Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory samorządowe 2018
° Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
° Informacja o wyborze Urzędnika Wyborczego
° Informacja o naborze
° Dzień Otwarty Delegatury KBW - Kielce
° Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kunowie w okręgu wyborczym nr 7
° Wybory do Sejmu i Senatu 2015
° Referendum 2015
° Wybory Prezydenckie 2015
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory Uzupełniające do Senatu RP - 2014
° Euro Parlament 2014
° Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności strony internetowej
Koordynator do spraw dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje ogólne > Wybory do Sejmu i Senatu 2015 strona główna 

Wybory do Sejmu i Senatu 2015
Zarządzenie Nr 204/2015

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-15 14:24:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

Informujemy, że losowanie składów obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu 5 października 2015 r. o godz. 11:30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie II piętro p.201.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-02 15:20:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie informuje, że w okresie od 5 października 2015 r. do 19 października 2015 r. w pok. 112 w godzinach pracy Urzędu, tj.od godz.7:30 do godz.15:30 udostępniony będzie do wglądu spis wyborców dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Każdy wyborca będzie mógł sprawdzić, na pisemny wniosek, czy został uwzględniony w spisie.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-06 08:05:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 25 października 2015 r

1) Wyborcy czasowo przebywający na terenie gminy Kunów (zameldowani na pobyt czasowy i nie zameldowani na pobyt czasowy) oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania. Wniosek składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów pok.112 do dnia 20 października 2015 r. w godzinach pracu urzędu, tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30.


2) Wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jak również wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa składa się do dnia 16 października 2015 r. w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w godz. 7:30 – 15:30.


3) Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej do dnia 23 października 2015 r. w pok.112 Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w godz. 7:30 – 15:30. Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-06 08:08:18 Informację zaktualizowano 2015-10-06 08:09:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 217/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-10-06 13:11:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 25 października 2015 r.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-10-08 14:55:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku