Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
° Sprawozdania z działalności Burmistrza między sesjami
° Interpelacje Radnych i Mieszkańców
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Podatki i opłaty
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wybory
Informacje
Instytucje Kultury
Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Kunów
Księga rejestrowa instytucji kultury
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Burmistrz strona główna 

Burmistrz

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie


Lech Łodej


e-mail: burmistrz@kunow.pl


tel. 041-2613-174, 041-2611-356


W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. od 8.00 do 13.00

 
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 10:23:27 Informację zaktualizowano 2014-12-19 14:19:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński

Zobacz:
 Sprawozdania z działalności Burmistrza między sesjami .  Interpelacje Radnych i Mieszkańców . 
wersja do druku