawie zmian  w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 12:06:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 198/2013

w sprawie powierzenia zadania o nazwie przygotowanie terenu pod budowę wiaty przystankowej w Boksycce, w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Boksycka.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 12:26:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 199/2013

w sprawie Powołania Komisji Przetargowej.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 12:28:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 200/2013

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości budynkowych położonych Doły Biskupie 14 stanowiącej własność Państwa Marek i Maria Grabowscy.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 12:34:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 201/2013

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania " Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowice Świętokrzyski - etap II Budowa kanalizacki sanitarnej Wymysłów".

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 12:36:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 202/2013

w sprawie tworzenia na obszarze gminy Kunów zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia ytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 12:39:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 203/2013

w sprawie Powołania Komisji Przetargowej.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 12:40:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 204/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 12:41:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 205/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 12:42:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 206/2013

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na 30.04.2013 r. w PSP im. W.Gombrowicza w Dołach Biskupich.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 12:45:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 207/2013

w sprawie ustalenia terminu comiesięcznej kontroli przestrzegania warunków umowy w PSP w Wymysłowie prowadzonek przez osobę fizyczną Panią Idę Nowakowską - Łapę.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 12:47:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 208/2013

w sprawie ustalenia terminu comiesięcznej kontroli przestrzegania warunków umowy w SP im.St. Staszica w Nietulisku Dużym prowadzonej przez osobę fizyczną Panią Urszulę Pasternak.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 12:50:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 209/2013

w sprawie ustalenia terminu comiesięcznej kontroli przestrzegania warunków umowy w PSP im. W.Gobrowicza w Dołach Biskupich prowadzonej przez osobę fizyczną Panią Ewę Piętowską.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 12:51:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 210/2013

w sprawie ustalenia terminu comiesięcznej kontroli przestrzegania warunków umowy w PSP w Miłkowskiej Karczmie prowadzonej przez osobę fizyczną Panią Iwonę Pomykałę.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 12:53:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 211/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 12:55:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 212/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-17 14:17:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 213/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-17 14:21:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 214/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-17 14:25:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 215/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-17 14:30:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenia Nr 216/2013

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-17 14:34:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 217/2013

w sprawie powołania Komisji do ustalenia powierzchni użytkowej obiektów w celach podatkowych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-17 14:37:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 218/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-17 14:39:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 219/2013

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-17 14:42:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 220/2013

w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2014-2021.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-17 14:44:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządenie Nr 221/2013

w sprawie projektu budżetu gminy Kunów na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-25 10:41:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 222/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-25 10:42:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 223/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-25 10:43:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 224/2013

w sprawie przyznania nagród dla szczególnie uzdolnionych sportowców oraz wyróżnień dla zespołu sportowców.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-25 10:46:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 225/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-25 10:48:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 226/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-25 10:51:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 227/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-25 10:53:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 228/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-25 10:55:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 229/2013

w sprawie zlecenia realizacji ZGKM w Kunowie zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2013/2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-25 11:00:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 230/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-25 11:01:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 231/2013

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchmości objetej aktem notarialnym sporządzonym z dnia 15.11.2013 r. Rep. "A" Nr 3160/2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-25 11:05:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 232/2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-25 11:06:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 233/2013

w sprawie zatwierdzenia oraz wprowadzenia "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie".

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-03-04 10:01:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 234/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-04 10:02:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 235/2013

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 179/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 10.09.2013 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania dowou dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-03-04 10:07:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 236/2013

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 4/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-03-04 10:10:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 237/2013

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-04 14:48:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 238/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-03-04 14:51:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 239/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-04 14:53:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 240/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 14:09:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 241/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 14:11:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 242/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 14:14:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 243/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 14:20:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 244/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 14:22:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 245/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 14:24:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 246/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 14:25:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 247/2013

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 14:27:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 248/2013

w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 02.02.2012 r. Nr 33/2012 w sprawie ustalenia stawek czynszu za oddane w dzierżawę grunty komunalne na terenie miasta i gminy Kunów.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 14:29:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 249/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 14:30:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 250/2013

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 96/13 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 14:32:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 251/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 14:34:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 252/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 14:35:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 253/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 14:45:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 254/2013

w sprawie w celu przeprowadzenia procedury naboru na obsługę Punktu Konsultacyjnego.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 14:47:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 255/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 14:48:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 256/2013

w sprawie wytypowania osób do Zespołu Roboczego w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego na lata 2014 - 2020.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 14:50:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 257/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 14:51:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 258/2013

w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 14:53:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 259/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 14:55:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 260/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-12 08:59:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 261/2013

w sprawie zarządzenia inwentaryzacji opału.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-12 09:01:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 262/2013

w sprawie powołania komisji w celu likwidacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-12 09:02:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 263/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-12 09:03:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 264/2013

w sprawie wprowadzenia indywidualnych stawek amortyzacyjnych stosowanych w związku z prowadzeniem projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - etap II" w działania 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś RLM priorytetu I. Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-12 09:07:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku