Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
° 2002r.
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r .
° 2014 r. - Kadencja 2014-2018
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2018 r. - Kadencja 2018 - 2023
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Podatki i opłaty
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2014 r. - Kadencja 2014-2018 strona główna 

2014 r. - Kadencja 2014-2018
Uchwała Nr I/1/2014

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-09 11:21:06 Informację zaktualizowano 2014-12-16 12:05:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr I/2/2014

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-09 11:22:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr II/3/2014

w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-16 12:04:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr II/4/2014

w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-16 12:06:00 Informację zaktualizowano 2014-12-16 12:11:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr II/5/2014

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-16 12:07:09 Informację zaktualizowano 2014-12-16 12:11:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr II/6/2014 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 18.12.2014 r. poz. 3523

zmieniająca uchwałę Nr LX/396/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-16 12:09:41 Informację zaktualizowano 2016-02-10 10:41:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr III/7/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/330/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-15 11:35:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr III/8/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2014 - 2022.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-15 11:38:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr III/9/2014

w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-01-15 11:41:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr III/10/2014

w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015-2022.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-15 11:42:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr III/11/2014

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2015 rok.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-15 11:43:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr III/12/2014

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-15 11:58:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr III/13/2014

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-15 11:59:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku