Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
° Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
° Skład Komisji
° Punkt Konsultacyjny
° Ogłoszenia
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych > Punkt Konsultacyjny strona główna 

Punkt Konsultacyjny

Działający  Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Miasta i Gminy prowadzony jest przez Panią Ewę Fronczak specjalistę terapii uzależnień  jest miejscem, gdzie osoby z problemem alkoholowym, osoby uzależnione lub ich bliscy, cierpiący z powodu nadużywania alkoholu przez członka rodziny lub partnera, ofiary przemocy, sprawcy przemocy, rodziny w trakcie kryzysu lub konfliktu, mogą uzyskać pomoc terapeutyczną.


Udzielana pomoc jest bezpłatna!


Zakres udzielanej pomocy:


- konsultacje indywidualne dotyczące rozpoznania sytuacji osobistej lub rodzinnej, pomoc w rozwiązaniu obecnych problemów oraz propozycje różnych możliwych form wsparcia i terapii,


- konsultacje indywidualne dotyczące pomocy, w przypadku konfliktów rodzinnych, przemocy i innych,


- konsultacje rodzinne i małżeńskie nastawione na rozpoznanie sytuacji rodzinnej i zaproponowanie odpowiedniej pomocy,  pomoc zmierzająca do skłonienia osoby uzależnionej do podjęcia leczenia.


Konsultacje i porady


- w każdą środę w godzinach od 15 do 17


- w każdą pierwszą środę miesiąca od godz. 16 –odbywają się spotkania z osobami współuzależnionymi.


Gwarantujemy dyskrecję, przyjazną atmosferę i profesjonalną pomoc.


Nie zwlekaj do jutra,


Czekamy na ciebie już dziś!

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-17 09:21:54 Informację zaktualizowano 2013-01-17 09:23:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku