Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Podatki i opłaty
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje
Instytucje Kultury
Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Kunów
Księga rejestrowa instytucji kultury
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Organizacje pozarządowe strona główna 

Organizacje pozarządowe
WZÓR DO WYPEŁNIENIA OFERTY NA REALIZACJĘ
ZADANIA PUBLICZNEGO

Do pobrania (*.doc)

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 12:50:36, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy
Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2018 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 12:48:32, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-19 07:59:48, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-19 07:52:52 Informację zaktualizowano 2019-04-19 07:55:31, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy
Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2017 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-09 12:06:33 Informację zaktualizowano 2019-04-19 07:54:19, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Program Wspólpracy Gminy Kunów z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2017 roku

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-19 07:48:07 Informację zaktualizowano 2019-04-19 07:55:39, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 13:21:53 Informację zaktualizowano 2019-04-17 10:00:57, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Wykaz organizacji pozarządowych, działających
na terenie gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-09 12:10:11 Informację zaktualizowano 2019-04-17 09:38:43, wprowadzający: Paulina Ogłaza
wersja do druku