Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > 2014 r. strona główna 

2014 r.
Zarządzenie Nr 1/2014

w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego lokalu użytkowego w budynku Stołówki przy Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 pomiędzy P. Anną Karbowniczek a Gminą Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 12:28:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 2/2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 12:32:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 3/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 12:36:01 Informację zaktualizowano 2014-05-07 12:39:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 4/2014

w sprawie planu finansowego UMiG w Kunowie


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 12:38:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 5/2014

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 12:41:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 6/2014

w sprawie zarządzenia inwentaryzacji materiałów budowlanych zakupionych do remontu OSP Janik

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 12:47:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 7/2014

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 13:11:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 8/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 13:13:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 9/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 13:14:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 10/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 13:15:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 11/2014

w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 13:17:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 12/2014

w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kunów dla samorządowej instytucji kultury - MGBP w Kunowie na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 13:19:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 13/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 13:20:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 14/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 13:23:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 15/2014

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Gminy Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 13:25:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 16/2014

w sprawie zlecenie realizacji zadania o nazwie : utrzymanie czystości na terenie Gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 13:26:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 17/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 13:27:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 18/2014

w sprawie powołania Komisji do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego lokalu użytkowego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 poniędzy Indywidualnym Specjalistycznym Gabinetem Medycyny Pracy oraz Ośrodkiem Leczniczo - Profilaktycznym "Promed" Spółka Lekarska Suda i Partnerzy a Gminą Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 13:30:43 Informację zaktualizowano 2014-05-07 13:37:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 19/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania konserwacji budynku UMiG w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 13:32:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 20/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 13:33:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 21/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 13:34:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 22/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 13:38:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 23/2014

w sprawie powołania Koisji Przetargowej


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 10:21:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 24/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 10:27:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 25/2014

w sprawie powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 10:32:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 26/2014

w sprawie wyłączenia członków z prac Komisji Oceniającej powołanej Zarzadzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 13.02.2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 10:35:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 28/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 10:41:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 29/2014

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 10:43:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 30/2014

w sprawie powołania Komisji Oceniającej prace plastyczne na IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem "Bezpiecznie na wsi - nie zbliżaj się zucu do maszyn w ruchu" organizowanym przez KRUS.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 10:45:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 31/2014

w sprawie ustalenia stawki za centralne ogrzewanie dla lokali użytkowych oddanych w najem, położonych w budynku UMiG w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 10:47:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 32/2014

w sprawie ustalenia opłat miesięcznych


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 10:48:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 33/2014

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na przeprowadzenia akcji informacyjno - promocyjnej projektu - ogłoszenie w prasie lokalnej.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 10:49:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 34/2014

w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 10:50:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 35/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMIG w Kunowie na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 10:51:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 36/2014

w sprawie powołania komisji do protokolarnego przyjęcia od Powiatu Ostrowieckiego nieruchomości zabudowanej dawnym budynkiem szkolnym ZSZ, usytuowanym na działce nr 308/50 o pow. 0,5936 ha w mieście Kunowie do gminnego zasobu nieruchmości.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 10:55:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 37/2014

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli posesji nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudka i Nietulisko Małe w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków sanitarnych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 10:57:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 38/2014

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Kunów w 2014 roku

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 10:58:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 39/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 11:55:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 40/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 11:57:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 41/2014

w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego pomieszczeń w budynku administracyjno - ambulatoryjnym w KUnowie ul. Fabryczna 1, pomiędzy "Vitamed" s.c. a Gminą Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 12:05:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 42/2014

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na przeprowadzenie akcji informacyjno - promocyjnej projektu - ogłoszenie w prasie lokalnej.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 12:06:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 43/2014

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 12:08:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 44/2014

w sprawie wyboru podmiotu, któremu została udzielona dotacja na realizację zadania publicznego oraz o wysokości tej dotacji.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 12:10:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 45/2014

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 12:11:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 46/2014

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert w dniu 21 marca 2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 12:12:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 47/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie - "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów"


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 12:15:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 48/2014

w sprawie akceptacji wyboru przez komisję w dniu 21.03.2014 r. najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonania prac geodezyjno - kartograficznych.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 12:24:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 49/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 12:25:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 50/2014

w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 25.03.2014 r. dotyczącego rozpatrzenia ofert na wykonanie w trybie ustawy Prawo geodezyjno - kartograficzne rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Janik gm. Kunów nieruchomością oznaczoną jako działki nr 802/3 i nr 805/1. Działki stanowią własność osób fizycznych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 12:30:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 51/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 09:27:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 52/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 09:29:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 54/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 09:30:36 Informację zaktualizowano 2014-06-04 09:33:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 55/2014

w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 2 kwietnia 2014 r. przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego składającego się z 4 pomieszczeń wraz z korytarzem i wc o łącznej powierzchni użytkowej 77,2 m2, usytuowanych na I piętrze w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 3, na okres 3 lat.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 09:36:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 56/2014

w sprawie akceptacji wyników przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego składającego się z 4 pomieszczeń wraz z korytarzem i wc o łącznej powierzchni użytkowej 77,2 m2, usytuowanych na I piętrze w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 3, na okres 3 lat.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 09:38:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 57/2014

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości gruntowych i budynkowych położonych Janik, ul.Polna 5 stanowiących własność Państwa Cezary i Katarzyna Szwajda

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 09:41:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 58/2014

w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 384,3 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1, wydzierżawianego przez "VITAMED S.C. Rusak, Sikorska, Wyjadłwoski".

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 09:51:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 59/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie - "Wykonanie odcinków łączących kanalizacji santarnej w m. Rudka i Nietulisko Małe."

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 09:53:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 60/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie - "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów"

 z60_20140604091755.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 09:55:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 61/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 09:59:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 62/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 10:00:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 63/2014

w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 10:03:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 64/2014

w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla najemcy lokalu użytkowego o powierzchni 77,2 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie, ul. Fabryczna 3 wydzierżawianego przez P. Katarzyna Wiśniewską.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 10:05:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 65/2014

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 10:07:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 66/2014

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości budynkowej położonej w Kunowie przy ul. Moniuszki 3 stanowiącej własność Pana Imiełowski Stanisław i Pani Imiełowska Jadwiga w udziałach po 1/2 części.

 z66_20140604120542.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 12:05:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 67/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 12:07:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 68/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 12:08:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 69/2014

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły zawodowej oznaczonej nr działki 308/50 o pow. 0,5936 ha położonej w mieście Kunowie.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 12:13:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 70/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 12:14:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 71/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 12:16:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 72/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 12:17:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 73/2014

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 12:20:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 74/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania utzrymania terenów zielonych na terenie Gminy Kunów w kresie maj - październik 2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 12:21:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 75/2014

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiam społecznym.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 12:28:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 76/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie - "Bieżące utzrymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów".


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 12:30:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 79/2014

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 14:21:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 80/2014

w prawie zmian w budżecie gminy narok 2014.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 14:22:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 81/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 14:24:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 83/2014

w sprawie Powołania Komisji Przetargowej.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 14:25:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 85/2014

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących sie na obszarze dotkniętym klęską deszczu nawalnego w dniach 15.05 - 17.05.2014 roku.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 14:28:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 86/2014

w sprawie zarządzenia inwertaryzacji majątku będącego na stanie jednostek OSP z terenu Gminy Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 14:29:31 Informację zaktualizowano 2014-11-27 11:24:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 87/2014

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 14:30:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 88/2014

w sprawie przeprowadzenia procedury rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 14:32:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 89/2014

w sprawie przyznania nagród dla szczególnie uzdolnionych sportowców oraz wyróżnień dla zespołu sportowców.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 14:33:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 92/2014

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najpiękniejsza posesja w gminie"


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-07-14 13:13:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 93/2014

w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminie Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-07-14 13:15:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 94/2014

w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-07-14 13:17:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 95/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-07-14 13:19:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 96/2014

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskują dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-07-14 13:22:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 97/2014

w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-07-14 13:26:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 98/2014

w sprawie akceptacji wyboru oferty Stowarzyszenia " Akademia Rozwoju Socjoterapii" z siedzibą w Radomiu na dzierżawę/ najem nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły zawodowej, oznaczonej jako działka 308/50 o pow. 0,5936 ha położonej w Kunowie, dokonanego przez komisję przetargową w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w dniu 12 czerwca 2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-07-14 13:52:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 99/2014

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie do przeprowadzenia postępowań dotyczących przyznawania Kart Dużej Rodziny a także do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydawania Karty Dużej Rodziny jak również stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-07-14 13:56:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 100/2014

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarze dotkniętym klęską dzeszczu nawalnego i gradu w dniu 28.05.2014 roku.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-07-14 14:00:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 101/2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-07-14 14:01:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 102/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie zwalczanie skutków nadmiernych opadów atmosferycznych w dn. 16 maja - 10 czerwca 2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-07-14 14:03:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 103/2014

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. "Przebudowa targowiska miejskiego w Kunowie ul. Kościuszki".

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-07-14 14:05:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 104/2014

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony Rej ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-07-14 14:07:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 105/2014

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Muchy ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-07-14 14:09:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 111/2014

w sprawie przekazania na rzecz MGBP w Kunowie pozostałych środków trwałych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-07-14 14:11:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 112/2014

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-07-14 14:13:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 113/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-07-14 14:14:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 114/2014

w sprawie powołania komsji likwidacyjnej zużytego wyposażenia w UMiG Kunów


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-26 08:34:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 115/2014

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-26 08:35:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 116/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-26 08:37:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 119/2014

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości gruntowych i budynkowych położonych Kolonia Piaski 62, 27-415 Kunów stanowiących własność Państwa: Ewa Steidle, Dariusz Fudalej, Andrzej Fudalej i Ryszard Fudalej.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-26 08:40:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 117/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-26 08:42:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 118/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-26 08:46:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 120/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-26 08:47:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 121/2014

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespodencyjnego.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-26 08:54:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 122/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-26 08:58:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 123/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-26 08:59:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 124/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-26 09:03:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 125/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: zwalczanie skutków nadmiernych opadów atmosferycznych w dn. 01.08 - 04.08.2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-26 09:05:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 126/2014

w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr 195/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 2 października 2013 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunówprawnych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 10:49:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 127/2014

w sprawie powołania OKW w wyborach uzupełniających do Senatu RP w dniu 7 września 2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 10:51:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 128/2014

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarze dotkniętym klęską deszczu nawalnego w dniach 23-24.07.2014, 31.07.2014, 01.08.2014, 07.08.2014 roku.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 10:53:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 129/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 10:54:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 130/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 10:55:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 131/2014

w sprawie Powołania Komisji Przetargowej


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 10:56:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 132/2014

w sprawie powołania Komisji


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 10:57:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 133/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 10:58:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 134/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 10:59:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 135/2014

w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Kierownikowi ZGKM w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 11:01:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 136/2014

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 11:03:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 137/2014

w sprawie wyznaczenia skałdu komisji do protokolarnego przekazania nieruchomości zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem z łącznikiem wraz z salą gimnastyczną o powierzchni użytkowej 2122, 50 m2, oznaczonej nr działki 308/50 o pow. 0,5936 ha położonej w Kunowie na rzecz najemcy : Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Socjoterapii z siedzibą w Radomiu ul. Wesoła 39 A 26-600 Radom, wpisanym do KRS pod nr 0000516097 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 11:08:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 138/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 11:09:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 139/2014

w sprawie zmian w planie finasowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 11:11:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 140/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 11:14:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 141/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 11:15:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 142/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 11:16:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 143/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 11:18:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 144/2014

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umiesczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 11:20:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 146/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 11:21:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 147/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 11:22:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 145/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 13:54:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 148/2014

w sprawie Powołania Komisji Przetargowej

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 13:55:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 149/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 13:58:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 150/2014

w sprawie wyboru podmiotu, któremu została udzielona dotacja na realizację zadania publicznego oraz o wysokości tej dotacji

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 14:00:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 151/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: usuwanie skutków opadów atmosferycznych w dn. 19.09 - 29.09.2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 14:04:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 152/2014

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 14:06:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 153/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 14:20:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 154/2014

w sprawie wyznaczenia składu komisji do rozpatrzenia ofert w dniu 01 października 2014 r.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 14:21:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 155/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 14:23:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 156/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 14:25:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 157/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 14:31:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 158/2014

w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 01.10.2014 r.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 14:32:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 159/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 14:33:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 160/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 14:35:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 161/2014

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 14:48:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 162/2014

w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia funkcji operatora obwodowej komisji wyborczej.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 14:49:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 163/2014

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespodencyjnego.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 14:50:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 164/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 14:52:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 165/2014

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli posesji nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wymysłów w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków sanitarnych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-28 08:07:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 166/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-28 08:17:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 167/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-02 10:59:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 168/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-02 11:16:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 169/2014

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-02 11:51:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 170/2014

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-02 11:57:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 171/2014

w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-02 12:00:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 172/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 12:20:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 173/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 12:26:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 174/2014

w sprawie Powołania Komisji Przetargowej


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 12:28:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 174'/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 12:30:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 175/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 12:31:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 176/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie : remont mostu drewnianego na rzecze Świślinie w Nietulisku Małym.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 12:32:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 177/2014

w sprawie powołania zespołów kontrolnych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 12:33:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 178/2014

w sprawie wprowadzenia wzoru umowy dotyczącej wpłaty na poczet wydatków związanych min. z wyszacowaniem wartości rynkowej i inwentaryzacją nieruchomości lokalowych usytuowanych w budynku wielorodzinnym nr 129 na działce 680/2 o pow. 0.1905 ha w Nietulisku Dużym gm. Kunów przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 12:38:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 179/2014

w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 30.10.2014 r. przetargu nieograniczonego na wynajem 3 lokalów użytkowych (lokal nr 1 o pow. 9,68 m2, lokal nr 2 o pow. 9,68 m2, lokal nr 3 o pow. 20, 56 m2) usytuwanych w budynku administaryjno - handlowym na Targowisku Miejskim przy ul. Kościuszki w Kunowie na okres 3 lat.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 12:41:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 180/2014

w sprawie akceptacji wyników przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego nr 3 o pow. 20,56 m2, usytuowanego w zachodniej części budynku administracyjno - handlowego na Targowisku Miejskim przy ul. Kościuszki w Kunowie, na okres 3 lat, przeprowadzonego dnia 30 października 2014 r. przez komisję przetargową.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 13:00:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 182/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 13:01:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 185/2014

w sprawie Powołania Komisji do odbioru zadania pn: "Gminne Centrum Sportu - remont bloku sportowego w Kunowie"

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 13:03:11 Informację zaktualizowano 2014-12-08 13:04:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 186/2014

w sprawie projektu budżetu gminy Kunów na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 13:05:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 187/2014

w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015 - 2022

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 13:07:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 188/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 94/2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 13:09:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 189/2014

w sprawie zniszczenia kart do głosowania.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 13:10:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 181/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 13:26:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 190/2014

w sprawie zlecenia realizacji ZGKM w Kunowie zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2014/2015 r.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 13:29:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 191/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 13:37:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 192/2014

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej zużytego sprzętu komputerowego w UMiG w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-09 10:29:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 193/2014

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-09 10:30:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 194/2014

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-09 10:33:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 195/2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-09 10:34:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 196/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: remont mostu drewnianego na rzece Świślinie w Nietulisku Małym


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-09 10:42:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 198/2014

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 04.12.2014 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku OSP Prawęcin z przeznaczeniem na sklep spożywczo - przemysłowy.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-09 10:44:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 199/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-09 10:46:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 202/2014

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-09 10:47:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 203/2014

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 12:08:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 204/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 12:09:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 205/2014

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Boksycce"

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 12:10:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 206/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 12:11:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 207/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 12:12:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 208/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 12:13:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 209/2014

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 12:14:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 210/2014

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania będącego na wyposażeniu stanowiska w systemie obsługi obywatela (SOO)

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 12:16:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 211/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 12:17:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 213/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 12:18:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 214/2014

w sprawie ustalenia zasad organizacji pracy UMiG w Kunowie i jednostek organizacyjnych gminy.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 12:19:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 215/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 12:20:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 216/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12 stycznia 2011 roku.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 12:22:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 200/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 07:50:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 201/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 07:54:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 212/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 07:56:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 217/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 08:13:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 218/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 08:17:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 219/2014

w sprawie zarządzenia inwentaryzacji opału

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 08:18:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 220/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: remont mostu drewnianego na rzece Świślinie w Nietulisku Małym.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 08:20:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 27/2014

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-11 12:49:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 53/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-11 12:50:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 77/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-11 12:54:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 82/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-11 12:55:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 84/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-11 12:57:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 90/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-11 13:05:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 91/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-11 13:06:57 Informację zaktualizowano 2015-02-11 13:21:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 106/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-11 13:22:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 107/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-11 13:24:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 108/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-11 13:26:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 109/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-11 13:27:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 110/2014

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-11 13:29:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 181/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-11 13:32:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 183/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-11 13:35:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 184/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-11 13:37:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku