Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
° 2002r.
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r .
° 2014 r. - Kadencja 2014-2018
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2018 r. - Kadencja 2018 - 2023
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Podatki i opłaty
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2015 r. strona główna 

2015 r.
Uchwała Nr IV/14/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-01-23 12:32:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr IV/15/2015

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowicekiemu na realizację zadania pn "Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - rezonans magnetyczny".

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-01-23 12:44:48 Informację zaktualizowano 2015-01-23 12:45:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V/16/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 10.09.2015 r. poz. 520 obow. od 25.02.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-03 08:41:23 Informację zaktualizowano 2016-02-10 10:43:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V/17/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn.10.02.2015 r. poz. 521 obow. od 25.02.2015

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na lata 2015 - 2018.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-03 09:01:30 Informację zaktualizowano 2016-02-10 10:47:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V/18/2015

w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-03 09:03:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V/19/2015

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2015 rok.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-03 09:07:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V/20/2015

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2015 rok.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-03 09:14:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V/21/2015

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2015 rok.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-03 09:18:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V/22/2015

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2015 rok.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-03 09:21:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V/23/2015

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2015 rok.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-03 09:25:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V/24/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-06 15:14:59 Informację zaktualizowano 2015-02-06 15:18:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V/25/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2015 - 2022

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-06 15:18:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VI/26/2015

w sprawie współdziałania w partnerstwie, w tym z innymi gminami w realizacji Projektu w 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-04 12:23:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII/27/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.12.2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-04 12:26:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII/28/2015

w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-03-04 12:27:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII/29/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 05.03.2015 r. poz. 774 obow. od 20.03.2015

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kunów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-04 12:30:23 Informację zaktualizowano 2016-02-10 10:48:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII/30/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-04 12:32:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII/31/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015 - 2022.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-04 12:35:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII/34/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z 2015 r. poz. 1227 obow. od 18.04.2015

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwięrzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2015 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-01 13:32:15 Informację zaktualizowano 2016-02-10 10:50:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII/35/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 7.04.2015 r. poz. 1255 obow. od 22.04.2015

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/256/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adianckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Gminy Kunów w wyniku ich podziału.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-04-01 13:37:25 Informację zaktualizowano 2016-02-10 10:52:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII/36/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 18.04.2015 r. poz. 1228 obow. od 3.04.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-04-01 13:40:49 Informację zaktualizowano 2016-02-10 10:53:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII/37/2015

w sprawie wydawania czasopisma samorządowego.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-04-01 13:42:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII/32/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-03 12:15:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII/33/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015 - 2022.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-03 12:17:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr IX/38/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-12 11:58:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr IX/39/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015 - 2022.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-12 12:05:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr IX/40/2015

w sprawie zabezpieczenia śrofdków na realizację projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014 - 2020.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-12 12:20:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr IX/42/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 27.05.2015 r. poz. 1715 obow. od 11.06.2015

w sprawie zmiany uchwały z dnia 9 listopada 2004 r. nr XXXI/225/04 Rady Miejskiej w Kunowie w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-12 12:23:15 Informację zaktualizowano 2016-02-10 10:54:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr IX/41/2015

w sprawie: zabezpieczenia środków na realizację projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014 - 2020.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-12 12:27:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwałą Nr IX/43/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 27.05.2015 r. poz. 1716 obow. od 11.06.2015

w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr V/17/15 Rady MIejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na lata 2015 - 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-12 12:36:57 Informację zaktualizowano 2016-02-10 10:55:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr IX/44/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-12 12:38:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr X/45/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 12:44:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr X/46/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015 - 2022

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 12:51:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XI/47/2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

Uchwała (*.pdf)

Sprawozdanie (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 08:44:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XI/48/2015

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie za 2014 rok

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 08:47:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XI/49/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 08:50:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XI/50/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015 - 2022.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 08:56:51 Informację zaktualizowano 2015-06-02 08:57:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XI/51/2015

w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 08:59:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XI/52/2015

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 210/2 o pow: 0.20 ha mającej założoną księgę wieczystą KI1O/00057368/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św., położonej w obrębie Janik gm. Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 09:02:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XI/53/2015

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 211/2 o pow: 0.16 ha mającej założoną księgę wieczystą KI1O/00057927/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św., położonej w obrębie Janik gm. Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 09:06:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XI/54/2015

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 3882/10 o pow: 0.7194 ha mającej założoną księgę wieczystą KI1O/00057637/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św., położonej w obrębie Kunów gm. Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 09:08:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XI/55/2015

w sprawie kupna nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 120/8 o pow. 0.0034 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00025307/3, zabudowanej przepompownią ścieków stanowiącą własność Gminy Kunów, położonej w miejscowości Wymysłów, gmina Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 09:43:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XI/56/2015

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 562 o pow. 0.1244 ha mającej założoną księgę wieczystą KI1O/00022922/9 oraz nr 563 o pow. 0.1242 ha mającej założoną księgę wieczystą KI1O/00021949/7, prowadzonych przez Są d Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świętokrzyskim, położonej w Nietulisku Małym od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie do realizacji zadań własnych gminy z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz gospodarki wodnej.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 09:49:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XI/57/2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok przedstawionego przez MGBP w Kunowie.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 09:51:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XI/58/2015

w sprawie łagodzenia skutków zmian organizacyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kunów w roku 2015

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 09:53:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XI/59/2015

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 09:54:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XII/60/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-01 14:54:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XII/61/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015 - 2023.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-01 14:56:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XII/62/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.12.2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-01 14:58:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIII/63/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-07 14:02:56 Informację zaktualizowano 2015-07-07 14:05:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIII/64/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015 - 2023.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-07 14:05:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIII/65/2015

w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg"


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-07-07 14:07:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XV/66/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
2015 r. poz. 2399 obow. od 28.08.2015

w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego gminy Kunów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLV/255/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26.06.2009 r.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-08-18 10:50:45 Informację zaktualizowano 2016-02-10 10:56:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XV/67/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
2015 r. poz. 2400 obow. od 28.08.2015

w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-08-18 10:54:20 Informację zaktualizowano 2016-02-10 10:57:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVI/68/2015

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandytatów na ławników


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-03 11:17:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVI/69/2015

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-03 11:19:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVI/70/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-03 11:30:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVI/71/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.12.2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2015 rok.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-03 11:32:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVI/72/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-03 11:34:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVI/73/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015 - 2023

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-03 11:37:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVI/74/2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn "Remont drogi powiatowej Nr 0652T Prawęcin - Kotarszyn od km 1- 179 do km 2+219

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-03 11:39:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVII/75/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 8.10.2015 r. poz. 2942 obow. od 23.10.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-01 08:42:06 Informację zaktualizowano 2016-02-10 10:58:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVII/76/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 8.10.2015 r. poz. 2943 obow. od 23.10.2015

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na lata 2015 - 2018.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-01 08:46:50 Informację zaktualizowano 2016-02-10 10:59:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVII/77/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-01 08:49:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVII/78/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-08 15:10:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVII/79/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015 -2023

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-08 15:13:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVIII/78/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-04 12:01:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVIII/79/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015 - 2023

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-04 12:04:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVIII/80/2015

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-04 12:05:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVIII/81/2015

w sprawie wyboru ławników

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-04 12:06:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVIII/82/2015

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerami działek 308/58 o pow: 0.193ha i 308/67 o pow: 0.0081 ha mającej założoną księgę wieczystą KI1O/00057637/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydziała Ksią g Wieczystych w Ostrowcu Św., położonej w obrębie Kunów gm. Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-04 12:10:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVIII/83/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 5.11.2015 r. poz. 3176 obow. od 20.11.2015

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr V/17/15 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na lata 2015 - 2018.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-04 12:13:20 Informację zaktualizowano 2016-02-10 11:00:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/84/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady |MIejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 09:26:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/85/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/10/14 Rady MIejskiej w KUnowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy KUnów na lata 2015 - 2023.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 09:28:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/86/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.12.2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 09:48:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/87/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
2015 r. poz. 4080 obow. od 31.12.2015

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XVIII/117/11 z dnia 24.11.2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 09:51:40 Informację zaktualizowano 2016-02-10 11:00:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/88/2015

w sprawie Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami porządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 09:54:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/89/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat, nieruchomości komunalnych z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez spółkę cywilną "VITAMED" S.C Rusak, Sikorska, Wyjadłowski z siedzibą Kunów ul. Warszwaska 46 A.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 09:58:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/90/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat, części nieruchomości komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę warzyw przez Panią Barbarę Sieniek zam. Nietulisko Duże.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 10:09:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/91/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat,  nieruchomości komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę warzyw przez Panią Krystynę Nowak zam. Nietulisko Małe.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 10:11:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/92/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat, części nieruchomości komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę warzyw przez Pana Janusza Kurpa zam. Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 10:13:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/93/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat, części nieruchomości komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę warzyw przez Pana Jana Bidzińskiego zam. Nietulisko Duże.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 10:15:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/94/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat, części nieruchomości komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę rolną - uprawa trawy przez Panią Zuzannę Kozieł zam. Nietulisko Duże.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 10:24:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/95/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat, części nieruchomości komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę rolną - uprawa trawy przez Panią Mariannę Rynio zam. Nietulisko Duże.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 10:26:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/96/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat, części nieruchomości komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę warzyw przez Panią Jadwigę Piątek zam Nietulisko Duże.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 10:28:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/97/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat, części nieruchomości komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę warzyw przez Pana Sylwestra Ćwieka zam. Nietulisko Duże.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 10:30:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/98/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat, części nieruchomości komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę warzyw przez Panią Bożenę Kubacką zam. Nietulisko Duże.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 10:31:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/99/2015

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/275/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.08.2009 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw : Kunów, Kurzacze, Miłkowska Karczma, Janik, Rudka, Nietulisko Małe, Prawęcin, Doły Biskupie, Wymysłów, Boksycka.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 10:35:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/100/2015

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli prawidłowości ustalenia wynagrodzenia oraz nagród dla Skarbnika Gminy w latach 2011-2014.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 10:36:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/101/2015

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2016 - 2020.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 10:38:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/102/2015

w sprawie współdziałania w partnerstwie, w tym z innymi gminami, w realizacji Projektu w latach 2016-2018 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 10:41:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/103/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z 2015 r. poz. 4081 obow. od 31.12.2015

w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego gminy Kunów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLV/255/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26.06.2009 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 10:44:26 Informację zaktualizowano 2016-02-10 11:01:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/104/2015

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 10:46:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/105/2015

w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 10:48:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/106/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z 2015 r. poz. 3995 obow. od 20.12.2015

w sprawie pomocy de minis w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia "Programu pomocy de minis dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub ich części oraz budowlach, których użytkowanie rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2016 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 10:51:20 Informację zaktualizowano 2016-02-10 11:03:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/107/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z 2015 r. poz. 3996 obow. od 30.12.2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 10:53:16 Informację zaktualizowano 2016-02-10 11:04:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/108/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z 2015 r. poz. 3997 obow. od 30.12.2015

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016 na obszarze Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 10:54:54 Informację zaktualizowano 2016-02-10 11:04:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/109/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z 2015 r. poz. 3998 obow. od 30.12.2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 10:56:24 Informację zaktualizowano 2016-02-10 11:05:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/110/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z 2015 r. poz. 3999 obow. od 30.12.2015

w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 11:03:40 Informację zaktualizowano 2016-02-10 11:06:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/111/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z 2015 r. poz. 4109 obow. od 31.12.2015

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wraz z danymi o nieruchomościach

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 11:05:08 Informację zaktualizowano 2016-02-10 11:07:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XX/112/2015

w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności centrum integracji społecznej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 10:44:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XX/113/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 10:47:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XX/114/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015 - 2023

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 10:49:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XX/115/2015 - Dz.Urz.Woj.2015.4135
ogłoszony :17.12.2015

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Kunów i osoby fizyczne.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 10:52:16 Informację zaktualizowano 2016-08-17 09:54:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXI/119/2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2016 rok.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 10:46:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXI/120/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z 2016 r. poz. 193 obow. od 27.01.2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/106/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26.11.2015 r. w sprawie pomocy de minis w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia "Programu pomocy de minis dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub ich części oraz budowlach, których użytkowanie rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2016 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 10:51:05 Informację zaktualizowano 2016-02-10 11:20:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXI/121/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat nieruchomości komunalnych na rzecz dierżawców i najemców, którzy jako ostatni korzystali z danej nieruchomości przez okres conajmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 10:55:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXI/122/2015

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XI/72/11 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kunów na lata 2011-2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 10:58:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXI/123/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 10:59:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXI/124/2015

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 11:03:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXI/116/2015

w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2016 - 2023

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 12:23:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXI/117/2015 - Dz.Urz.Woj.2016.1167
ogłoszony :05.04.2016

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2016 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 12:24:49 Informację zaktualizowano 2016-08-17 09:56:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXI/118/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 12:27:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku