Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory samorządowe 2018
° Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
° Informacja o wyborze Urzędnika Wyborczego
° Informacja o naborze
° Dzień Otwarty Delegatury KBW - Kielce
° Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kunowie w okręgu wyborczym nr 7
° Wybory do Sejmu i Senatu 2015
° Referendum 2015
° Wybory Prezydenckie 2015
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory Uzupełniające do Senatu RP - 2014
° Euro Parlament 2014
° Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności strony internetowej
Koordynator do spraw dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje ogólne > Wybory Samorządowe 2014 strona główna 

Wybory Samorządowe 2014
Obwieszczenie

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie  Miejskiej Komisji Wyborczej w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-09-10 11:38:46 Informację zaktualizowano 2014-09-10 11:41:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 144/14

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-09-10 11:40:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Skład MKW w Kunowie
 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-09-26 10:23:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

Miejska Komisja Wyborcza w Kunowie informuje, że pełni dyżury w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B pok. 201 (II piętro)   od poniedziałku do piątku w dniach:


od 29.09.2014 r. do 17.10.2014 r. w godzinach od 12:00do 17:00,           


 w dniach:


- 06.10.2014 r. w godzinach od 12:00 do 18:00,


- 07.10.2014 r. w godzinach od 12:00 do 24:00,


- 16.10.2014 r. w godzinach od 12:00 do 18:00,


- 17.10.2014 r. w godzinach od 12:00 do 24:00

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-26 10:45:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała MKW z dnia 25 września 2014 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy Miejskiej Komisji Wyborczej.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-09-26 13:46:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

Miejska Komisja Wyborcza w Kunowie informuje, że losowanie numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kunowie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., odbędzie się dnia 21 października 2014 roku o godz. 14:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie (pok. 201, II piętro).

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-20 11:20:39 Informację zaktualizowano 2014-10-20 11:22:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

Miejska Komisja Wyborcza w Kunowie informuje, że losowanie składów dla wszystkich obwodowych komisji wyborczych odbędzie się dnia 22października 2014 roku o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie (pok. 201, II piętro).

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-20 11:21:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr 4/2014 MKW w Kunowie

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandytatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kunowie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-21 14:48:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr 5/2014

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-28 13:45:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Obwieszczenie

Podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-04 08:52:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja o sporządzeniu i udostepnieniu spisu
wyborców.

Zgodnie z art. 36§3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - kodeks wyborczy ( Dz.U Nr 21 poz.112 z póź. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia, iż w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014r. wyborami samorządowymi, w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów zostały sporządzone spisy wyborców. W okresie od dnia 27 października 2014r. do dnia 10 listopada 2014r. każdy wyborca może sprawdzić w Referacie Spraw Obywatelskich w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00, czy został w spisie uwzględniony. Na pisemny wniosek wyborcy, gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie udzielana informacja jest potwierdzana na piśmie.

 Wniosek do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-05 10:03:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Rozkład dowozu wyborców do lokali wyborczych na
terenie Gminy Kunów w dniu 16 listopada 2014r.
 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-13 11:51:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, przypadającymi na dzień 16 listopada 2014 roku, przypominamy, iż zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu wyborczego przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-13 12:13:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Protokół MKW w Kunowie - Burmistrz Miasta i
Gminy w Kunowie
 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-20 14:47:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Protokół MKW w Kunowie - Rada Miejska w Kunowie
 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-20 14:49:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku