Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
° Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
° Skład Komisji
° Punkt Konsultacyjny
° Ogłoszenia
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych > Skład Komisji strona główna 

Skład Komisji

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa się z 7 osób.

 

Przewodnicząca: Anna Pytlakowska  - psycholog

 

z-ca Przewodniczącej: Jolanta Salwa – pedagog

 

Sekretarz Komisji: Małgorzata Stojak – pracownik UMiG

 

Członkowie: Anna Szewczyk - pracownik UMiG


                   Dorota Kaczmarska – pracownik MGOPS


                   Beata Sikorska – lekarz

                   Mariusz Wiączek– Komendant Komisariatu Policji

                   Zdzisław Zawicki

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-17 09:18:49 Informację zaktualizowano 2016-11-28 11:43:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku