Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory samorządowe 2018
° Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
° Informacja o wyborze Urzędnika Wyborczego
° Informacja o naborze
° Dzień Otwarty Delegatury KBW - Kielce
° Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kunowie w okręgu wyborczym nr 7
° Wybory do Sejmu i Senatu 2015
° Referendum 2015
° Wybory Prezydenckie 2015
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory Uzupełniające do Senatu RP - 2014
° Euro Parlament 2014
° Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności strony internetowej
Koordynator do spraw dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje ogólne > Referendum 2015 strona główna 

Referendum 2015
Zarządzenie Nr 142/2015

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-07-01 13:53:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie
z dnia 17.07.2015 r.

Na   podstawie   art.   6   ust.   5   w   związku   z   art.   92   ust.   1   ustawy   z   dnia   14   marca   2003   r. o  referendum ogólnokrajowym  (Dz.  U.  z 2015  r. poz. 318)  oraz uchwały Nr XXXIII/242/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie podziału miasta i gminy w Kunowie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, uchwała zmieniająca dotycząca zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr LVIII/384/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 września 2014r. podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-07-17 08:00:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

Informujemy, że losowanie składów Obwodowych Komisji ds. Referendum w Bukowiu, w Chocimowie, w Dołach Biskupich, w Janiku, w Kunowie, w Nietulisku Dużym, w Nietulisku Małym, w Miłkowskiej Karczmie odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2015 r. o godz 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszwska 45 B - II piętro p.201.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-08-11 13:22:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja o składach Obwodowych Komisji ds.
Referendum - 6 września 2015 r.
 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-08-21 13:01:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku