Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory samorządowe 2018
° Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
° Informacja o wyborze Urzędnika Wyborczego
° Informacja o naborze
° Dzień Otwarty Delegatury KBW - Kielce
° Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kunowie w okręgu wyborczym nr 7
° Wybory do Sejmu i Senatu 2015
° Referendum 2015
° Wybory Prezydenckie 2015
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory Uzupełniające do Senatu RP - 2014
° Euro Parlament 2014
° Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności strony internetowej
Koordynator do spraw dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje ogólne > Euro Parlament 2014 strona główna 

Euro Parlament 2014
Zarządzenie Nr 43/14

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-03-07 11:32:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Obwieszczenie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-23 13:55:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

Informujemy, że zgłoszenia kandytatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbywać się będą codziennie do dnia 2 maja 2014 r. w godzinach pracy Urzędu.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-24 12:45:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

 Informujemy, że losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych do Parlamentu Europejskiego w 2014r. odbędzie się w dniu 5 maja 2014r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie ul.Warszawska 45B – o godz.8:00 I piętro p.201

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-02 14:54:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich
w głosowaniu w wyborach do Parlamentu
Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.

 Urząd Miasta i Gminy w Kunowie informuje, że:
1. Do dnia 11 maja 2014 r. wyborca niepełnosprawny, jeśli chce głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
2. Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały ( w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy) oraz wyborca nigdzie nie zamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców do dnia 20 maja 2014 r.
3. Wyborca, który zamierza zmieniać miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć do dnia 23 maja 2014 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W/w wnioski można pobrać w UMiG Kunów – Referat Spraw Obywatelskich (pok 216) w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie informujemy, że do dnia 19 maja 2014 r. (poniedziałek) udostepniony jest do wglądu spis wyborców.

O udostępnienie spisu wyborców można się zwrócić z pisemnym wnioskiem do Referatu Spraw Obywatelskich w w/w terminie w godzinach pracy urzędu.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 10:01:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 73/2014

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-16 11:43:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku